Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 120 skogsbruk 104 livsmedel 100 miljö 55 klimat 40 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 16 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 9 fibre 8 food 8 ledamot 8 politik 6 utbildning 6 eu 6 ekosystem 6 jakt 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 trädgård 4 belöningar 4 vatten 4 mat 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 teknik 3 framtid 3 litteratur 3 priser 3 kött 3 skarv 3 naturresurser 3 säl 3 bioteknik 3 hälsa 3 mark 3 fisk 3 fiskeripolitik 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 Tandem Forest Values 2 sjukdom 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 kungen40 1 vco 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 vci 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 urban ecology 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 kompetensutveckling 1 nominering 1 odlingssystem 1 telefoni 1 ekonomi 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 transport 1 fossila bränslen 1 konkurrenskraftsutredningen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 ekologi 1 artskydd 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 värdekedjor 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 biokompositer 1 religion 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 entreprenör 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 wwf 1 förorening 1 bertebos 1 konkurrens 1 ruralities 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 koldioxid 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 biotech 1 cancer 1 kommunikation 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 livsmedelsstrategi 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 hedersledamöter 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 utlysningar 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 handel 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 remisser 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 sörlin 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 export 1 sustainability 1 utsläpp 1 högtidssammankomst 1 fsc 1 rovdjur 1 migration 1 arbete 1 park 1 eko 1 trygghet 1 jägmästare 1 filosofi 1 integrerad odling 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 socioekonomi 1 konsument 1 akvakultur 1 research 1 mångfald 1 försiktighetsprincip 1 växter 1 förnybar el 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Seminar 15 May: Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

Seminar 15 May: Will new plant breeding techniques have a future in the EU?

Nyheter   •   Mar 22, 2019 14:44 CET

EU Court of Justice has decided that if a plant breeder has used a gene scissor like CRISPR/Cas9, the resulting plant shall be regulated as a GMO. It is now doubtful if Crispr-technology will benefit European farmers. What will the consequences of this decision be for research, plant breeding and agriculture in Europe? Register no later than 10 May. Broadcast. http://bit.ly/crispr-eu-20190515

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Nyheter   •   Mar 14, 2019 10:41 CET

Pest, boskapspest och mjältbrand räknas som farsoter, dvs smittsamma sjukdomar som sprids fort i stora utbrott. Historisk kunskap är central för att t ex förutse var nya utbrott kan uppstå. Vilka lärdomar kan vi dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? http://bit.ly/kslat_2-2019

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Nyheter   •   Mar 08, 2019 11:31 CET

Prosten kanske inte själv gick bak plogen men han såg till att hålla sig upplyst om det senaste inom lantbruksvetenskapen och åtminstone hålla sig med en modern järnplog, som ett föredöme. Ulrich Lange föreläser i Konstakademiens hörsal i serien "Själen Kroppen Jorden Rummet" – ett samarbete mellan sex akademier. Gratis men obl anmälan. https://www.ksla.se/aktivitet/prosten-bak-plogen/

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Nyheter   •   Mar 08, 2019 08:47 CET

Livsmedelsexport är en central del av den svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Gratis, anm senast 17 april. http://bit.ly/livsmedelsexport2030

Boksamtal 21 mars: Istället för äktenskap

Boksamtal 21 mars: Istället för äktenskap

Nyheter   •   Feb 21, 2019 16:41 CET

Martin Dackling, som skrivit boken ”Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige”, samtalar om detta och mer med Irene Flygare. Vad säger förekomsten om syskonjordbruk om landsbygdens förändring under 1900-talet? Gratis men obl anmälan senast ons 20 mars . Välkommen! http://bit.ly/boksamtal190321

Seminarium 9 april: Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Seminarium 9 april: Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Nyheter   •   Feb 20, 2019 11:53 CET

Kraven på hållbar utveckling och klimatfrågan talar för ökad användning av trä. God tillgång på träråvara blir avgörande och den svenska trämekaniska industrins konkurrenskraft blir central. Detta seminarium belyser globala drivkrafter och sätter in svensk trämekanisk industri i sammanhanget; dess möjligheter och nyckelroll i svensk skogsnäring. Anm före 1 april. http://bit.ly/tramek-industri

Seminarium 12 mars: En revolutionerande innovationssatsning

Seminarium 12 mars: En revolutionerande innovationssatsning

Nyheter   •   Feb 12, 2019 17:36 CET

Vi har i Sverige ett innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete i multiaktörsgrupper med 100 procent finansiering. Hittills har 50 projekt påbörjats, men hur kan vi dra ytterligare nytta av satsningen? Gratis men obl anmälan senast 5 mars. Webbsänds. http://bit.ly/190312innovation

Ny skrift: KSLA Caseutmaning 2018 (KSLAT 1-2019)

Ny skrift: KSLA Caseutmaning 2018 (KSLAT 1-2019)

Nyheter   •   Feb 12, 2019 11:12 CET

Caseutmaning 2018 handlade om att ta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens olika nyttor, med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Läs gruppernas lösningsförslag. http://bit.ly/kslat_1-2019

Professor Christine A. Watson, SRUC, UK, is the 7th holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Professor Christine A. Watson, SRUC, UK, is the 7th holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 16:09 CET

Professor Watson will be associated with the Department of Crop Production Ecology and the Cropping Systems Platform at the Swedish University of Agricultural Sciences, working on the sustainability of future agricultural production systems. She received the Professorship Diploma from HRH Crown Princess Victoria at KSLA's 207th Commemorative Meeting, January 28, 2019.

Seminar 18 Feb: Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Seminar 18 Feb: Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

Nyheter   •   Feb 11, 2019 09:14 CET

Handelsfrågan blir alltmer aktuell. Multilateralismen och WTO har blivit ifrågasatta. Istället verkar bilaterala avtal bli allt viktigare. Vad betyder det för Sverige och för företag i de gröna näringarna? Ken Ash, chef för OECD:s handels- och jordbruksdirektorat, ger ett globalt perspektiv på utvecklingen i handelspolitiken. Anm senast 15 feb. Livestreamas. http://bit.ly/protektionism

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Nyheter   •   Feb 08, 2019 11:32 CET

Professor, Barry Costa-Pierce will talk about fisheries & aquaculture production systems and functional connections between the systems, and more. Presentations by international and national researchers on sustainable aquaculture connected closely to fisheries, marine ecosystems, communities, and the context of coastal developments. No fee, register by 14 March. http://bit.ly/sust-aquaculture

Seminarium 11 februari: Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Seminarium 11 februari: Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

Nyheter   •   Jan 15, 2019 12:27 CET

Politik och politiker influeras på många sätt. Hur kan vi minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna? Hur kan fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut? Ett dialogseminarium 11 februari kl. 14–17. Gratis men anm senast 5/2. Webbsänds. http://bit.ly/fakta_varderingar

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2018

Nyheter   •   Dec 18, 2018 16:22 CET

Julnummer av KSLA Nytt & Noterat: Pop up-restaurang • Inspirationsföreläsningar • Skogens rödlista 2050 • Agenda 2030 och skogen • Fortsatt matinspirerad studieresa i Foodvalley… och mer! http://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-4-2018/

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:58 CET

​Viltfrågornas aktualitet och de utmaningar som hänger samman med dem har föranlett KSLA:s styrelse att inrätta en kommitté med uppdrag att genomlysa förmågan att hantera mål- och intressekonflikter inom svensk viltförvaltning. Kommittén ska arbeta under tre år och inleder 2019 med en serie framtidsspaningar i syfte att identifiera framtidens viktigaste utmaningar för svensk viltförvaltning.

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:35 CET

Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:31 CET

​Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i KSLA vid sammankomsten den 13 december 2018. Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:29 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen. Den arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:24 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Jordbruksavdelningen. Den arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:22 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav nio i Allmänna avdelningen. Den arbetar med frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering, och även med frågor inom näringar/vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jord- resp skogsbruk, som fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Nyheter   •   Nov 12, 2018 11:44 CET

Alla länder uppmanas att integrera SDGs i sin globala politik och att utveckla kopplingen mellan skog och hållbar utveckling. Här talar vi svensk politik för global utveckling & handel och hur svenska organisationer kan införa Agenda 2030 i verksamheten. Moderator: Alexander Crawford Avgift: 300:- (ledamöter 150:-, studenter 0:-) Anmälan: senast 20 november. http://bit.ly/agenda2030_skog