Skip to main content

Pressinbjudan: Effekterna av Leader och framtidsfokus

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 10:41 CET

Torsdagen den 7 februari arrangeras en konferens om Leader med fokus på hittills uppnådda effekter men också på framtidens insatser.

Leader är en del av EU:s Landsbygdsprogram för ekonomisk utveckling av landsbygden. På torsdag den 7 februari arrangeras en informativ och inspirerande konferens om Leaderarbetet på Karlstad CCC.  Pressen hälsas varmt välkomna att delta.

Landshövdingen Kenneth Johansson inleder konferensen som kommer ge en tillbakablick på vilka effekter som man hittills kan se av programperioden, men har också fokus på framtiden.

Konferensen gästas av regeringskansliets projektledare för Partnerskapsöverenskommelsen, Camilla Lehorst. Hon kommer att berätta om regeringskansliets arbete med att få till en överenskommelse mellan EU och Sverige som omfattar strukturfondernas utformning i landet.

Jordbruksverket kommer att informera om hur arbetet med det nya Landsbygdsprogrammet och Leader fortgår. Länsstyrelsen Värmland och verksamhetsledarna för Värmlands Leaderområden berättar om den effektutvärdering som gjort tom 2011-12-31.


Kontakt:

Camilla Andersson tel: 054-19 72 37
Regional Utveckling, Länsstyrelsen Värmland

Ewa Ryhr Andersson, Leader Växtlust 073-097 55 11

Håkan Svenneling, Närheten 070-882 32 98


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.