Fgnwjzwlizn3fuqbvbej

Seminarium 18 april: Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:15 CET

Irland är inne på sin 4:e livsmedelsstrategi. Här ger 4 irländare insikter inför implementeringen av vår livsmedelsstrategi. Hur har de fått kedjan att fungera från forskning till lantbrukare, hur arbetar irländska myndigheter för att förverkliga strategin? Vi får också ett Irlandsperspektiv på Brexit, relevant även för oss. Gratis, anm senast 10 april. http://bit.ly/irland-livsmedelsstrat

Ethswtkd222cowm7wi8u

Flora, fåglar och fjällvett – följ med på en oförglömlig fjällkurs i Jämtland 20–27 juli

Nyheter   •   Mar 13, 2018 09:47 CET

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland från 20 till 27 juli 2018. Fjällvandring, fjällvett, fåglar, flora & fauna. Anmälan senast 25 maj. Avgift inkl kost & logi: 9.500/6.300 (stud) Mer information och program: http://www.ksla.se/aktivitet/enaforsholmkursen-2018/ Välkommen!

Jvxzcgllwkldw3laurl3

Global Food Security – Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018

Nyheter   •   Mar 09, 2018 09:57 CET

Världens befolkning växer, mer mat behövs. Att producera mer mat med mindre resurser på jordbruksmark som krymper är nödvändigt. Men var ska maten produceras? Forskare och beslutsfattare från fyra kontinenter bidrar med olika perspektiv till den diskussion som varje land måste föra. Bertebos Conference 26–28 aug i Falkenberg. Anm senast 15 aug. Avgift 2000–4200:-. http://bit.ly/bertebos2018

Ksayomyfjjjihxdta7da

Seminar 20 April: Smart biomass for future materials

Nyheter   •   Mar 09, 2018 09:12 CET

Today we often refer bio-based materials to such that have undergone extensive processing, as cellulose, casein, cotton, starch, oils, etc. But the biomass itself can be altered to produce valuable products: we can “grow” raw-materials tailor-made for specific end-products or produce materials by mimicking nature. SEK 250 Register before 14 april Info: http://bit.ly/smart-biomass Webcast

Vyytvfztitijzaby2m3c

Seminarium 17 april: Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Nyheter   •   Feb 20, 2018 15:50 CET

Klimatförändring påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Hur tillvaratar vi potentialen i svensk djurproduktion, vilka anpassningsåtgärder behövs och hur effektuerar vi de handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som arbetas fram? Avgift: 250:- Anm: senast 11 apr Info: http://bit.ly/djur-o-klimat VÄLKOMMEN

U69hmvsxwjqjhgogx7tz

Seminarium 10 april: Vad får vi till mat i morgon?

Nyheter   •   Feb 19, 2018 09:21 CET

Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin? Det pågår många aktiviteter som syftar till hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Men med många aktörer finns stort behov av helhetsöverblick. Vi vill möta detta behov och ge inspiration och inspel till processerna. Gratis men obl anmälan senast 4 april. Info & program: http://bit.ly/mat-imorgon Välkommen!

Betncj8dwlrylxrprpdl

Seminarium 19 mars: Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Nyheter   •   Feb 14, 2018 18:12 CET

Ökat intresset för mat, men livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung står oftare före smaken i fokus. Vid detta seminarium om smakens mervärden i olika led av kedjan vill KSLA:s livsmedelskommitté lyfta själva smakens värde för individen, producenten och förädlaren. Gratis men obl anmälan. Anmälan: senast 14 mars. Info: http://bit.ly/smakens-varde Webbsänds! Välkommen!

I1xdemx56iqcbgi4dhfk

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:45 CET

Akademien har utnämnt två välmeriterade gästprofessorer för perioden 2018: • Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta på SLU i Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö. • Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland. Professor Kuemmerle kommer vara placerad på Centrum för Miljö- och Klimatforskning, Lunds universitet.

I1xdemx56iqcbgi4dhfk

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:44 CET

The Academy has appointed two valuable guest professors for the 2018 period: Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel will be working at the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt University of Berlin, Germany. Professor Kuemmerle’s Swedish location will be Lund University. http://bit.ly/KSLA-Wall2018

Hrw1ralzlgvbl3c9l4zy

Seminarium 6 mars: Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Nyheter   •   Jan 31, 2018 08:04 CET

Ett seminarium som belyser hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle. Vi fokuserar på den gröna sektorn och hur digitaliseringen ska kunna effektivisera utvecklingen av den. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt resultat av seminariet. Avgift: 250:-, inkl lunch. Anmälan: senast 27 februari. Info: http://bit.ly/kunskap-o-forandr Välkommen!

Kommande evenemang 6 evenemang

10 Apr 13:00

Vad får vi till mat i morgon?

2018-04-10 - 2018-02-16
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

17 Apr 09:30

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

2018-04-17, 09:30 - 15:40 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Apr 10:00

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

2018-04-18, 10:00 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Apr 12:30

​Smart biomass for future materials

2018-04-20, 12:30 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Jordbruk och därtill hörande frågor
 • magnus.stark@ksla.se
 • 08-5454 7724
Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning. Jordbruksavdelningen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademiagronom
 • Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk.
 • rzeva.vdronquisthe@kslilglcyjraxa.nkhanqse
 • 08-5454 7706
Sekreterare i akademiens allmänna avdelning. Allmänna avdelningen bevakar... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • biaodyrgittptapz.nqghbaunrbxmbqlurqhg@sxksdnla.sxfqdyqe
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor... Visa mer

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • eva.petteqxrermqsson@knodzejsla.sbfbse
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

Om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Adress

 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
 • Drottninggatan 95 B, Box 6806
 • 113 86 Stockholm
 • Vår hemsida