Skip to main content

Landshövdingar kräver åtgärder från regeringen mot metallstölder

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 13:10 CEST

Varje år stjäls stora mängder metall i Sverige, inte minst koppar. Stölder som i sin tur förorsakar skador för mångmiljonbelopp i form av tågförseningar, el- och teleavbrott, störningar i industriproduktionen, försenade byggen och förskingrat kulturarv. Nu uppmärksammar landshövding Kenneth Johansson tillsammans med sina landshövdingekollegor Rose-Marie Frebran i Örebro län och Maria Norrfalk i Dalarnas län regeringen på problemet och kräver ny lagstiftning.

I takt med att världsmarknadspriserna på metall har stigit har också stölderna av metall ökat, något som har fått Rikspolisstyrelsen att utse Polismyndigheten i Örebro län till sakkunnigmyndighet för metallstölder. Stölderna drabbar små och stora företag, myndigheter, kommuner och kyrkor. Den omfattande handeln med stulen metall går också ut över seriösa skrothandlare. Landshövdingarna i
Örebro län, Dalarnas län och Värmlands län samverkar med Polisen för att komma tillrätta med problemen:

– Lagstiftningen har inte riktigt hängt med i utvecklingen de senaste åren, konstaterar Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län. Det är enligt vår uppfattning därför av stor vikt att justitieminister Beatrice Ask och näringsminister Annie Lööf gör gemensam sak för att reglera handeln med metall igen.

Kenneth Johansson, Rose-Marie Frebran och Maria Norrfalk föreslår att regeringen inför ett förbud mot kontanthantering vid uppköp av metallskrot, att det införs ett särskilt tillstånd för att handla med metallskrot och att någon eller några myndigheter ska få i uppdrag att bedriva tillsyn över företag som handlar med metallskrot.

 

Bakgrund

Rikspolisstyrelsen har utsett Polismyndigheten i Örebro län till särskild sakkunnigmyndighet för
metallstölder. Enligt uppdraget ska Polisen hitta nya arbetssätt för att komma åt brottsligheten och för att förebygga metallstölder. 

Landshövdingarna och länspolismästarna i Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län samverkar i vad man kallar Samhällsråd SWT i syfte att motverka organiserad brottslighet och öka tryggheten i samhället. Under 2013 har Samhällsråd SWT beslutat att samverka kring metallstölder. Landshövdingarnas skrivelse till regeringen är ett led i denna samverkan.

 

För mer information

Ann-Charlotte Carlqvist, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Värmland, 054-19 72 78, ann-charlotte.carlqvist@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.