Senaste nyheterna

Presskontakt

Eva Pettersson

Presskontakt Akademisekreterare och VD 08-5454 7702

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom 08-5454 7724

Eva Ronquist

Presskontakt Akademiagronom 08-5454 7706

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör 08-54547712

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm