Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Vem behöver vem – överlever landsbygden utan invandrare?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 10:53 CEST

Vad krävs för att fler människor ska vilja bo och driva företag på landsbygden? Hur tar landsbygden tillvara på den kraft, potential och kunskap om företagande som finns hos personer med utrikes bakgrund? Välkomna att diskutera några av landsbygdens mest avgörande frågor under Almedalsveckan i Visby. Värmlands landshövding Kenneth Johansson inleder seminariet och sitter med i panelen.

Landsbygden står inför stora utmaningar det närmaste decenniet med kommande pensionsavgångar och fortsatt avflyttningsproblematik. Hur behåller och säkerställer vi arbetskraften och kompetensförsörjningen och i förlängningen en rik och levande landsbygd?

Landshövding Kenneth Johansson inleder seminariet som äger rum måndagen den 1 juli 2013 i Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1 i Visby. Kl. 13–14.30. Moderator för seminariet är Maria Wetterstrand.

 

Ur programmet

  • Hur kan matchningen bli bättre mellan arbetslösa i storstäderna och behovet av
    arbetskraft på landsbygden?
  • Hur kan vi på landsbygden dra nytta av företagartradition och entreprenörskap bland
    personer med utrikes bakgrund?
  • Hur kan landsbygden bli mer attraktiv för personer med utrikes bakgrund?

 

I panelen

Jasenko Selimovic, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Marie Linell-Persson, chef för
Arbetsförmedlingens avdelning för integration och etablering, Abbas Khanahmadi, ordförande för socialdemokraterna i Härjedalen, Kent Johansson, EU-parlamentariker, Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Länk till evenemanget i Almedalen

Välkomna!

 

Kontakt

Tanja Ekegren, Länsstyrelsen Värmland
054-197111
tanja.ekegren@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.