Skip to main content

Rådgivning för att utveckla matupplevelser

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2018 13:21 CET

Den som vill ha rådgivning kan få 70 procent av kostnaden betald av landsbygdsprogrammet. Foto: Pixabay

Företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck kan nu få subventionerad rådgivning. Jordbruksverket har upphandlat sex leverantörer av rådgivningstjänster i ett ramavtal som företag och verksamheter inom besöksnäringen kan avropa från. Tjänsterna riktar sig till de inom besöksnäringen som har någon form av mathantering och som har sin verksamhet på landsbygden. Stödet för rådgivningstjänsterna är en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin.

De upphandlade rådgivningstjänsterna omfattar olika temaområden, från affärs- och konceptutveckling, anläggningsutveckling och marknadsföring, utveckling av serveringsutrymmen, hållbarhet och generationsskiften till utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck.

– Vi är glada över att kunna erbjuda rabatterad rådgivning till besöksnäringsföretag. Vi vill underlätta för verksamheterna att få den hjälp de behöver, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare för besöksnäring på Jordbruksverket.

Från konceptutveckling till lokal identitet
Dessutom finns det möjlighet att få hjälp med utveckling av den regionala identiteten och matutbudet.

– Den regionala identiteten och en regional prägel av produkterna är viktiga inom besöksnäringen. Därför vill vi lyfta region- och lokaltypisk mat och dryck som en viktig del i företagens produkter, fortsätter Tobias Kreuzpointner.

Upp till 70 procent rabatt på rådgivningen
Den som anlitar en av de upphandlade rådgivarna kan få 70 procent av rådgivningskostnaden betald av landsbygdsprogrammet. Totalt 3,9 miljoner kronor står till förfogande för rådgivningstjänsterna.

Mer information
Läs mer på www.jordbruksverket.se/turism.

Kontakt för journalister:
Tobias Kreuzpointner, samordnare besöksnäring
036-15 62 22
tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.