Taggar

lif 22 anders blanck 18 lif- de forskande läkemedelsföretagen 12 läkemedel 7 sjukvård 6 fass 6 läkemedelsindustrin 5 läkemedelsföretagen 4 läkemedelsprövningar 3 forskning 3 richard bergström 3 sverige 2 fou 2 läkemedelsverket 2 sjukvården 2 läkemedelsbehandling 2 klinisk forskning 2 kliniska prövningar 2 apotek 2 nyhet 2 läkemedelsföretag 1 forskningsinstitut 1 bengt mattson 1 kvalitetsregisterutredningen 1 ministerrådet 1 sveriges apoteksförening 1 ohållbart 1 bokutgåvan 1 minskning 1 patientnära 1 sveriges branschföreningar 1 biomedicinsk forskning 1 upplysningskampanj 1 miljöpåverkan 1 forskningen 1 forskningsnation 1 regeringskansliet 1 sjukvårds- och läkemedelsområdet 1 etiskt regelverk 1 sveriges kommuner och landsting 1 god tillgänglighetssed 1 seminarium 1 regeringen 1 life science sverige 1 emma lennestål 1 swedenbio 1 forskningspolitiskt 1 fass-boken 1 anna lefevre skjöldebrand 1 e-tidning 1 förvaltningsrätten 1 fou-enkät 1 efterkälken 1 generisk konkurrens 1 medicinska värderingar 1 näringslivskod 1 cancervården 1 måns rosén 1 nationella kvalitetsregister 1 swedish medtech 1 ghost-writing 1 spolas ner i toaletten 1 ann maliniak 1 volymer 1 imm 1 boehringer ingelheim 1 hälsoaspekter 1 AstraZenecas 1 johan järte 1 alzheimers 1 bojkott 1 life science-sektor 1 läkemedelsfrågor 1 eurobarometern 1 pressmeddelanden 1 life-time.se 1 jämlik vård 1 karolinska institutet 1 läkemedelsmarknaden 1 branschorganisationen 1 läkemedelsförsäljningen 1 vårdfrågan.nu 1 clarion hotell 1 binda 1 nordisk modell 1 läkemedelsindustri 1 stockholms läns landsting 1 hushållssoporna 1 biopartnering future europe 1 patienter 1 utredning 1 beslutsfattare 1 nedåtgående 1 patienten 1 kungliga biblioteket 1 originalläkemedel 1 sjukvårdsupplysningen 1 sjukvårdsregionerna 1 lärobok 1 medicinsk forskning 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Ett år med apotekens lager på webben

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 08:33 CEST

Sedan den 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening.

Media-no-image

Stora regionala skillnader i användningen av nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 08:31 CET

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade ”klinikläkemedelsprojektet”, en försöksverksamhet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört utifrån ett särskilt regeringsuppdrag. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

Media-no-image

Inbjudan till dialog om de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige - pressmeddelande från LIF och SwedenBIO

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 20:18 CEST

Gemensamt pressmeddelande från SwedenBIO och LIF - de forskande läkemedelsföretagen. De två organisationerna oroas av finansminister Anders Borgs uttalanden om läkemedel i en intervju i Dagens Industri den 9 september. Med anledning av Borgs uttalande bjuder LIF och SwedenBIO in finansministern till en dialog om villkoren för Life Science i Sverige.

Media-no-image

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

Media-no-image

Maria Fagerquist blir LIF:s vice VD

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:54 CEST

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel.

Hela resultatet från den senaste undersökningen från Vårdfrågan.nu finns nu på nätet

Hela resultatet från den senaste undersökningen från Vårdfrågan.nu finns nu på nätet

Pressmeddelanden   •   2014-01-17 15:59 CET

På dagens DN debatt skriver LIF’s VD Anders Blanck om resultatet från den senaste opinionsundersökningen från ”Vårdfrågan.nu”, som LIF genomför tillsammans med Novus.

Media-no-image

Kommande tjänst för lagerstatus på apotek

Pressmeddelanden   •   2013-09-02 11:18 CEST

Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att kunna få information om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel via webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Det har LIF och Sveriges Apoteksförening kommit överens om.

Media-no-image

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelanden   •   2013-08-14 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Media-no-image

Beslut av den europeiska läkemedelsindustrin: Offentliggörande av alla ersättningar från företag till läkare

Pressmeddelanden   •   2013-07-03 09:19 CEST

Den europeiska läkemedelsindustrin har antagit ett nytt etiskt regelverk som innebär att alla ersättningar från företag till läkare och annan sjukvårdspersonal skall offentliggöras.

Media-no-image

Fortsatt nedgång för kliniska prövningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   2013-05-17 09:09 CEST

LIFs årliga FoU-enkät bland de forskande läkemedelsföretagen visar en fortsatt nedåtgående trend i antalet kliniska prövningar i den svenska sjukvården.

Media-no-image

Dramatisk minskning av försäljningen av originalläkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-04-16 09:31 CEST

– De senaste siffrorna för läkemedelsförsäljningen visar att en allt mindre del av försäljningen tillfaller de företag som forskar fram nya läkemedelsbehandlingar, säger Anders Blanck, VD i LIF. Det är ohållbart om Sverige verkligen vill vara ett land som värnar forskning och strävar efter att ha en livskraftig Life Science-sektor.

Media-no-image

Ett forskningspolitiskt program för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb

Pressmeddelanden   •   2013-03-21 12:08 CET

Den forskande läkemedelsindustrin i Sverige presenterar idag ett forskningspolitiskt program, som bygger vidare på de nya förutsättningar som regeringens forsknings- och innovationsproposition från i höstas har gett.

Media-no-image

LIF kommenterar domen i Förvaltningsrätten i det så kallade ”Pressmeddelande-målet”

Pressmeddelanden   •   2013-02-20 09:10 CET

Stockholm 2013-02-19 – Vi är mycket besvikna över den bristande analys förvaltningsrätten i Uppsala gör i dagens dom i det så kallade pressmeddelande-målet mellan Läkemedelsverket och Boehringer Ingelheim, säger Anders Blanck, VD i LIF.

Media-no-image

FASS 2013 Stockholm 2013-01-23

Pressmeddelanden   •   2013-01-23 16:05 CET

Årets utgåva av den klassiska Fass-boken är nu under distribution. Boken är delad i två volymer där band I innehåller läkemedelstexter A-L, registerdelar och allmänna kapitel och band II innehåller läkemedelstexter M-Z, registerdelar och företagsregister.

Media-no-image

Apoteksutredningen handlar om mer än läkemedelstillgången på apoteken: – Ett hårt slag mot läkemedelsföretagens möjlighet att bidra till forskning och innovation i Sverige

Pressmeddelanden   •   2012-11-01 09:04 CET

– Det finns två problem med tillgången till läkemedel i Sverige, säger Anders Blanck, VD i LIF. Ett är tillgängligheten på apotek, att patienterna enkelt och utan dröjsmål kan få sina receptförskrivna mediciner på apoteket. Det problemet hanterar utredningen, med många relevanta förslag.

Media-no-image

LIF stödjer Sweden Life Science Investment Year 2013

Pressmeddelanden   •   2012-09-24 15:39 CEST

Sjutton svenska life science organisationer gör gemensam sak och marknadsför Sweden Life Science Investment Year 2013. Ett år fyllt av exponering för partners och samarbeten inom områdena läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik.

Media-no-image

LIF är nu en av huvudmännen för Institutet Mot Mutor, IMM

Pressmeddelanden   •   2012-09-07 09:52 CEST

Från 1 juli i år är branschorganisationen LIF en av huvudmännen för Institutet Mot Mutor (IMM), och har därmed även tagit plats i IMM:s styrelse.

Media-no-image

Svenskarna behöver påminnas om att överblivna läkemedel ska till apoteket

Pressmeddelanden   •   2012-07-09 16:08 CEST

Kampanjer för att förmå medborgarna att lämna in överblivna läkemedel på apotek har effekt. Men för att upprätthålla en hög medvetenhet om detta behövs återkommande kampanjer. Det är en slutsats efter att svenska folkets kunskaper och inställning i frågan har undersökts.

Media-no-image

LIFs forskningsenkät: Den negativa trenden för kliniska prövningar har inte vänt

Pressmeddelanden   •   2012-05-07 17:19 CEST

Den nedåtgående trenden för kliniska prövningar i Sverige fortsätter, trots många uttalanden både från forskarvärlden och från politiska beslutsfattare om vikten av att vända utvecklingen. Det visar LIFs årliga FoU-enkät, som visar situationen till och med år 2011.

Media-no-image

Den forskande läkemedelsindustrin ser stora möjligheter med storsatsningen på Sweden Science for Life Laboratory

Pressmeddelanden   •   2012-04-03 16:36 CEST

– Den forskande läkemedelsindustrin välkomnar varmt dagens besked om en storsatsning för att åstadkomma ett världsledande forskningsinstitut i Sverige, säger Anders Blanck, VD i LIF.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.