Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 08:02 CET

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Kampen mot antibiotikaresistens går vidare

Kampen mot antibiotikaresistens går vidare

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:17 CET

Bakterier som är resistenta mot antibiotika hotar hälsan hos både människor och djur. Nu pågår antibiotikaveckan. Då riktar många länder strålkastarljuset mot insatser för att bekämpa antibiotikaresistens.

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:58 CEST

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.