Skip to main content

Viktigt att öka tillgången till och användningen av alternativa bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2019 10:27 CET

Rapportens slutsats är att förutsättningarna för användningen av alternativa bekämpningsmedel behöver förbättras. På bilden besprutning av vinbär. Foto: Johan Wahlander

Jordbruksverket har på initiativ av Växtskyddsrådet utrett vilka hinder som finns för att öka användningen av alternativa bekämpningsmedel. Slutsatsen är att det finns såväl ekonomiska, praktiska som kunskapsmässiga hinder. Förslag på åtgärder är bland annat att undersöka möjligheter att underlätta godkännandeprocessen och införa skattelättnader för vissa alternativa växtskyddsmedel. Det är också viktigt att öka rådgivningen och forskningen inom området.


Odlingen behöver bli mindre beroende av kemiskt växtskydd. Samtidigt är tillgången till och användningen av alternativa bekämpningsmedel fortfarande begränsad trots gemensamma ambitioner inom EU. Orsakerna är flera:

  • Bristande tillgång till produkter
  • Liten marknadspotential i relation till kostnader för produktutveckling
  • Liten marknadspotential i relation till kostnad för ansökan om godkännande
  • Hög skatt på grund av höga hektardoser
  • Begränsad kunskap om användning av alternativa bekämpningsmedel

Förutsättningarna för användningen av alternativa bekämpningsmedel behöver förbättras. Vi föreslår åtgärder som ger ökad hållbarhet i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion:

  • Enklare prövning av produkter med potentiella lågriskämnen
  • Satsning på forskning som främjar tillgång till och användningen av alternativa bekämpningsmedel
  • Rådgivning om optimal användning av alternativa bekämpningsmedel
  • Stöd till förslaget om skattelättnader för växtskyddsmedel med potentiella lågriskämnen

Mer information
Läs hela rapporten Hinder för ökad användning av alternativa bekämpningsmedel

Kontaktpersoner för journalister
Sanja Manduric
Jordbruksverket
Telefon 040-41 52 90

Mats Allmyr
Kemikalieinspektionen
Telefon 08-519 41 18

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.