Skip to main content

Pressinbjudan: Nästa generation säterbrukare

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 13:55 CEST

I sommar driver Länsstyrelsen projektet ”Nästa generation säterbrukare”, där fyra genuint intresserade yngre personer har betald praktik som säterbrukare på Kårebolssätern. Den 10 juli besöker landshövding Kenneth Johansson projektet.

Idag saknar nästan alla sätrar i Värmland brukare. De få säterbrukare som finns kvar är nästan samtliga nära pensionsåldern. I september 2011 hölls en säterträff i Stöllet där markägare, säterbrukare och dåvarande landshövding Eva Eriksson diskuterade vad som kan göras för att bevara och utveckla säterkulturen i Värmland. Det man gemensamt kom fram till är att det finns behov av kunskapsöverföring från den äldre generationen säterbrukare till yngre personer. Under sommaren 2013 driver därför Länsstyrelsen projektet ”Nästa generation säterbrukare, där yngre personer har betald praktik som säterbrukare på Kårebolssätern.

Kårebolssätern är en av Värmlands bäst bevarade sätrar. Här finns höga natur- och kulturvärden, välbevarade säterbyggnader, gärdsgårdar, gott källvatten, tystnad, sjö, kulning, ko-doft och fladdermöss som svischar i kvällsluften.

Projektet pågår från 1 juli till 2 augusti 2013. Handledare för praktikanterna är Solveig Hedén som varit brukare på Kårebolssätern i många år.

Den 10 juli kl 12.00 besöker Landshövdingen projektet och Kårebolssätern, media inbjuds att delta.

Kontakt

Lise Wichmann Hansen, lise.wichmann.hansen@lansstyrelsen.se, 054-19 72 16, 070-603 42 10

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.