Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Jordbruk och därtill hörande frågor
 • magnus.stark@ksla.se
 • 08-5454 7724
Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk.
 • eva.akfaavronquiqwst@kyffxslama.se
 • 08-5454 7706
Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar övergripande tendenser inom... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • birgitta.naumburg@ksla.se
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • usevnyoaxra.rdmmpeabtterssxvlponrhabuvnb@kcusla.se
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

 • Akademikommunikatör
 • ylva.rnordin@ksla.se
 • 08-5454 7708