Skip to main content

Regional plan för Skogsriket Värmland ska tas fram

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 13:35 CET

Med visionen Skogsriket har regeringen ambitionen att Sverige ska försöka bli bäst i världen på att tillvarata alla de värden som skogen erbjuder. Nu drar Länsstyrelsen i Värmland och Skogsstyrelsen igång arbetet med en regional plan för det värmländska skogsriket. 

– De värmländska skogarna är en tillgång i många avseenden. Med en regional plan för Skogsriket Värmland ska vi åstadkomma ett konkret och koncist åtgärdspaket för hur vi på bästa sätt kan dra nytta av – och göra nytta för – vår skog, säger landshövding Kenneth Johansson.

Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt med skog. De flesta svenskar har, på något sätt, en relation till skogen och dess olika värden. Inom satsningen Skogsriket finns fyra nationella fokusområden: förädling och innovation, hållbart brukande, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen föreslår att det på länsnivå satsas på fyra områden: ökad förädling, hållbart brukande, jämställdhet och besöksnäring.

 – Diskussionerna ska utmynna i en regional plan för Skogsriket Värmland som ska vara klar före nyår och sättas i verket under 2014, säger Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen.

Den 22 april arrangeras ett upptaktsmöte för att diskutera Skogsriket Värmland på Residenset i Karlstad. Inbjudna till mötet är representanter för ett antal skogliga aktörer, besöksnäring samt utbildningssektorn. Detta möte följs sedan upp av en större, regional konferens i oktober.    

För mer information, ring:

Kenneth Johansson, landshövding Värmland, 072-650 87 73
Johanna From, regionchef Skogsstyrelsen, 0150-66 95 73


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Bifogade filer

PDF-dokument