Gå direkt till innehåll
​Barn- och utbildningsnämnden om det kulturpolitiska programmet

Nyhet -

​Barn- och utbildningsnämnden om det kulturpolitiska programmet

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt remissvar att syftet med det kulturpolitiska programmet ändras och att det i sin slutgiltiga utformning inte formuleras som ett för barn- och utbildningsnämnden styrande dokument: "Ett parallellt styrdokument riskerar att göra styrningen otydlig och det finns även en risk för att olika aktiviteter och åtgärder i praktiken motverkar varandra".

Tillväxtutskottet vill ha remissvar från kommunens nämnder (Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen) på förslaget till ”Kulturpolitiskt program för Lindesbergs Kommun år 2019-2027”.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar som beretts av chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Thomas Lindberg och handläggare Björn Österby:

”Barn- och utbildningsnämnden delar den grundläggande tanken med vikten av att skapa en hållbar utveckling inom kulturområdet och tror att programmet kan fylla en viktig funktion som en inventering av aktiviteter inom det kulturpolitiska området och dessutom kunna bidra till att inspirera och engagera föreningsliv, näringsliv samt besökare.

I grundskolans läroplan (Lgr 11) finns även formulerat att skolan har ett ansvar för att utveckla elevernas förmåga att använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt utveckla kännedom om samhällets kulturutbud. Vidare skrivs det i läroplanen att undervisningen ska stärka elevernas möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

Barn- och utbildningsnämnden menar däremot att det är problematiskt med övergripande program av den här typen som har som uttalat syfte att vara styrande dokument. Det är inte helt självklart att sådana går att integrera i den befintliga styrmodellen. Enligt styrmodellen ska nämnden självständigt, genom målskrivning och indikatorer, fatta beslut om och följa upp målen för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Ett parallellt styrdokument riskerar att göra styrningen otydlig och det finns även en risk för att olika aktiviteter och åtgärder i praktiken motverkar varandra.

Ett exempel på en tänkbart styrande formulering finns under rubriken Biblioteken: Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar genom formaliserad samverkan förutsättningar för att alla barn och unga har god läsförståelse.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att syftet med programmet ändras och att det i sin slutgiltiga utformning inte formuleras som ett för barn- och utbildningsnämnden styrande dokument”.

.......................................................

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se