Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 97 skogsbruk 86 livsmedel 79 klimat 38 miljö 38 landskap 34 skog 27 energi 23 forskning 16 historia 14 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 ledamöter 10 djur 9 food 8 landsbygd 8 fibre 8 ledamot 8 eu 6 ekosystem 6 politik 6 fiske 5 jakt 5 utbildning 5 belöningar 4 biologisk mångfald 4 konkurrenskraft 4 mat 4 hälsa 3 fisk 3 kött 3 teknik 3 bioteknik 3 mark 3 naturresurser 3 skarv 3 trädgård 3 framtid 3 säl 3 vatten 3 priser 3 dramaten 2 donation 2 litteratur 2 näring 2 nyttoväxter 2 gröna näringar 2 wallenbergprofessur 2 risk 2 fiskeripolitik 2 vetenskap 2 hållbarhet 2 bioekonomi 2 kultur 2 stipendium 2 skönhet 2 offentliga inköp 2 GMO 2 pristagare 2 vilt 2 boskap 2 lax 2 jubileum 2 kungen 2 wallenberg 2 husdjur 2 kompetens 2 infrastruktur 2 Afrika 2 konst 2 climate 2 science 2 hygien 2 hållbart samhälle 2 östersjön 2 allemansrätt 2 markanvändning 2 hedersledamot 2 biomassa 2 fsc 1 utlysningar 1 pris 1 nominering 1 sörlin 1 agriculture 1 feed 1 jägmästare 1 växter 1 nyttjanderätt 1 chefsrekrytering 1 kvalitet 1 koldioxid 1 kommunikation 1 sammankomst 1 flora 1 fiskebestånd 1 ekonomi 1 värdekedjor 1 fjäll 1 vattenkvalitet 1 torsk 1 djurvälfärd 1 lagstiftning 1 mångfald 1 torskbestånd 1 biodiversitet 1 cancer 1 bränsle 1 silke 1 ekosystemtjänster 1 bakterie 1 fossila bränslen 1 tätort 1 filosofi 1 försöksverksamhet 1 fågeldirektiv 1 kompetensutveckling 1 migration 1 lowe 1 fiskeri 1 ruralities 1 bete 1 agrarhistoria 1 vco 1 djurhälsa 1 eko 1 urbanisering 1 varg 1 Haga 1 genteknik 1 bioenergi 1 bioenergy 1 förorening 1 slam 1 golf 1 regionalpolitik 1 biotech 1 försiktighetsprincip 1 jord 1 livsmedelsstrategi 1 gödsling 1 kanin 1 research 1 växthusgas 1 tradition 1 urban ecology 1 biokompositer 1 ehec 1 högtidssammankomst 1 remisser 1 slakt 1 hållbart 1 natur 1 proposition 1 utsläpp 1 fosfor 1 häst 1 stockholm resilience centre 1 landskapskonventionen 1 sei 1 hästnäring 1 entreprenör 1 partnerskap 1 odlingssystem 1 rosling 1 förnybar el 1 stadsodling 1 växtodling 1 konsument 1 avlopp 1 kosher 1 självförsörjning 1 vattenbruk 1 telefoni 1 landbygd 1 kung carl xvi gustaf 1 biobaserad ekonomi 1 fauna 1 artskydd 1 socioekonomi 1 wwf 1 nyckelhålet 1 konkurrenskraftsutredningen 1 elcertifikat 1 kretslopp 1 smitta 1 religion 1 helcom 1 planetary boundaries 1 flyg 1 allmänhet 1 rennäring 1 konkurrens 1 glesbygd 1 ecosystem 1 genetiska resurser 1 integrerad odling 1 äganderätt 1 fiskerinäring 1 hedersledamöter 1 livsmedelsmärkning 1 sortprovning 1 salmon 1 förädling 1 kapitalförsörjning 1 gröda 1 sjukdom 1 gmo-grödor 1 träd 1 bertebos 1 export 1 slu 1 jordbrukspolitik 1 bistånd 1 vd-rekrytering 1 silviculture 1 sustainability 1 växtförädling 1 trygghet 1 postkodlotteriet 1 akvakultur 1 avverkning 1 professurer 1 energiskatt 1 agronom 1 friluftsliv 1 vandring 1 professur 1 landsbygdspolitik 1 rovdjur 1 transport 1 halal 1 ekologi 1 rättighet 1 arbete 1 ursprungsbefolkning 1 fiskbestånd 1 uppfödning 1 odling 1 djurskydd 1 växtskydd 1 skog.skogsbruk 1 livsmedelsproduktion 1 naturvård 1 rening 1 bebyggelse 1 försurning 1 lantsorter 1 park 1 vci 1 fishing 1 drottningen 1 kungen40 1 green infrastructure 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Seminarium 18 april: Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Seminarium 18 april: Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Nyheter   •   Mar 19, 2018 09:15 CET

Irland är inne på sin 4:e livsmedelsstrategi. Här ger 4 irländare insikter inför implementeringen av vår livsmedelsstrategi. Hur har de fått kedjan att fungera från forskning till lantbrukare, hur arbetar irländska myndigheter för att förverkliga strategin? Vi får också ett Irlandsperspektiv på Brexit, relevant även för oss. Gratis, anm senast 10 april. http://bit.ly/irland-livsmedelsstrat

Flora, fåglar och fjällvett – följ med på en oförglömlig fjällkurs i Jämtland 20–27 juli

Flora, fåglar och fjällvett – följ med på en oförglömlig fjällkurs i Jämtland 20–27 juli

Nyheter   •   Mar 13, 2018 09:47 CET

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm Fjällgård nära Storlien i Jämtland från 20 till 27 juli 2018. Fjällvandring, fjällvett, fåglar, flora & fauna. Anmälan senast 25 maj. Avgift inkl kost & logi: 9.500/6.300 (stud) Mer information och program: http://www.ksla.se/aktivitet/enaforsholmkursen-2018/ Välkommen!

Global Food Security – Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018

Global Food Security – Berteboskonferensen 26–28 augusti 2018

Nyheter   •   Mar 09, 2018 09:57 CET

Världens befolkning växer, mer mat behövs. Att producera mer mat med mindre resurser på jordbruksmark som krymper är nödvändigt. Men var ska maten produceras? Forskare och beslutsfattare från fyra kontinenter bidrar med olika perspektiv till den diskussion som varje land måste föra. Bertebos Conference 26–28 aug i Falkenberg. Anm senast 15 aug. Avgift 2000–4200:-. http://bit.ly/bertebos2018

Seminar 20 April: Smart biomass for future materials

Seminar 20 April: Smart biomass for future materials

Nyheter   •   Mar 09, 2018 09:12 CET

Today we often refer bio-based materials to such that have undergone extensive processing, as cellulose, casein, cotton, starch, oils, etc. But the biomass itself can be altered to produce valuable products: we can “grow” raw-materials tailor-made for specific end-products or produce materials by mimicking nature. SEK 250 Register before 14 april Info: http://bit.ly/smart-biomass Webcast

Seminarium 17 april: Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Seminarium 17 april: Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Nyheter   •   Feb 20, 2018 15:50 CET

Klimatförändring påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Hur tillvaratar vi potentialen i svensk djurproduktion, vilka anpassningsåtgärder behövs och hur effektuerar vi de handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som arbetas fram? Avgift: 250:- Anm: senast 11 apr Info: http://bit.ly/djur-o-klimat VÄLKOMMEN

Seminarium 10 april: Vad får vi till mat i morgon?

Seminarium 10 april: Vad får vi till mat i morgon?

Nyheter   •   Feb 19, 2018 09:21 CET

Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin? Det pågår många aktiviteter som syftar till hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Men med många aktörer finns stort behov av helhetsöverblick. Vi vill möta detta behov och ge inspiration och inspel till processerna. Gratis men obl anmälan senast 4 april. Info & program: http://bit.ly/mat-imorgon Välkommen!

Seminarium 19 mars: Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Seminarium 19 mars: Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Nyheter   •   Feb 14, 2018 18:12 CET

Ökat intresset för mat, men livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung står oftare före smaken i fokus. Vid detta seminarium om smakens mervärden i olika led av kedjan vill KSLA:s livsmedelskommitté lyfta själva smakens värde för individen, producenten och förädlaren. Gratis men obl anmälan. Anmälan: senast 14 mars. Info: http://bit.ly/smakens-varde Webbsänds! Välkommen!

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:45 CET

Akademien har utnämnt två välmeriterade gästprofessorer för perioden 2018: • Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta på SLU i Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö. • Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland. Professor Kuemmerle kommer vara placerad på Centrum för Miljö- och Klimatforskning, Lunds universitet.

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:44 CET

The Academy has appointed two valuable guest professors for the 2018 period: Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel will be working at the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt University of Berlin, Germany. Professor Kuemmerle’s Swedish location will be Lund University. http://bit.ly/KSLA-Wall2018

Seminarium 6 mars: Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Seminarium 6 mars: Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

Nyheter   •   Jan 31, 2018 08:04 CET

Ett seminarium som belyser hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle. Vi fokuserar på den gröna sektorn och hur digitaliseringen ska kunna effektivisera utvecklingen av den. Skapandet av mötesplatser för långsiktig samverkan är ett viktigt resultat av seminariet. Avgift: 250:-, inkl lunch. Anmälan: senast 27 februari. Info: http://bit.ly/kunskap-o-forandr Välkommen!

Ny skrift: Menyn och tidens tecken (KSLAT 1-2018)

Ny skrift: Menyn och tidens tecken (KSLAT 1-2018)

Nyheter   •   Jan 29, 2018 18:49 CET

Måltiderna vid KSLAs högtidssammankomster åren 2003–2018. Från år 2003 till och med år 2018 finns dokumentation om varje högtidssammankomsts tema och middagsmeny, inklusive hedersledamoten Christina Möllers presentation av måltiden. Här är den dokumentationen i samlad form. Bitlylänk

Boksamtal 12 februari 2018: Skogsindustriell déja vu,

Boksamtal 12 februari 2018: Skogsindustriell déja vu,

Nyheter   •   Jan 19, 2018 10:15 CET

Nytänkande, strukturförändringar och strategiska beslut förr och idag. Ett samtal i akademiens bibliotek om professor Sven-Erik Sjöstrands bok "Rethinking corporate governance". Ett samarrangemang med Skogshistoriska sällskapet. Ingen avgift, men obligatorisk anmälan senast 7 februari. Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsindustriell-deja-vu/ VÄLKOMMEN!

Seminarium 7 februari 2018: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid

Seminarium 7 februari 2018: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid

Nyheter   •   Jan 18, 2018 13:55 CET

Vad i vår historiska djurhållning och agrara liv har bidragit till sjukdomsspridning, djur–djur och djur–människa? Vad kan vi lära av historien om utbrott av pest, mjältbrand, boskapspest? Kan det hända idag? Vi fokuserar svenska förhållanden och erfarenheter, men gör också utblickar mot andra länder och världsdelar. 250:- inkl lunch, anm före 2 febr http://bit.ly/farsoter-i-sv Välkommen!

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2017

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2017

Nyheter   •   Dec 19, 2017 14:14 CET

Julnumret 2017. Tandem Forest Values – Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde. Matens vägar in till staden, stadsodling. Många frågor om skog och klimat, ett seminarium. Arvet efter Hans Rosling. Det skogliga biståndet så här långt. Pris- och belöningstagare och nya ledamöter. Och mycket mer! http://bit.ly/ksla-nytt-4-2017

Ny skrift: Utan pengar – inga hagar och ängar (KSLAT 5-2017)

Ny skrift: Utan pengar – inga hagar och ängar (KSLAT 5-2017)

Nyheter   •   Dec 19, 2017 12:08 CET

Ängar och hagar är kulturminnen men också levande natur med rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Dessa kulturskatter kan bara bevaras genom att brukas. Det förutsätter att bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Policyinstrument, engagemang, ansvarstagande krävs för att bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar. http://bit.ly/kslat-5-2017

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 19:01 CET

Akademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus.

​Lennart Rådström ny hedersledamot i KSLA

​Lennart Rådström ny hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:19 CET

Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 14 december 2017. Han kommer att ta emot sitt ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2018.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:17 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Skogsavdelningen valdes Göran Berndes, Lerum; Lena Ek, Valdemarsvik; Katarina Mowitz, Falun; Erland Mårald, Umeå; Karin Perhans, Sollentuna; och Johan Trolle-Löwen, Nyköping, samt utländska ledamöterna Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och John Innes, West Vancouver, Canada.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:16 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Jordbruksavdelningen valdes Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala; Maria Forshufvud, Råå; Per Hansson, Höör; Bengt Johnsson, Aneby, Christian Negendanck, Eslöv; Lena Rodhe, Storvreta; och Ingvar Vågsholm, Uppsala, samt utländska ledamöterna Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och Marie Modal, Harstad, Norge.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:14 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Allmänna avdelningen valdes Carl Folke, Lidingö; Per Frankelius, Stockholm; Lena Johansson, Danderyd; Anders Källström, Örnsköldsvik; Nils-Eric Sahlin, Lund; och Birgitta Åhman, Uppsala, samt utländska ledamoten med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.