Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Jordbruk och därtill hörande frågor
 • magnus.stark@ksla.se
 • 08-5454 7724
Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk.
 • eva.ronquist@ksla.se
 • 08-5454 7706
Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • birgitta.naumburg@ksla.se
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • eva.pettersson@ksla.se
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

 • Akademikommunikatör
 • ylva.rnordin@ksla.se
 • 08-5454 7708