Skip to main content

Eldningsförbudet i Värmland upphör den 7 augusti klockan 18

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2013 10:37 CEST

Länsstyrelsen i Värmlands län upphäver det eldningsförbud som rått i länets samtliga kommuner. Från och med den 7 augusti klockan 18.00 är det åter tillåtet att elda utomhus.

- Vi vill dock poängtera att brandrisken lokalt fortfarande kan vara stor. I synnerhet i de västra delarna av länet, säger Johan Olsson vid Länsstyrelsen i Värmland. Använd sunt förnuft om du måste göra upp eld. Säkrast är att använda iordningställda grillplatser eller trädgårdsgrillen. Det finns även allvarliga risker med engångsgrillar som blir mycket heta undertill och dessutom måste släckas ordentligt efter användning.

Vid all eldning ska släckutrustning finnas till hands såsom vattenhinkar, ruskor eller vattenslangar. Det är viktigt att komma ihåg att elden inte får lämnas förrän den är helt släckt. Kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning. Tumregel vid all eldning är att man inte eldar mer än att man kan klara att släcka elden själv. All eldning sker på egen risk och eget ansvar.

Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott då risken för falska larm ökar.

Upplysningar om brandrisk och eldning utomhus lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15 eller hos den lokala räddningstjänsten.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är att ladda ner MSB:s app Brandrisk ute
http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/.

Ansvarig handläggare på Länsstyrelsen i detta ärende är Johan Olsson, 0767-75 81 85.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.