Seminar 15 May: Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

Nyheter   •   Mar 22, 2019 14:44 CET

EU Court of Justice has decided that if a plant breeder has used a gene scissor like CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. It is now doubtful if Crispr-technology will benefit European farmers. What will the consequences of this decision be for research, plant breeding and agriculture in Europe? Register no later than 10 May. Broadcast. http://bit.ly/crispr-eu-20190515

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Nyheter   •   Mar 14, 2019 10:41 CET

Pest, boskapspest och mjältbrand räknas som farsoter, dvs smittsamma sjukdomar som sprids fort i stora utbrott. Historisk kunskap är central för att t ex förutse var nya utbrott kan uppstå. Vilka lärdomar kan vi dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? http://bit.ly/kslat_2-2019

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Nyheter   •   Mar 08, 2019 11:31 CET

Prosten kanske inte själv gick bak plogen men han såg till att hålla sig upplyst om det senaste inom lantbruksvetenskapen och åtminstone hålla sig med en modern järnplog, som ett föredöme. Ulrich Lange föreläser i Konstakademiens hörsal i serien "Själen Kroppen Jorden Rummet" – ett samarbete mellan sex akademier. Gratis men obl anmälan. https://www.ksla.se/aktivitet/prosten-bak-plogen/

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Nyheter   •   Mar 08, 2019 08:47 CET

Livsmedelsexport är en central del av den svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Gratis, anm senast 17 april. http://bit.ly/livsmedelsexport2030

Boksamtal 21 mars: Istället för äktenskap

Nyheter   •   Feb 21, 2019 16:41 CET

Martin Dackling, som skrivit boken ”Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige”, samtalar om detta och mer med Irene Flygare. Vad säger förekomsten om syskonjordbruk om landsbygdens förändring under 1900-talet? Gratis men obl anmälan senast ons 20 mars . Välkommen! http://bit.ly/boksamtal190321

Seminarium 9 april: Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Nyheter   •   Feb 20, 2019 11:53 CET

Kraven på hållbar utveckling och klimatfrågan talar för ökad användning av trä. God tillgång på träråvara blir avgörande och den svenska trämekaniska industrins konkurrenskraft blir central. Detta seminarium belyser globala drivkrafter och sätter in svensk trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring. Anm före 1 april. http://bit.ly/tramek-industri

Seminarium 12 mars: En revolutionerande innovationssatsning

Nyheter   •   Feb 12, 2019 17:36 CET

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats, men hur kan vi dra ytterligare nytta av satsningen? Gratis men obl anmälan senast 5 mars. Webbsänds. http://bit.ly/190312innovation

Ny skrift: KSLA Caseutmaning 2018 (KSLAT 1-2019)

Nyheter   •   Feb 12, 2019 11:12 CET

Caseutmaning 2018 handlade om att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Läs gruppernas lösningsförslag. http://bit.ly/kslat_1-2019

Professor Christine A. Watson, SRUC, UK, is the 7th holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 16:09 CET

Professor Watson will be associated with the Department of Crop Production Ecology and the Cropping Systems Platform at the Swedish University of Agricultural Sciences, working on the sustainability of future agricultural production systems. She received the Professorship Diploma from HRH Crown Princess Victoria at KSLA's 207th Commemorative Meeting, January 28, 2019.

Seminar 18 Feb: Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Nyheter   •   Feb 11, 2019 09:14 CET

Handelsfrågan blir alltmer aktuell. Multilateralismen och WTO har blivit ifrågasatta. Istället verkar bilaterala avtal bli allt viktigare. Vad betyder det för Sverige och för företag i de gröna näringarna? Ken Ash, chef för OECD:s handels- och jordbruksdirektorat, ger ett globalt perspektiv på utvecklingen i handelspolitiken. Anm senast 15 feb. Livestreamas. http://bit.ly/protektionism

Kommande evenemang 3 evenemang

09 Apr 12:00

Trämekanisk industri i en globaliserad värld

2019-04-09, 12:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Apr 13:00

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

2019-04-23, 13:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

15 Maj 13:30

Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

2019-05-15, 13:30 - 16:30 CEST
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Jordbruk och därtill hörande frågor
 • mazignvxuswc.smrtajjrkgi@kupslwua.jpseta
 • 08-5454 7724
Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion,... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk.
 • eviea.cnroabnqmtuimhstzs@knoslhta.sbseii
 • 08-5454 7706
Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar övergripande tendenser inom... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • bimnrgcaitfctagb.nejauummbyxurpig@wikstmlatr.sdeebc
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • evipa.twpeyktttoerjhssxqonhb@kitslxca.vjsebw
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

Om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Adress

 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
 • Drottninggatan 95 B, Box 6806
 • 113 86 Stockholm
 • Vår hemsida