Skip to main content

Taggar

lif 26 anders blanck 22 lif- de forskande läkemedelsföretagen 17 Läkemedel 12 läkemedelsindustrin 10 sjukvård 9 fass 6 läkemedelsföretagen 6 forskning 5 läkemedelsprövningar 3 nyhet 3 richard bergström 3 sverige 2 fou 2 regeringen 2 antibiotikaresistens 2 kliniska prövningar 2 klinisk forskning 2 läkemedelsverket 2 sjukvården 2 läkemedelsbehandling 2 apotek 2 läkemedelsföretag 1 life science-sektor 1 hälsoaspekter 1 bojkott 1 bengt mattson 1 karolinska institutet 1 johan järte 1 beslutsfattare 1 patienter 1 cancervård 1 regeringskansliet 1 e-tidning 1 antibiotika 1 Anna-Lena Engwall 1 bioteknologi 1 lärobok 1 läkemedelsindustri 1 anna lefevre skjöldebrand 1 boehringer ingelheim 1 god tillgänglighetssed 1 patientnära 1 EMA 1 clarion hotell 1 hälso-och sjukvårdssystem 1 nordisk modell 1 european observatory on health systems and policies 1 pressmeddelanden 1 kungliga biblioteket 1 ghost-writing 1 förvaltningsrätten 1 jämlik vård 1 rättvis vård 1 kvalitetsregisterutredningen 1 måns rosén 1 biobank 1 eurobarometern 1 biomedicinsk forskning 1 forskningsnation 1 dramatisk 1 volymer 1 binda 1 bokutgåvan 1 cancervården 1 patienten 1 paraplyorganisation efpia 1 sveriges apoteksförening 1 forskningen 1 efterkälken 1 sjukvårdsregionerna 1 läkemedelsmarknaden 1 generisk konkurrens 1 nationella kvalitetsregister 1 sveriges branschföreningar 1 eu industrial r&d investment scoreboard 1 sjukvårdsupplysningen 1 läkemedelsfrågor 1 medicinska värderingar 1 upplysningskampanj 1 innovationsproposition 1 ann maliniak 1 emma lennestål 1 hushållssoporna 1 spolas ner i toaletten 1 AstraZenecas 1 branschorganisationen 1 etiska regelverk 1 life-time.se 1 sjukvårds- och läkemedelsområdet 1 nedåtgående 1 imm 1 näringslivskod 1 sweden life science investment 1 life science sverige 1 biopartnering future europe 1 fass-boken 1 forskningspolitiskt 1 läkemedelsförsäljningen 1 ohållbart 1 originalläkemedel 1 fou-enkät 1 europeiska läkemedelsindustrin 1 etiskt regelverk 1 vårdfrågan.nu 1 Brexit 1 Niels Abel Bonde 1 Andrea Sambatti 1 Michelle Werner 1 swedenbio 1 Niklas Karlberg 1 life science 1 seminarium 1 styrelse 1 debatt 1 miljöpåverkan 1 bromsmedicin 1 bioteknik 1 medicinteknik 1 sveriges kommuner och landsting 1 eu-parlamentet 1 medicinsk forskning 1 stockholms läns landsting 1 swedish medtech 1 trend 1 Almedalen 1 utredning 1 alzheimers 1 ekonom 1 forskningsinstitut 1 minskning 1 ministerrådet 1 Visa alla taggar
Möt Fass under Apoteksforum: Korrekt digital läkemedelsinformation allt viktigare

Möt Fass under Apoteksforum: Korrekt digital läkemedelsinformation allt viktigare

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 14:44 CEST

​Med 4 miljoner besökare per månad är Fass en av de mest besökta sajterna i Sverige. Då alltmer av handeln med läkemedel sker över nätet och en större del av läkarkontakterna också blir digitala är det än viktigare att hitta rätt källa för korrekt läkemedelsinformation. Under Apoteksforum 2018, 9 – 10 oktober, möter du Fass i monter D:46,

​Linda Melkersson ny jurist hos LIF

​Linda Melkersson ny jurist hos LIF

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:25 CEST

Linda Melkersson börjar i augusti som jurist hos, LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

​Pressinbjudan: LIFs seminarier i Almedalen 2018

​Pressinbjudan: LIFs seminarier i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 11:04 CEST

Under seminarier och rundabordssamtal bjuder LIF in till diskussioner om strategier och handlingsprogram för att stärka Life Sience-branschen, motverka antibiotikaresistens, hitta nya modeller för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel samt hur de nya och mest avancerade läkemedlen ska kunna komma svenska patienter till godo.

Fyra nya ledamöter till LIFs styrelse

Fyra nya ledamöter till LIFs styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 11:00 CEST

Life science-branschen – avgörande för Sverige!

Life science-branschen – avgörande för Sverige!

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:41 CEST

Så fortsätter Sverige vara attraktivt för Life Scince investeringar. 19 åtgärder i en handlingsplan framtagen av branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO.

Ökad samverkan mellan företagen och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 13:00 CEST

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

Glädjande att regeringen vill få EMA till Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:05 CET

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 11:32 CEST

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Regeringens beslut är grundat på ett förslag till en ny värdebaserad ersättningsmodell som LIF har tagit fram tillsammans med medlemsföretagen AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline och Astellas som alla är verksamma inom antibiotikaområdet.

Ett år med apotekens lager på webben

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2015 08:33 CEST

Sedan den 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening.

Stora regionala skillnader i användningen av nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2014 08:31 CET

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade ”klinikläkemedelsprojektet”, en försöksverksamhet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört utifrån ett särskilt regeringsuppdrag. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

Inbjudan till dialog om de forskande läkemedelsföretagens förutsättningar i Sverige - pressmeddelande från LIF och SwedenBIO

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 20:18 CEST

Gemensamt pressmeddelande från SwedenBIO och LIF - de forskande läkemedelsföretagen. De två organisationerna oroas av finansminister Anders Borgs uttalanden om läkemedel i en intervju i Dagens Industri den 9 september. Med anledning av Borgs uttalande bjuder LIF och SwedenBIO in finansministern till en dialog om villkoren för Life Science i Sverige.

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

Maria Fagerquist blir LIF:s vice VD

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2014 13:54 CEST

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel.

Hela resultatet från den senaste undersökningen från Vårdfrågan.nu finns nu på nätet

Hela resultatet från den senaste undersökningen från Vårdfrågan.nu finns nu på nätet

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2014 15:59 CET

På dagens DN debatt skriver LIF’s VD Anders Blanck om resultatet från den senaste opinionsundersökningen från ”Vårdfrågan.nu”, som LIF genomför tillsammans med Novus.

Kommande tjänst för lagerstatus på apotek

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2013 11:18 CEST

Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att kunna få information om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel via webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Det har LIF och Sveriges Apoteksförening kommit överens om.

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2013 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Beslut av den europeiska läkemedelsindustrin: Offentliggörande av alla ersättningar från företag till läkare

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2013 09:19 CEST

Den europeiska läkemedelsindustrin har antagit ett nytt etiskt regelverk som innebär att alla ersättningar från företag till läkare och annan sjukvårdspersonal skall offentliggöras.

Fortsatt nedgång för kliniska prövningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2013 09:09 CEST

LIFs årliga FoU-enkät bland de forskande läkemedelsföretagen visar en fortsatt nedåtgående trend i antalet kliniska prövningar i den svenska sjukvården.

Dramatisk minskning av försäljningen av originalläkemedel

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2013 09:31 CEST

– De senaste siffrorna för läkemedelsförsäljningen visar att en allt mindre del av försäljningen tillfaller de företag som forskar fram nya läkemedelsbehandlingar, säger Anders Blanck, VD i LIF. Det är ohållbart om Sverige verkligen vill vara ett land som värnar forskning och strävar efter att ha en livskraftig Life Science-sektor.

Ett forskningspolitiskt program för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2013 12:08 CET

Den forskande läkemedelsindustrin i Sverige presenterar idag ett forskningspolitiskt program, som bygger vidare på de nya förutsättningar som regeringens forsknings- och innovationsproposition från i höstas har gett.