Skip to main content

Länsstyrelsen tar över bedömningen av 28§ Jaktförordningen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:26 CEST

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att en person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen och inte till Polisen vilket man tidigare gjort.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning, och bara om det finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till Polisen.

Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Så går det till
Djurägare ska ringa 112 och begära Tjänsteman i Beredskap (TiB) om hen har dödat ett rovdjur för att freda tamdjur. Djurägaren kan också ringa 112 för att anmäla rovdjursangrepp och andra akuta händelser. Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap tar emot anmälan och förmedlar kontakt till en tillgänglig besiktningsman.

Besiktningar av rovdjur som fällts med stöd av 28 § Jaktförordningen kommer i Värmlands län att utföras av Länsstyrelsens naturbevakare. I de flesta fall finns det sannolikt inga skäl för dem att misstänka brott. Ibland kan det dock vara svårt att avgöra om det finns misstanke om brott, och gränsen för när polisen bör ta över ansvaret kan vara otydlig. Därför kommer Länsstyrelsen att ha ett nära samarbete med polisen i de fall som uppstår, och om möjligt kommer polis att assistera vid de första besiktningarna. Länsstyrelsen har tagit fram en checklista till stöd för besiktningsmannens dokumentation av händelsen. Eftersom det är en ny arbetsuppgift kommer rutinerna att utvärderas och anpassas efterhand.

För djurägare
Djurägare behöver tänka på följande om hen behöver freda tamdjur mot rovdjur:

  • djurägaren måste försöka att skrämma rovdjuret eller avvärja angreppet på annat sätt innan du har rätt att avliva det.
  • angreppet måste vara pågående eller omedelbart förestående.

Det är den som äger eller har hand om tamdjur som har möjlighet att använda sig av § 28. Andra personer får också ingripa om det sker på uppdrag av djurets ägare eller vårdare, eller om det finns skäl för den som ingriper att misstänka att uppdraget skulle ha lämnats om det fanns möjlighet.

Med tamdjur avses till exempel får, renar och jakthundar. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område, och kan om det gäller lodjur användas även vid angrepp på hägnat vilt.


Kontakt
Maria Falkevik, rovdjursansvarig, +46 (0)54-19 70 74, maria.falkevik@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.