Skip to main content

Krinovas två nya matprojekt skapar nya internationella möjligheter

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 07:10 CEST

Krinova Incubator & Science Park har beviljats medel att starta två nya matprojekt.  Projekten är en vidareutveckling på de erfarenheter som Krinova byggt upp inom sitt innovationsfokus Mat – Miljö – Hälsa. De två nya projekten kommer ytterligare stärka Skånes mat- och dryckesföretagare på den internationella marknaden.

Projektet radikal innovation för nya dryckeskoncept löper till februari 2015 och ligger i linje med visionen för skånsk dryckesstrategi att Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion år 2020. Med utgångspunkt i radikal innovation tar Krinova ett bredare grepp för att ta fram en utvecklingsmodell där målet är att utveckla nya dryckeskoncept som kan bli framtidens storsäljare på en internationell marknad.  En del, och kanske den viktigaste, är den kompetenspool av människor med mycket skiftande bakgrund, ursprung och erfarenheter som ska börjas byggas upp efter sommaren. Från kompetenspoolen kommer lämplig kompetens och bakgrund att matchas med småföretagare och rådgivare där alla sen samarbetar i en experimentverkstad. Projektet finansieras av Länsstyrelsen.

Det andra projektet ”A slice of Swedish Hospitality” innebär att utländska turister kan boka sig hos en privat värd för en kväll, en måltidsupplevelse där besökarna får en chans att lära känna svenskar, svensk kultur och skånska matföretag. Värdarna utbildas i livsmedelshantering, värdskap, ekologisk och säsongsanpassad mat, mattraditioner samt mat- och dryckeskombinationer. Konceptet finns sedan 2011 i Malmö. I Krinovas regi och med den nyligen beviljade finansieringen blir det nu möjligt att bygga ut konceptet till hela Skåne. Konceptet kan bli en viktig pusselbit för att göra Skåne till ett ännu attraktivare besöksmål för utländska turister.  Målet är att det inför turistsäsong 2014 ska finnas 150 värdar spridda över Skåne. Detta projekt finansieras av Länsstyrelsen, Högskolan Kristianstad och ett flertal skånska kommuner.

För mer information kontakta:

- Radikal innovation för nya dryckeskoncept: Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, mail: charlotte@krinova.se, mobil 0708-29 14 34

- A Slice of Swedish Hospitality: Mia Klitte, projektledare A Slice of Sweden, mail mia@krinova.se, mobil: 0708-84 17 03


Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Krinova är en av landets drygt 60 inkubatorer och science parks, där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovationer och utveckling. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy