Skip to main content

Kulturpolitiska programmet ut på bredare remiss till alla intresserade

Nyhet   •   Dec 04, 2018 21:36 CET

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun beslutade på tisdagen att skicka ut förslaget till kulturpolitiskt program till alla föreningar och övriga som är intresserade för synpunkter fram till 22 februari 2019.

”Sedan kommer det kulturpolitiska programmet att bearbetas och tas med i den planerade workshop som Kommunstyrelsen ska ha den 25 februari 2019. Flera områden i det kulturpolitiska programmet berör frågor som också diskuteras utifrån servicenivåer runt om i kommunen. Alla våra program måste ha en röd tråd”, förklarar Tillväxtutskottets ordförande Irja Gustavsson (S) i ett mailsvar till Lindekultur.se.

När Tillväxtutskottet behandlade ärendet hade fyra remissvar kommit in - ett från Socialnämnden och tre från de politiska partierna (Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna).

”Moderaterna tog sina svar på mötet och Socialdemokraternas synpunkter finns redan med i det kulturpolitiska dokumentet - vår representant såg till att våra synpunkter kom med direkt”, förklarar Irja Gustavsson.

Övriga partier i kommunfullmäktige (Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Landsbygdspartiet) har inte lämnat in några synpunkter på det kulturpolitiska programmet.

Barn- och utbildningsnämnden kommer med sitt remissvar senare - de hade en miss i dialogen så den tas nästa vecka, enligt Irja Gustavsson. Den tredje nämnden - Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen - har inte svarat.

”Beslutet idag blev att dokumentet skickas ut till alla föreningar för synpunkter. Alla övriga som är intresserade ska också kunna lämna in synpunkter. Remisstiden är fram till den 22 februari 2019”, skriver Irja Gustavson.

Det senaste och nu aktuella förslaget till kulturpolitiskt program har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsatts av Kommunstyrelsen och består av Daniel Andersson (S) och Susanne Karlsson (C).