Skip to main content

Storsatsning på tillsyn av fornlämningar i skog

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 15:46 CEST

Under nästa vecka genomför Länsstyrelsen en tillsynskampanj av fornlämningar i de värmländska skogarna.

Länsstyrelsen bedriver under vecka 35 tillsyn av hur fornlämningar påverkats av skogsbruksåtgärder. Med anledning av detta kommer vi att besöka 10 områden i länet där avverkning har skett mellan åren 2007 och 2009.

Bakgrunden till besöket är länsstyrelsens övergripande ansvar för tillsynen av landets fornlämningar. Under 2013 arbetar landets länsstyrelser tillsammans i ett nationellt tillsynsprojekt inom kulturmiljöområdet. Målsättningen är att skapa en enhetligare och rättssäkrare tillsyn och förhoppningen är att detta ska skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt bevarande.

Syftet med tillsynen är inte i första hand att kontrollera hur enskilda skogsägare sköter sitt ansvar, utan snarare hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Skulle skador upptäckas som uppkommit i samband med avverkning eller föryngringsåtgärder kan detta komma att anmälas.

 

Kontakt

Fredrik Berg, arkeolog, fredrik.berg@lansstyrelsen.se, 054-197329

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.