Skip to main content

Produktionen av ekologisk mjölk ökar för andra året i rad

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2019 10:46 CET

Mejeriernas produktion av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter var oförändrad mellan åren 2017 och 2018 medan produktionen av ekologisk grädde ökat med 10 procent. Foto: Pixabay

Produktionen av ekologisk mjölk fortsätter att öka. 2018 ökade invägningen av ekologisk mjölk vid mejerierna med 51 000 ton eller 12 procent till 465 000 ton. Det innebär att 17 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2018.

Andelen invägd ekologisk mjölk ökade stadigt fram till och med 2012. Mellan åren 2013 och 2015 låg andelen på en relativt stabil nivå för att återigen öka under perioden 2016-2018. Mejeriernas produktion av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter var oförändrad mellan åren 2017 och 2018 medan produktionen av ekologisk grädde ökat med 10 procent.

                                       Andel invägd ekologisk mjölk

Invägningen av ekologiska ägg oförändrad
20 500 ton ekologiska ägg vägdes in i partihandeln år 2018, vilket motsvarar 17 procent av den totala mängden invägda ägg. Det är ungefär samma nivå som år 2017. Sett ur ett längre tidsperspektiv har dock invägningen av ekologiska ägg ökat kraftigt. Sedan 2010 har partihandelns invägning ökat med drygt 90 procent.

Snabbare publicering av ekostatistik
Vi kommer framöver att publicera invägning av mjölk, produktion av mejeriprodukter och invägning av ekologiska ägg månad för månad i vårt statistiska meddelande om animalieproduktion.

Mer information
Nästan all mjölk som jordbrukarna producerar vägs in vid mejerierna det vill säga jordbrukarna säljer mjölken till mejerierna, medan ungefär 86 procent av alla ägg som produceras vägs in till partihandeln.

Läs mer i det Statistiska meddelandet Animalieproduktion Års- och månadsstatistik 2019:01 

I statistikdatabasen hittar du tidsserier över den ekologiska produktionen under rubriken ekologisk produktion

Kontaktperson för journalister
Ulf Svensson
Statistikenheten
ulf.svensson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 47

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.