Skip to main content

67,3 miljoner för utbyggnad av bredband i Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 09:02 CET

Länsstyrelsen Värmland har den 14 mars 2019 fattat beslut om tilldelning av 67,3 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län.

Bakgrund

Länsstyrelsen Värmland har under perioden 10 december 2018 – 10 januari 2019 genomfört fem utlysningar av bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet, programperioden 2014–2020.

Länsstyrelsen har i dessa utlysningar genomfört en fondsamverkan för att åstadkomma bästa möjliga effekt med de medel som finns tillgängliga. Detta innebär att en samordning har gjorts mellan Landsbygdsprogrammet (LBP) och EU programmet Norra Mellansverige (ERUF).

LBP delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som finansierar utbyggnad av accessnät och EU programmet Norra Mellansverige, delfinansieras av ERUF - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät.

Länsstyrelsen Värmland har i de aktuella fem utlysningarna pekat ut de mest glesbefolkade områdena i de kommuner som nu prioriteras. Områdena är så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod.

Så här mycket kan ett projekt få i stöd

I Värmlands län kan ett projekt få högst 75 % i stöd.

Vilka områden har beviljats stöd

De geografiska områden som beviljats stöd i de fem utlysningarna är de stödbara områdena i kommunerna nedan, se bifogade kartor.

Utlysning Avser Beslutat stödbelopp Sökande
Eda Eda kommun 15,0 mkr Skanova AB
Filipstad Norra Filipstads kommun 6,9 mkr IP-Only AB
Grums Grums kommun 7,0 mkr Skanova AB
Hagfors Hagfors kommun 19,5 mkr Skanova AB
Torsby Torsby kommun 18,9 mkr Skanova AB

De sökande organisationer som beviljats stöd kommer att samverka med de fiberföreningar som finns i de utlysta områdena, i de områden där det finns fiberföreningar.

Riktlinjer för utlysningen

Det har funnits tre förutsättningar för att kunna beviljas stöd i utlysningarna:

  • En ansökan skulle omfatta samtliga stödbara områden i den kommun man ansökte för, se karta.
  • Minst en ERUF-sträcka skulle finnas i berörd kommun.
  • Till ansökan skulle bifogas en lista med intresseanmälningar från de hushåll som finns i det geografiska område som ansökan omfattade.

Nationella urvalskriterier

De tre nationella urvalskriterierna har tillämpats för prioritering av de ansökningar som lämnats in;

  • Hög anslutningsgrad
  • Antal möjliga anslutningar
  • Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet

Kontaktperson, Länsstyrelsen Värmland

Handläggare Magnus Dagerhorn, Tel 010 – 224 73 24

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.