Skip to main content

LIF:s kommentar till forskningsöverenskommelse mellan Karolinska Institutet och SLL

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 12:14 CET

- Den överenskommelse mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting om forskningssamarbete som presenterades idag är ett välkommet första steg för att motverka den allvarliga urholkningen av Sveriges position som forskningsnation inom medicinområdet som senast manifesterades med AstraZenecas besked om nedläggningen av den stora forskningsanläggningen i Södertälje, säger Anders Blanck, VD i branschorganisationen LIF i en kommentar.

-  Överenskommelsen, och den handlingsplan som nu ska tas fram, visar en konstruktiv ambition att bygga på och stärka den starka forskning som finns på Karolinska Institutet. Handlingsplanen kommer i inledningsskedet att fokusera på några av de viktigaste folksjukdomarna, vilket är helt rätt väg att gå. Specialisering är nödvändig. LIF välkomnar också det tydliga partnerskapet mellan Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet, och den tydliga ambitionen att förbättra samverkan med näringslivet. Det är bara genom nära samarbeten mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv som vi kan skapa en konkurrenskraftig miljö för klinisk forskning och en ledande arena för life science.  

- Vi inom den forskande läkemedelsindustrin ser fram emot en konstruktiv dialog där sjukvård, akademi och företag gemensamt hittar vägar för att driva utvecklingen med slutmålet att ta fram nya produkter och metoder till nytta för patienter.

Kontakt:
Anders Blanck, VD LIF
Tel: 070-215 43 07

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera