Skip to main content

​Inga kulturföreningar i Lindesberg får del av regionala föreningsbidragen

Nyhet   •   Feb 06, 2019 08:00 CET

Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd har fördelat 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019 till föreningar, studieförbund och organisationer. Kulturföreningar får 1,9 miljoner vilket motsvarar 4 procent. Merparten av föreningarna finns i Örebro - inte en enda förening som fått bidrag har Lindesbergs kommun som hemvist.

”Vårt stöd till föreningslivet förstärker kulturens spridning i hela länet”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande: ”Dessutom ökas möjligheten att fler personer i vårt län blir delaktiga som aktörer i ett rikt kulturliv. Vi ser att föreningslivet bidrar till att skapa betydande regionala mervärden. Vårt stöd till föreningslivet syftar också till att stärka det demokratiska arbetet”.

”Föreningslivet skapar ofta gemenskap och tillhörighet - och utvecklar oss som människor”, säger Malin Silén (KD), ledamot i nämnden: ”Föreningsbidragen är ett sätt att stödja det ideella engagemang som finns i allt ifrån musik och idrott till studieförbund”.

Fyra procent till kulturföreningar som får 1,9 miljoner

Bland de organisationer och föreningar som får bidrag för det kommande året finns bland andra kulturföreningar inom musik, konst, teater och dans och museiverksamhet som får cirka 1,9 miljoner kronor - cirka 4 procent av totala 46 miljoner

Ytterst få föreningar har fått de belopp som ansökts - och beloppen har i ytterst få fall ökat från föregående år. Merparten av föreningarna finns i Örebro - inte en enda förening som fått bidrag har Lindesbergs kommun som hemvist.

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum - som tidigare fått regionalt föreningsstöd - har nu överförts till samverkansmodellen. Mer om detta i en kommande uppföljning.

Löa Hembygdsförenings teatersektion hade ansökt om 50.000 kronor i regionalt verksamhetsbidrag för 2019 men har fått avslag med motiveringen att det är en lokal verksamhet.

Studieförbund och sociala stödorganisationer får 34 miljoner

Studieförbunden får dela på nästan 20 miljoner kronor och sociala stödorganisationer får nästan 14 miljoner kronor, pensionärsorganisationer får cirka en miljon koronor och Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna får 7,9 miljoner kronor. Ungdomsföreningar, inom bland annat politik och andra idéburna verksamheter får dela på nästan 2,5 miljoner kronor. För unga arrangörer har 380.000 kronor avsatts till stipendier inom Ung Peng.