Skip to main content

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2018 08:49 CEST

Den nya överenskommelsen medför ett större tillträde till den norska marknaden för svenska producenter. Marknaden ökar för bland annat griskött, fjäderfäkött, ost, korv och saft. Foto: Pixabay

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 oktober, innebär att ett antal mindre bearbetade jordbruksprodukter helt befrias från tull vid handel mellan Norge och EU. Det gäller bland annat levande hästar, vissa levande växter, vissa bönor, konserverad svamp, frusna björnbär, vita vinbär, röda vinbär och krusbär, konserverade körsbär, vetegluten till djurfoder, lingon-, tranbärs- och blåbärssaft samt restprodukter från potatisbearbetning till djurfoder.

Fler och större kvoter
Genom avtalet införs eller utökas också vissa tullkvoter som ger EU-länderna ökade möjligheter att exportera kött till Norge, som visst griskött, nötkött och fjäderfäkött. Exempel på fler produkter som omfattas av tullkvoter är ost och korv. Inom tullkvoterna är importen i flertalet fall tullfri. I vissa fall gäller tullkvoterna bara för import under vissa delar av året.

EU å sin sida öppnar upp eller utökar tullfria tullkvoter för import från Norge av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder.

Ökat marknadstillträde för svenska produkter
Den nya överenskommelsen ger större tillträde till den norska marknaden för svenska producenter. Marknaden ökar för bland annat griskött, fjäderfäkött, ost, korv och saft.

Jordbruksverkets roll
Jordbruksverket har under förhandlingarnas gång bidragit med underlag och analyser till Regeringskansliet, med syfte att få till stånd en uppgörelse som i största möjliga mån överensstämmer med svenska export- och importintressen på jordbruksområdet.

Kontaktperson
Fabian Nilsson
Enheten för handel och marknad
Telefon 036 15 52 45

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.