This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Forskningsöversikt ger lägesbild i kampen mot coronaviruset

Pressmeddelande -

Forskningsöversikt ger lägesbild i kampen mot coronaviruset

Med start den 18 mars 2020 presenterar och uppdaterar LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, lägesbilden för forskning och utveckling av nya läkemedel och vacciner i kampen mot den pågående pandemin orsakad av viruset sars-CoV-2.

– Coronapandemin har genererat en global kraftsamling inom medicinsk forskning och utveckling som vi aldrig tidigare sett maken till, konstaterar Anders Blanck, LIFs vd.

Hälso- och sjukvård, akademi och läkemedelsföretag samarbetar som aldrig tidigare. Aldrig har så många projekt startats så snabbt. Kombinationen av modern genteknik och beprövade tekniska plattformar gör att nya vaccinkandidater kommer att kunna tas fram snabbare än tidigare.

– Vi ser forskning både för att få fram vacciner som kan skydda mot smitta och nya läkemedel som kan behandla de svårast drabbade. Men vi ser också tester av om det finns befintliga läkemedel som kan hjälpa de sjukaste patienterna, säger Anders Blanck.

– Genom vår sammanställning kan både allmänhet, media och andra intressenter snabbt få en överblick över den pågående forskningen och vilka aktörer som gör vad.

Sammanställningen uppdateras löpande och gör inga anspråk på att vara heltäckande. I nuläget är inga läkemedel eller vacciner godkända för användning i Europa men kliniska läkemedelsprövningar på friska personer har inletts denna vecka. Det svenska Läkemedelsverket har också gett en så kallad beredskapslicens för ett läkemedel mot covid-19.

Detta kan du se i sammanställningen:

Existerande läkemedel som prövas mot covid-19
​​Ett stort antal kliniska läkemedelsprövningar har startats mot covid-19 av läkemedel som ursprungligen är framtagna för behandling av andra närliggande sjukdomar. WHOs databas indikerar att det just nu finns ca 400 kliniska läkemedelsprövningar med behandlingsindikation covid-19.

Forskning, nya substanser mot covid-19
Ett flertal läkemedelsföretag har gått igenom sina respektive forskningsbibliotek för att leta efter substanser som möjligen kan ha effekt mot covid-19. LIF presenterar några av de mest lovande.

Utveckling av vacciner mot sars-CoV-2
​​Det finns idag ca 40 forskningsprojekt för utveckling av ett vaccin mot sars-CoV-2, varav några svenska. Endel bygger på vacciner som utvecklats mot andra liknande coronavirusinfektioner, andra är helt nya. Resultaten vad gäller deras effekt och säkerhet kommer att ta lång tid att utvärdera och godkänna, och flertalet experter ser dem som en möjlighet vid nästa utbrott av en coronavirusepidemi. LIF presenterar ett 20-tal av dessa vaccinprojekt

Här finns forskningsöversikten: https://www.lif.se/forskningsoversikt-coronavirus

Källor: LIF har i arbetet med denna infografik använt ett stort antal publika offentliga källor som exempelvis WHO, samt kommunikation från forskande företag, och organisationer som gör olika sammanställningar av pågående forskning och utveckling.

Ämnen

Taggar

Presskontakt