Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 79 skogsbruk 68 livsmedel 65 miljö 35 klimat 32 skog 26 landskap 18 historia 16 energi 13 biobränsle 10 fuel 9 ekosystem 8 forskning 8 mat 7 djur 7 trädgård 6 vatten 6 hälsa 6 politik 5 jakt 5 food 5 vattenbruk 4 naturvård 4 biologisk mångfald 4 eu 4 GMO 4 fiske 4 landsbygd 4 odling 4 ekonomi 3 hållbarhet 3 vilt 3 fjäll 3 lantbruk 3 utbildning 3 framtid 3 sustainability 3 infrastruktur 3 foder 3 teknik 3 fisk 3 Afrika 2 natur 2 folkhälsa 2 vandring 2 ecosystem 2 kretslopp 2 tillväxt 2 hav 2 växtodling 2 bioenergi 2 innovation 2 genteknik 2 science 2 markanvändning 2 djurskydd 2 ekosystemtjänster 2 biodiversitet 2 landskapskonventionen 2 bioteknik 2 litteratur 2 jordbrukspolitik 2 växthusgas 2 kompetens 2 biodiversity 2 lantbruksakademien 2 mark 2 betesdjur 2 östersjön 2 ekologiskt 2 djurhälsa 2 protein 2 gröda 2 kost 2 kött 2 planering 1 health 1 sjö 1 brasilien 1 avfall 1 riskhantering 1 miljömål 1 slakt 1 djurhållning 1 cap 1 husdjur 1 biofuel 1 bakterier 1 resurser 1 stöd 1 rötslam 1 naturresurser 1 konkurrenskraft 1 slam 1 kanin 1 övergödning 1 fosfor 1 näringsläckage 1 stadsutveckling 1 djurvälfärd 1 förpackning 1 environment 1 bok 1 kunskapsspridning 1 kompost 1 bete 1 köttdjur 1 uppfödning 1 avlopp 1 miljövård 1 nanoteknik 1 fåglar 1 elektricitet 1 vänern 1 insekter 1 gäss 1 gås 1 gift 1 hållbart samhälle 1 smitta 1 gödsel 1 avloppsvatten 1 vattenvård 1 golf 1 electricity 1 climate 1 antibiotika 1 chark 1 soja 1 biomass 1 forest 1 carbon 1 fauna 1 landsbygdsföretag 1 teknikutveckling 1 miljöövervakning 1 fibre 1 land 1 kväve 1 plantations 1 forskningspolitik 1 ehec 1 växtskydd 1 bäst före datum 1 salmon 1 food safety 1 resilience 1 djurproduktion 1 våtmark 1 skogspolitik 1 ecology 1 förädling 1 flora 1 sort 1 viltförvaltning 1 drivkraft 1 Haga 1 genetisk variation 1 fishing 1 skogsskötsel 1 skogshistoria 1 offentliga inköp 1 urbanisering 1 matkvalitet 1 landscape 1 bric 1 rosling 1 hydrologi 1 miljömålsberedningen 1 fiskbestånd 1 efsa 1 skogsnäring 1 sps 1 avvattning 1 växtförädling 1 stadsodling 1 överfiske 1 reindeer 1 hållbarhetsmål 1 arctic council 1 fossilfri 1 wood products 1 green infrastructure 1 crops 1 skogsinventering 1 indigenous 1 energl 1 koldioxidavgift 1 elcertifika 1 växtföljd 1 landraces 1 cultivar mixtures 1 sortblandning 1 lantsorter 1 lokal kapitalförsörjning 1 sektorssamverkan 1 sortförsök 1 odlingsegenskap 1 fältodling 1 blandfiske 1 bifångster 1 fiskeresurs 1 utkastförbud 1 havsresurs 1 bio-energy 1 gröna näringar 1 bioeconomy 1 nyttoväxter 1 växtlighet 1 skgosriket 1 utveckling och innovation 1 kollagring 1 telefonnät 1 fjällkunskap 1 fjällnäring 1 silviculture 1 forest kingdom 1 gräsätare 1 bioekonomi 1 integrerad odling 1 fritidsodling 1 socio-economics 1 de gröna näringarna 1 landsbygdspolitik 1 forsknng 1 lantbruksveckan 1 näringsrekommendationer 1 nyodling 1 sjösänkning 1 torrläggning 1 mossodling 1 naturkapital 1 kylhantering 1 biologiska samlingar 1 nationalskatt 1 artskydd 1 värdekedjor 1 hydromorfologi 1 larver 1 nationellt program 1 sörlin 1 urban ecology 1 växförädling 1 l 1 ledarskap 1 kultur 1 analys 1 kommunikation 1 data 1 säkerhet 1 cancer 1 biotech 1 jämtland 1 rehabilitering 1 fossil 1 eu-kommissionen 1 vetenskap 1 premiär 1 skönhet 1 konst 1 film 1 laser 1 stad 1 religion 1 ekologi 1 digital 1 varg 1 kvalitet 1 jord 1 fn 1 estetik 1 etik 1 boskap 1 usa 1 economy 1 sågverk 1 fsc 1 rovdjur 1 fiskeripolitik 1 park 1 kol 1 dränering 1 hälsovård 1 vattenkraft 1 lax 1 bistånd 1 china 1 vietnam 1 boksläpp 1 juridik 1 konsument 1 organisation 1 mångfald 1 inköp 1 sysselsättning 1 hygien 1 rennäring 1 landsbygdsutveckling 1 myndighet 1 glesbygd 1 bekämpningsmedel 1 miljöförorening 1 strategi 1 organic 1 vattenkvalitet 1 risk 1 åkermark 1 policy 1 fordon 1 industri 1 lagstiftning 1 försurning 1 upplysning 1 äganderätt 1 fiber 1 mikroorganismer 1 fiskodling 1 Visa alla taggar
21 Mar 10:30

Sustainable Aquaculture at local and global scales

2019-03-21, 10:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien/The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

21 Mar 17:30

Boksamtal: Istället för äktenskap

2019-03-21, 17:30 - 19:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Apr 12:00

Trämekanisk industri i en globaliserad värld

2019-04-09, 12:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Apr 13:00

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

2019-04-23, 13:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Arkiverade

16 Mar 14:00

Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

2019-03-16, 14:00 - 15:30 CET
Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12 Stockholm

12 Mar 10:00

En revolutionerande innovationssatsning

2019-03-12, 10:00 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 b Stockholm

18 Feb 13:00

Protectionism on the rise? Effects on agriculture and forestry

2019-02-18, 13:00 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

11 Feb 14:00

Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

2019-02-11, 14:00 - 17:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Dec 10:00

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

2018-12-05, 10:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Dec 09:00

​Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv

2018-12-05, 09:00 - 15:40 CET
Uppsala slott Rikssalen, entré D 752 37 UPPSALA

04 Dec 13:00

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

2018-12-04, 13:00 - 17:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

29 Nov 13:00

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

2018-11-29, 13:00 - 17:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

27 Nov 09:30

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

2018-11-27, 09:30 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

22 Nov 18:00

Boksamtal: Träd – en vandring i den svenska skogen

2018-11-22, 18:00 - 19:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

21 Nov 10:00

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

2018-11-21, 10:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

15 Nov 10:00

Integrerad eller segregerad naturvård – hur tar vi bäst tillvara landskapens multipla värden?

2018-11-15, 10:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

06 Nov 10:00

Vad är vilt – vad är tamt?

2018-11-06, 10:00 - 15:30 CET
Kungl . Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

15 Okt 10:00

Landskapsforum 2018 – vattnet i det brukade landskapet

2018-10-15 - 2018-10-16
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

26 Aug 19:00

Global Food Security – Berteboskonferensen 2018

2018-08-26 - 2018-08-28
Falkenberg Strandbaden Hotel Havsbadsallén 2A 311 42 Falkenberg

20 Jul 09:30

Flora, fåglar och fjällvett – följ med på en oförglömlig fjällkurs i Jämtland

2018-07-20 - 2018-07-27
Enaforsholm Fjällgård Enaforsholm 289 830 15 Duved

31 Maj 09:30

Rätten att äga och bruka sin mark

2018-05-31, 09:30 - 15:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

08 Maj 15:00

Regelverket kring växtförädlingen

2018-05-08, 15:00 - 17:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

27 Apr 10:00

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

2018-04-27, 10:00 - 14:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Apr 12:30

​Smart biomass for future materials

2018-04-20, 12:30 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Apr 10:00

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

2018-04-18, 10:00 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

17 Apr 09:30

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

2018-04-17, 09:30 - 15:40 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

10 Apr 13:00

Vad får vi till mat i morgon?

2018-04-10 - 2018-02-16
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

04 Apr 18:30

Boksamtal i biblioteket: Åkerbär – Europas godaste bär

2018-04-04, 18:30 - 19:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, biblitoteket Drottninggatan 95 B Stockholm

19 Mar 13:00

Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

2018-03-19, 13:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

06 Mar 09:30

Att möta ett kunskapssamhälle i förändring

2018-03-06, 09:30 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

12 Feb 18:00

Boksamtal: Skogsindustriell déjà vu

2018-02-12, 18:00 - 20:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

07 Feb 09:30

Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid

2018-02-07, 09:30 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Dec 13:00

Möjligheter och gränser för vår tillvaro, 2017 års Borgström-seminarium

2017-12-14, 13:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

01 Dec 09:00

Global Urban Sustainability and Justice

2017-12-01, 09:00 - 15:00 CET
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

29 Nov 09:30

Håstadiusseminariet 2017: Växtodling med sikte på nästa växtföljd

2017-11-29, 09:30 - 15:00 CET
SLU Alnarp, Crafoordsalen Sundsvägen 5 Alnarp

21 Nov 10:00

Viltförvaltningen – dags för gemensamt ansvar

2017-11-21, 10:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Nov 13:30

Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

2017-11-20, 13:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

16 Nov 09:30

Växtodling i ett förändrat klimat

2017-11-16, 09:30 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Nov 12:30

Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott

2017-11-09, 12:30 - 13:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Biblioteket (1 trappa upp) Drottninggatan 95 B Stockholm

02 Nov 10:00

Certifiering som drivkraft för hållbarhet

2017-11-02, 10:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

31 Okt 09:30

Det skogliga biståndet så här långt

2017-10-31, 09:30 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Okt 09:30

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

2017-10-25, 09:30 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Okt 09:00

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

2017-10-18, 09:00 - 17:00 CEST
Naturhistoriska Riksmuseet Frescativägen 40 Stockholm

05 Okt 09:30

Matens nya vägar till staden

2017-10-05, 09:30 - 15:45 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

29 Sep 10:00

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

2017-09-29, 10:00 - 15:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Sep 18:00

Boksamtal: Svenska lantsorter – kultur, landskap och handel

2017-09-05, 18:00 - 19:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek Drottninggatan 95 B Stockholm

03 Maj 10:00

Landskapsforum 2017 – Landskapsperspektiv i fysisk planering

2017-05-03 - 2017-05-04
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

27 Apr 13:00

Forest Raw Materials from a Customer Perspective

2017-04-27, 13:00 - 16:00 CEST
Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Apr 14:00

Digital utveckling i livsmedelsbranschen

2017-04-25, 14:00 - 16:45 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Apr 09:30

Vatten och mark för klimatanpassad livsmedelsproduktion

2017-04-05, 09:30 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

03 Apr 09:30

Växtförädlingens roll i klimatarbetet

2017-04-03, 09:30 - 12:30 CEST
Vreta Kluster Klustervägen 11 Vreta Kloster

09 Mar 15:45

Endast på nätet: Hur ska vi tackla hoten från nya skadegörare?

2017-03-09, 15:45 - 18:00 CET
Online: http://www.ksla.se/aktivitet/hur-ska-vi-tackla-hoten-fran-nya-skadegorare/

08 Mar 12:45

Jordbrukets metanutsläpp – hur stora och viktiga är de?

2017-03-08, 12:45 - 16:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

07 Mar 10:00

CAP 2030 – what agricultural policy do we need?

2017-03-07, 10:00 - 16:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

28 Feb 14:00

Webinar: Data Driven Dairy Decisions for Farmers – 4D4F

2017-02-28, 14:00 - 15:30 CET
http://www.ksla.se/aktivitet/4d4f/ (or Drottninggatan 95 B, Stockholm)

16 Feb 13:00

Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild

2017-02-16, 13:00 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Feb 15:45

På nätet: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård

2017-02-09, 15:45 - 19:00 CET
Online: http://bit.ly/teknikutv

07 Feb 09:30

Multifunktionella landskap

2017-02-07, 09:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

01 Feb 10:00

Strategier och beslutsfattande i lantbruket

2017-02-01, 10:00 - 16:00 CET
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna Hörsal W, Ulls hus, E-blocket

26 Jan 17:00

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och framtiden?

2017-01-26, 17:00 - 19:00 CET
IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16 Stockholm

21 Jan 15:00

Vingslag över Haga – Känslosamheter

2017-01-21, 15:00 - 17:00 CET
Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12 Stockholm

14 Dec 13:00

Ärtor, linser och bönor – smart mat för mark, hälsa och klimat

2016-12-14, 13:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

12 Dec 09:30

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

2016-12-12, 09:30 - 14:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Dec 09:25

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

2016-12-09, 09:25 - 12:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

08 Dec 13:00

Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft

2016-12-08, 13:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

29 Nov 10:00

Utan pengar – inga hagar och ängar!

2016-11-29, 10:00 - 17:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

24 Nov 09:30

Utblick mot framtidens landsbygd

2016-11-24, 09:30 - 16:15 CET
Dalarnas Museum, Stigaregatan 2, 791 60 Falun

09 Nov 09:00

Svensk forskarkompetens för långsiktigt hållbar global matförsörjning

2016-11-09, 09:00 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

13 Okt 15:45

På nätet: Potentialen för offentlig livsmedelsupphandling

2016-10-13, 15:45 - 18:00 CEST
KSLA online http://www.ksla.se/aktivitet/akademisammankomst-potentialen-for-offentlig-livsmedelsupphandling/

30 Sep 09:00

Effektiv animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat

2016-09-30, 09:00 - 15:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

29 Sep 09:30

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

2016-09-29, 09:30 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Sep 09:00

Whole-Rotation Carbon Budgets in Swedish forests

2016-09-23, 09:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

28 Aug 18:00

Additives and enzymes in food

2016-08-28 - 2016-08-30
Elite Hotel Strandbaden Havsbadsallén 2A Falkenberg

26 Aug 09:30

Biofuel and electricity in cooperation

2016-08-26, 09:30 - 14:45 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

22 Jun 10:00

Forests, Bioenergy and the Global Climate

2016-06-22, 10:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien/Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry Drottninggatan 95 B Stockholm

15 Jun 10:00

Forestry in the new development frameworks – CIFOR’s Strategy 2016–2025

2016-06-15, 10:00 - 13:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

07 Jun 13:00

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt "Biotekniken i växtodlingen"

2016-06-07, 13:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Maj 14:00

Nudging – medvetna strategier för att förändra konsumenters beteenden kring mat och hållbarhet

2016-05-18, 14:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Apr 18:50

En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot

2016-04-25, 18:50 - 22:20 CEST
Kungl. Dramatiska Teatern Nybroplan Stockholm

07 Apr 09:35

Landskapsforum 2016 – samarbetsnätverk i landskapet

2016-04-07 - 2016-04-08
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

16 Mar 09:30

Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik

2016-03-16, 09:30 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

11 Feb 15:45

Online: Laserskanning av skogsresurser – nuläge och framtida utmaningar

2016-02-11, 15:45 - 18:00 CET
Sänds via web, http://bit.ly/laserskan

05 Feb 12:30

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

2016-02-05, 12:30 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

04 Feb 10:00

Räddaren i nöden? Jordbruket banar väg till en hållbar framtid

2016-02-04, 10:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

29 Jan 15:30

Forest Certification in Africa

2016-01-29, 15:30 - 17:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Dec 18:00

Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

2015-12-14, 18:00 - 20:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Dec hela dagen

Uthållig vinst i lantbruket – internationell jämförelse 2.0

2015-12-14 00:00 CET
Sveriges Lantbruksuniversitet Craafordsalen Sundsvägen 5 Alnarp

10 Dec 13:00

Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?

2015-12-10, 13:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

08 Dec 10:00

Skogsbruket och artskyddsförordningen – från teori till praktik

2015-12-08, 10:00 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

02 Dec 10:00

Water buffaloes in Sweden

2015-12-02, 10:00 - 16:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Nov 10:00

Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

2015-11-25, 10:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

24 Nov 10:00

Scientist responsibility for transforming knowledge into policy

2015-11-24, 10:00 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

17 Nov 13:00

Mat som märks

2015-11-17, 13:00 - 17:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

12 Nov 15:45

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen

2015-11-12, 15:45 - 18:00 CET
Online, se http://bit.ly/hall-int

10 Nov 10:00

Historiska agrara landskap för samtid och framtid

2015-11-10, 10:00 - 12:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

04 Nov 09:30

Bruka utan att förbruka – om ekosystemtjänsternas betydelse för att föda en värld utan att förstöra den

2015-11-04, 09:30 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

07 Okt 10:00

Salmon and their management – new perspectives under changed condtions

2015-10-07, 10:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

01 Okt 13:00

Forskning för gröna näringar

2015-10-01, 13:00 - 16:20 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Sep 13:00

Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ finns det?

2015-09-09, 13:00 - 16:45 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Aug 18:00

Boksläpp: Sågad skog för välstånd

2015-08-25, 18:00 - 20:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Jun 11:00

Hållbart naturbruk utmanar unga – presentation av UniK

2015-06-09, 11:00 - 13:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

21 Maj 11:30

Naturbetesmarker med många värden

2015-05-21, 11:30 - 15:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Maj 09:00

S.O.S. – Save Our Soils

2015-05-20, 09:00 - 13:00 CEST
Palladium Södergatan 15 Malmö

22 Apr 17:30

Boksläpp: Cato & Varro om lantbruk – för första gången i oavkortad översättning från latin till svenska

2015-04-22, 17:30 - 22:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

16 Apr 13:00

Skogsnäringens värdekedjor: Forskning och innovation för ökat värdeskapande

2015-04-16, 13:00 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

08 Apr 13:00

Stöd som styr – men vart?

2015-04-08, 13:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

12 Mar 15:45
09 Mar 18:00

Boksläpp: Tal om läckerheter av Bengt Bergius

2015-03-09, 18:00 - 20:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

27 Feb 09:30

Så vaskar vi fram det gröna guldet

2015-02-27, 09:30 - 12:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

19 Feb 15:00

Protein, protein och mera protein – ett näringsämne på gott och ont

2015-02-19, 15:00 - 18:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockkholm

17 Feb 09:30

Efter 20 år i EU – hur gick det med djurhälsa och livsmedelssäkerhet i Sverige?

2015-02-17, 09:30 - 16:20 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

11 Dec 13:00

Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna

2014-12-11 - 2014-11-11
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

17 Nov 12:30

Framtiden växer på träd! Om skogsråvara för energi

2014-11-17, 12:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Nov 10:00

Future needs for knowledge and skills in the forestry sector

2014-11-05, 10:00 - 16:00 CET
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

21 Okt 13:00

Insekter som produktionsdjur i lantbruket – den nya flugan

2014-10-21, 13:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

13 Okt 18:00

Mat och folkhälsa ur ett 20-årigt perspektiv

2014-10-13, 18:00 - 20:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

26 Sep 13:00

Viltkött – ett naturligt klimatsmart kött

2014-09-26, 13:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

24 Aug 18:00

New Ruralities – Bertebos Conference

2014-08-24 - 2014-08-26
Strandbaden Hotel Falkenberg Falkenberg

17 Jun 09:30

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

2014-06-17, 09:30 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Maj 17:00

Filmsläpp: Mellan bleke & storm

2014-05-20, 17:00 - 20:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

16 Maj 09:00

A changing climate – how does it affect Swedish possibilities for green economic growth?

2014-05-16, 09:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Maj 13:00

Matfusk och säkerhet

2014-05-14, 13:00 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

10 Apr 14:45

Myndigheterna kring skogen – följ sammankomsten online!

2014-04-10, 14:45 - 18:00 CEST
KSLA webb

10 Apr 13:00

Klimatsmarta och effektiva transporter – från forskning till implementering

2014-04-10, 13:00 - 16:00 CEST
IVA Grev Turegatan 16 Stockholm

03 Mar 13:00

The future of landscape characterisation and the future character of landscape

2014-03-03 - 2014-03-04
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

13 Feb 15:45
12 Feb 09:30

Workshop: Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

2014-02-12, 09:30 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

06 Feb 18:00

Vad är matkvalitet för dig?

2014-02-06, 18:00 - 20:00 CET
ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

14 Jan 15:30

Seminarium: Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution.

2014-01-14, 15:30 - 17:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Dec 15:00

Bok: När landet kom till staden – lantbruksmöten och lantbruksutställningar

2013-12-05, 15:00 - 20:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Dec 09:30

Vattenbruk – mat, myter, möjligheter

2013-12-05, 09:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakadmien Drottninggatan 95 B Stockholm

26 Nov 09:30

Skogsnäringens värdekedjor

2013-11-26, 09:30 - 14:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockohlm

25 Nov 16:30

Boksläpp: FN-rapport Urbanization, Biodiversity, Ecosystemservices

2013-11-25, 16:30 - 17:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Nov 13:00

Klarar ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk miljömålen?

2013-11-20, 13:00 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Nov 15:00

Boksläpp: Skatter i vått och torrt

2013-11-18, 15:00 - 17:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

13 Nov 09:00

Fisk, gift och hälsa

2013-11-13, 09:00 - 15:30 CET
Kungl. Skog- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

11 Nov 09:30

Vad vet vi om våra vilda gäss?

2013-11-11, 09:30 - 17:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

07 Nov 09:30

På G för Sverige – Gröna näringar, grön ekonomi, grön framtid

2013-11-07, 09:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

06 Nov 10:00

Hur länge håller maten?

2013-11-06, 10:00 - 16:15 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatna 95 B Stockholm

29 Okt 09:30

Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050

2013-10-29, 09:30 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Okt 10:30

French-Swedish Forest Week, lunch seminar 2

2013-10-25, 10:30 - 12:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45 Stockholm

24 Okt 10:00

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

2013-10-24, 10:00 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakadmien Drottninggatan 95 B, Stockholm

22 Okt 10:30

French-Swedish Forest Week, lunch seminar 1

2013-10-22, 10:30 - 12:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45 Stockholm

16 Okt 09:30

Skogsbruk i ett förändrat klimat – hur påverkas mångfald och miljö

2013-10-16, 09:30 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

19 Sep 09:30

Vattnet i jord och skog – då, nu och framtiden

2013-09-19, 09:30 - 16:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

11 Jun 10:00

Jubileumskonferensen För stundande skördar

2013-06-11, 10:00 - 17:00 CEST
Aula Magna, Stockholms universitet

31 Maj 10:00

Do numbers count? Exploring the relation between forest growth and the number of tree species

2013-05-31, 10:00 - 15:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

28 Maj 13:00

Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa

2013-05-28, 13:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

24 Maj 09:30

Six feet under: the role of soil carbon in tackling climate change

2013-05-24, 09:30 - 15:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Maj 15:00

KSLA 200 år – Öppet hus!

2013-05-23, 15:00 - 18:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

03 Maj 13:00

Experiences from Bai Bang with global reflections

2013-05-03 - 2013-06-03
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

25 Apr 10:00

Växtförädling 3.0 – ny teknik och gamla lagar

2013-04-25, 10:00 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

11 Apr 15:30

Stundande skördar – sjunkande skördar? Följ via webben

2013-04-11, 15:30 - 18:30 CEST
KSLA via webb: www.ksla.se

10 Apr 18:00

Boksläpp: "Upplysning, arbete, samarbete" – om Lantbruksveckan

2013-04-10, 18:00 - 21:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

18 Mar 09:30

Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige

2013-03-18, 09:30 - 14:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Mar 15:30

Är det forskningens fel – eller förtjänst?

2013-03-14, 15:30 - 18:00 CET
Via webb från KSLA

12 Mar 13:00

Bygga på åkerjord – klokt och förnuftigt eller dyrt och onödigt?

2013-03-12, 13:00 - 16:30 CET
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

05 Mar 09:50

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

2013-03-05 - 2013-02-14
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

03 Mar 13:00

Vid fjällets fot. Boksläpp på Jamtli

2013-03-03, 13:00 - 15:00 CET
Jamtli, Jämtlands länsmuseum, Östersund

27 Feb 09:00

Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i jord- och skogsbruk?

2013-02-27, 09:00 - 16:30 CET
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

26 Feb 18:00

Boksläpp: Boskapsskötseln under medeltiden

2013-02-26, 18:00 - 21:00 CET
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

14 Feb 15:45

Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

2013-02-14, 15:45 - 18:00 CET
Webbsänds

05 Feb 10:00

Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna?

2013-02-05, 10:00 - 16:00 CET
LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

29 Jan 09:30

Global Outlook – future competition for land and water

2013-01-29 - 2013-01-30
Norra Latin City Conference Center, Barnhusgatan 7 B, Stockholm

04 Dec 09:30

Public procurement in a European perspective

2012-12-04, 09:30 - 15:30 CET
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

03 Dec 13:00

Reindeer husbandry as a resource for the society

2012-12-03 - 2012-12-04
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala Undervisningshuset sal 4 and 4/12 BioCentrum A281

30 Nov 12:30

The Big Picture...

2012-11-30, 12:30 - 15:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

29 Nov 09:30

Effektiv energianvändning

2012-11-29, 09:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

21 Nov 13:00

Svensk skogshistoria i nytt ljus!

2012-11-21, 13:00 - 16:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

13 Nov 09:30

Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

2012-11-13, 09:30 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

05 Nov 10:00

Att göra risker till möjligheter!

2012-11-05, 10:00 - 15:30 CET
SLU, Crafoordsalen Slottsvägen 5, Alnarp

24 Okt 09:00

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit?

2012-10-24, 09:00 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

10 Okt 13:00

Sveriges trädgårdar – viktiga för folkhälsan

2012-10-10, 13:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

03 Okt 13:00

Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?

2012-10-03, 13:00 - 17:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

02 Okt 09:00

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

2012-10-02, 09:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

14 Sep 09:30

EU:s och USA:s jordbrukspolitik – likheter och skillnader

2012-09-14, 09:30 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

09 Sep 18:00

How can we ensure sustainable cattle production systems for future generations?

2012-09-09 - 2012-09-11
Hotell Falkenberg Strandbad Havsbadsallén 2A, 311 42 Falkenberg

05 Sep 09:30

Risk assessment procedures in SPS issues – the EU versus the USA approach

2012-09-05, 09:30 - 14:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

03 Sep 10:45

Odlingssystem för framtiden – Logården en plattform för odlingssystemforskning

2012-09-03, 10:45 - 16:15 CEST
Logården, Grästorp Tillresande med tåg hämtas på Falköpings central kl 9:45.

30 Aug 09:30

Sustainable agriculture – does it need modern biotech?

2012-08-30, 09:30 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

21 Jul hela dagen

Enaforsholmskursen 2012

2012-07-21 - 2012-07-28
Enaforsholm Fjällgård, Enaforsholm 289, 830 15 Duved

13 Jun 09:30

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

2012-06-13, 09:30 - 12:30 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

28 Maj 09:00

The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences

2012-05-28, 09:00 - 17:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

09 Maj 09:30

Effektiv energianvändning – inställt!

2012-05-09, 09:30 - 16:30 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

08 Maj 13:00

Från kolkälla till kolfälla – om framtidens klimatsmarta jordbruk

2012-05-08, 13:00 - 16:00 CEST
Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

08 Maj 13:00

Ska landsbygden kunna kommunicera? Och hur ska det då gå till?

2012-05-08, 13:00 - 16:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

07 Maj 13:00

Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och för miljön

2012-05-07, 13:00 - 17:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

25 Apr 10:00
20 Apr 09:30

Husdjurens och nyttoväxternas mångfald – hur ser de svenska behoven ut i ett internationellt perspektiv?

2012-04-20, 09:30 - 15:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

19 Apr 13:00

Bättre träd med förädling och modern genteknik

2012-04-19, 13:00 - 16:00 CEST
IVA, Wenströmsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

16 Apr 13:00

Fungerar den svenska modellen för brukande av skog?

2012-04-16, 13:00 - 16:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

12 Apr 15:45
12 Apr 09:10

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

2012-04-12, 09:10 - 12:10 CEST
Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar Stockholmsmässan Älvsjö

29 Mar 13:00

När verket rörde om i grytan – den svåra konsten att vägleda konsumenter till miljömedvetna matval

2012-03-29, 13:00 - 16:30 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

28 Mar 17:00

Inte av bröd och brädor allena – ett samtal om skönhetens betydelse i landskapet

2012-03-28, 17:00 - 20:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

27 Mar 14:00

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

2012-03-27, 14:00 - 17:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

26 Mar 09:30

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras?

2012-03-26, 09:30 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Mar 10:00
22 Mar 10:00

Kaniner, kaniner, kaniner

2012-03-22, 10:00 - 16:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 b Stockholm

09 Feb 15:30

Landskapskonventionen – pålaga eller möjlighet?

2012-02-09, 15:30 - 18:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 b Stockholm

30 Jan 13:00

Forest Intenational Cooperation and Tenure Reform in China

2012-01-30, 13:00 - 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 b Stockholm

30 Jan 10:00

The Bioeconomy: A revolution in American Agriculture

2012-01-30, 10:00 - 12:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 b, Stockholm

25 Jan 12:00

Nationell vattenbrukskonferens 2012 – vattenbrukets nästa steg!

2012-01-25 - 2012-01-26
Loftets hörsal & Loftets stora sal SLU Ultuna Uppsala

08 Dec 12:30

Svensk och internationell markanvändning

2011-12-08, 12:30 - 15:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

23 Nov 13:00

Förnyelse i EU:s fiskeripolitik – minimerade bifångster och förbud mot utkast

2011-11-23, 13:00 - 17:15 CET
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Grev Turegatan 16 Stockholm

22 Nov 09:30
10 Nov 09:30

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Rundabordssamtal

2011-11-10 - 2011-10-13
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Nov 09:00

Vinnande partnerskap idag och i morgon: exempel och erfarenheter

2011-11-10, 09:00 - 12:00 CET
Parken Rosenlundsgatan 34-36 Stockholm

09 Nov 09:30

Modern landraces – cultivar mixtures in agriculture, workshop

2011-11-09, 09:30 - 15:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

08 Nov 09:45

Framtidens växtskydd – vilken väg ska vi gå?

2011-11-08, 09:45 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

26 Okt 10:00

Sveriges roll i Europas energipussel

2011-10-26, 10:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

25 Okt 10:00

Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

2011-10-25, 10:00 - 17:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Okt 13:00

Små partiklar och mat – möjligheter och risker. Om nanoteknologi och mat.

2011-10-10, 13:00 - 16:45 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

27 Sep 09:30

The global need for food, fibre and fuel – is there enough land to satisfy the demands?

2011-09-27, 09:30 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

13 Sep 09:30

Lånag mätserier och beräkningar av växtnäringsläckaget från svensk åkermar

2011-09-13, 09:30 - 16:15 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

08 Jun 09:30

Global trends – implications on the development and use of natural resources

2011-06-08, 09:30 - 17:00 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

26 Maj 18:00

Boksläpp: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

2011-05-26, 18:00 - 21:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

25 Maj 09:30

Framtidens agronomer – en dialog om agronomutbildningen

2011-05-25, 09:30 - 16:30 CEST
SLU Ultuna, Undervisningshuset Aulan Undervisningsplan 6A, Uppsala

19 Maj 09:30

Women in agriculture – closing the gender gap for development

2011-05-19, 09:30 - 12:15 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

18 Maj 08:30

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna

2011-05-18, 08:30 - 17:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

12 Maj 09:30

The Green Sector and EU 2020: BioEconomy, Research and Innovation

2011-05-12, 09:30 - 15:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Maj 09:30

Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

2011-05-10, 09:30 - 16:30 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

09 Maj 17:30

Boksläpp: The Agrarian History of Sweden: 4000 BC–AD 2000

2011-05-09, 17:30 - 21:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

09 Maj 09:30

Global overview of tree retention as a biodiversity conservation tool

2011-05-09, 09:30 - 16:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

04 Maj 09:30

Färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag

2011-05-04, 09:30 - 16:15 CEST
Helsingfors universitet Fabiansgatan 33, Helsingfors

14 Apr 15:30

Varför gör ni inte som vi säger? Om politik, vetenskap och sociala medier

2011-04-14, 15:30 - 18:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

14 Apr 13:00

Nya produkter från skogen

2011-04-14, 13:00 - 16:30 CEST
IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Wenströmssalen Grev Turegatan 16, Stockholm

12 Apr 13:00

Molekylär gastronomi och levande mat – två spännande trender

2011-04-12, 13:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

07 Apr 09:00

Lokal mat – från produktion till konsumtion

2011-04-07, 09:00 - 16:15 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

05 Apr 10:00

Hur utformar vi den nya älgförvaltningen?

2011-04-05, 10:00 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

04 Apr 09:30

En värld En hälsa

2011-04-04, 09:30 - 16:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

30 Mar 13:00

Kan entreprenörskap rädda landsbygden?

2011-03-30, 13:00 - 16:15 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

21 Mar 17:00

Den stora förnekelsen – Johan Rockström och Anders Wijkman presenterar kritisk granskning

2011-03-21, 17:00 - 18:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

11 Mar 08:45

Länge leve isbjörnen!

2011-03-11, 08:45 - 15:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

10 Mar 15:30

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning – hur ska den tryggas?

2011-03-10, 15:30 - 18:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

09 Mar 16:30

Filmpremiär! Mandelblom, kattfot & blå viol

2011-03-09, 16:30 - 21:00 CET
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

17 Feb 10:00
15 Feb 09:00

Vattenbrukets framtida möjligheter

2011-02-15, 09:00 - 17:00 CET
Wallenbergsalen, Göteborgs Universitet Medicinaregatan 20 A, Göteborg

01 Feb 13:00

Vilken forskning om lövskog krävs för framtiden?

2011-02-01, 13:00 - 16:00 CET
KSLA Drottninggatan, 95 B, Stockholm

18 Jan 10:00

Stadsbon och landet utanför

2011-01-18, 10:00 - 16:30 CET
Aulan, Alnarpsgården SLU Alnarp

13 Jan 10:00

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel

2011-01-13, 10:00 - 18:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

14 Dec 10:00

Torvmark – en viktig resurs. Hur ska dessa marker förvaltas?

2010-12-14, 10:00 - 16:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

09 Dec 09:30

Biologisk mångfald efter 2010

2010-12-09, 09:30 - 14:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

08 Dec 10:30

Foreign agricultural investments in developing countries

2010-12-08, 10:30 - 15:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

03 Dec 09:30

Internationella karriärvägar inom skogsbruket

2010-12-03, 09:30 - 15:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

02 Dec 09:30

Framtidsbilder för transportsektorn

2010-12-02, 09:30 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

22 Nov 09:00

Forestry and Mercury in Swedish Fish: understanding the connection to break it

2010-11-22, 09:00 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

18 Nov 09:30

Två seminarier om skogen och klimatet

2010-11-18, 09:30 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

16 Nov 09:30

Workshop: Mitigation of diffuse phosphorus losses from agricultural land

2010-11-16, 09:30 - 16:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

11 Nov 15:45

Nya strömningar med ny syn på äganderätten? Om äganderätten till mark och vatten

2010-11-11, 15:45 - 18:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

03 Nov 13:00

Livsmedelstillsatser – risk eller nytta?

2010-11-03, 13:00 - 16:00 CET
Hotell Skansen Färjestaden

02 Nov 17:00

Livsmedelsbranschen ur ett konsumentperspektiv

2010-11-02, 17:00 - 19:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

02 Nov 12:00

Vad fordras av fodret? Växtförädling för hållbar svensk livsmedelproduktion

2010-11-02, 12:00 - 16:30 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

29 Okt 12:00

Seminarium Ekologisk mat i offentlig sektor (Ekologiskt Forum)

2010-10-29, 12:00 - 16:45 CEST
Campus Grythyttan Sörälgsvägen, Grythyttan

28 Okt 13:00
27 Okt 15:25

Ekolivsmedel som verktyg i livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete

2010-10-27 15:25 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

21 Okt 14:00

Releaseparty: Nu lanserar SIFI sin nya hemsida

2010-10-21, 14:00 - 17:00 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

20 Okt 13:00

Ny strategi för eko!

2010-10-20, 13:00 - 17:00 CEST
Svensk Dagligvaruhandel Regeringsgatan 60, plan 7 Stockholm

15 Okt 07:30

Världshungerdagen 2010. Förenade mot Hungern – möjligheter och hinder för småjordbrukare

2010-10-15, 07:30 - 11:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

14 Okt 15:30
13 Okt 09:30

Seminarium: Djurskyddet för de livsmedelsproducerande djuren

2010-10-13, 09:30 - 12:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

07 Okt 13:35

Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande?

2010-10-07 13:35 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

27 Sep 15:00

Välkommen till seminarium: "Svenska jordmåner" inkl invigning av KSLA:s permanenta markprofilutställning

2010-09-27, 15:00 - 18:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Sep 08:00

Welcome to seminar: "The EU strategy for animal welfare"

2010-09-10, 08:00 - 12:30 CEST
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

02 Sep 14:00

Ny strategi för ekologisk konsumtion och produktion

2010-09-02, 14:00 - 18:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

01 Feb 13:00

Vilken forskning på lövskog krävs för framtiden?

2010-02-01, 13:00 - 16:00 CET
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm

18 Jan 10:00

Stadsbon och landet utanför – ett samtal med tre perspektiv

2010-01-18 - 2010-12-19
SLU Alnarp Aulan, Alnarpsgården Sundsgatan 6

13 Jan 10:00
27 Apr 17:00

Låt inte maten tysta mun!

2009-04-27, 17:00 - 19:00 CEST
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Drottninggatan 95B, Stockholm

14 Okt 12:00

Välkommen till pressmöte om Landsbygdens företagande

2008-10-14, 12:00 - 15:30 CEST
F.d. Vallby Radiostation, Lidingby, Enköping

11 Apr 09:30
11 Mar 09:00

Matens kvalitet - Kan konsumenterna välja den kvalitet de vill ha?

2008-03-11, 09:00 - 12:00 CET
Drottninggatan 95 B, Stockholm

11 Sep 09:30

Hur kan torka i Australien ge dyrare mat i Sverige?

2007-09-11, 09:30 - 12:30 CEST
KSLA, Drottninggatan 95 B

27 Mar 17:15
08 Mar 15:00

Fogelstagruppen Verklighet, framtidsvision eller drömtillvaro?

2007-03-08 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B

08 Mar 15:00

”Fogelstagruppen - verklighet, framtidsvision eller drömtillvaro?”

2007-03-08 15:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

23 Nov hela dagen
14 Nov hela dagen
30 Maj 09:30

Nanotekniken och dess potentiella påverkan på miljö, hälsa, säkerhet och makten över naturresurserna

2006-05-30 09:30 CEST
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm

18 Maj 13:00
03 Maj 00:00

Välkommen till konferenser och seminarier på KSLA 2006!

2006-05-03 - 2006-05-30
Drottninggatan 95 B

16 Mar 11:30

JORDBRUK, HANDEL OCH UTVECKLING - Seminarium på KSLA 16 mars 2006

2006-03-16 11:30 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Feb 09:00

Den mångkulturella måltiden

2006-02-10, 09:00 - 13:00 CET

10 Feb 09:00

Den mångkulturella måltiden

2006-02-10 09:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

10 Feb 09:00

Den mångkulturella måltiden

2006-02-10, 09:00 - 13:00 CET
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

16 Jan 00:00