Skip to main content

Kraftsamling för Skogsriket Värmland

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:30 CEST

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker i höst Värmland för en konferens kring hur visionen om Skogsriket ska genomföras i Värmland. Till konferensen bjuds en bred samling av nyckelaktörer bland skogsintresserade i Värmland in.

Den 30 oktober i år bjuder Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen in Eskil Erlandsson och en mängd andra aktörer i Värmland. Konferensen är en del i arbetet med den plan för Skogsriket Värmland som påbörjades i april i år.

Skogsriket Värmland syftar till att än mer använda skogens alla värden. Detta genom ett hållbart nyttjande av de värmländska skogarna för att skapa fler arbetstillfällen i länet.  

– Utifrån regeringens vision om Skogsriket Sverige har vi valt att fokusera på några områden där vi ska kraftsamla i Värmland; besöksnäringen, kompetens-försörjning och jämställdhet samt ökad förädling, säger Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen.  

– Genom konferensen i höst ska vi komma fram till konkreta åtgärder på hur vi på ett bättre sätt kan tillvara skogens alla värden, och samtidigt ta hänsyn till de olika intressen som möts i skogen, säger landshövding Kenneth Johansson. 

Planen förväntas vara färdigställd till nästa årskifte och sättas i verket under 2014.

 

Bakgrund: Skogsriket – med värden för världen 

Skogsriket är den vision som Eskil Erlandsson lanserade under våren 2011. Målet är att skapa fler arbetstillfällen med anknytning till skog och bidra till ekonomisk utveckling med det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas.

Skogsriket består av fyra delar/grenar, som utgår från skogens olika värden:

  • Hållbart brukande
  • Förädling och innovation
  • Upplevelser och rekreation
  • Sverige i världen 

I den handlingsplan som landsbygdsdepartementet sammanställt för
Skogsriket, finns ett urval av exempel på aktiviteter som ska bidra till att
göra visionen till verklighet.


 

Kontakt

Kenneth Johansson, landshövding, Länsstyrelsen, 054-19 70 58
Johanna From, regionchef, Skogsstyrelsen, 0150-66 95 73

 

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.