Skip to main content

Taggar

LRF Konsult 83 konsult 71 lrf 51 prisstatistik 40 lantbruk 38 Lönsamhet 31 fastighetsförmedling 27 företag 25 skogspriser 16 Småföretag 13 åkermark 11 åker 6 skog 5 Lönsamhetsbarometern 5 maria hallen 5 byggbranschen 4 fastighet 4 Juridik 4 bransch 4 skatt 4 handel 3 logistik 3 personal 3 transport 3 Lantbruksbarometern 3 skogsägare 3 bygg 3 kooperativ 2 transport och logistik 2 transport & logistik 2 skogsmarkspriser 2 eu-barometern 2 Lantbrukare 2 utveckling 2 servicebranschen 2 handeln 2 service 2 företagande 2 skogsmark 2 hr 1 värmland 1 förbundsordförande 1 srf 1 Arrenderådgivning 1 magnus olsson 1 the multi-national farmers 1 skogsbarometern 1 åkermarkspriser 1 Lantbrukets lönsamhet 1 avtalsservitut 1 dalarna 1 Friskvårdsbidrag 1 malmö kommun 1 tjänstepaket 1 rådgivarinsats 1 lantbruksbarometer 1 skatteregler 1 borlänge 1 lönsamhetsbarometer 1 handelsbranschen 1 generationsskifte 1 Universum 1 digitala tjänster 1 mjölk 1 rapport skogspriser 1 lönsamhetsbranschen 1 investering 1 bokföring 1 mälardalen 1 småföretagare 1 grön konkurrenskraft 1 rådgivare 1 golf 1 Avdragsgill 1 eu 1 rådgivning 1 södra sverige 1 servitut 1 växa sverige 1 Bästa arbetsgivare 1 domslut 1 Gården Byter Ägare 1 vindkraft 1 lrf konsult malmö 1 affärsrådgivning 1 Arrende 1 lönsamhetbarometern 1 digital företagare 1 gävleborg 1 3.12-reglerna 1 colorama 1 norrland 1 Utmärkelse 1 jan lagerroth 1 skogsmarkspriser 2016 1 regionchef 1 lrfkonsult 1 fastighetsägare 1 regionchef öst 1 colorama pro 1 Hyres- och arrendemål 1 umeå 1 arbetsgivare 1 klagorätt 1 Arrendenämnder 1 digital skogsägare 1 Friskvård 1 Aktivitetsplan mjölk 1 kvalificerad rådgivning 1 skatteverket 1 fastighetsbranschen 1 Visa alla taggar
Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 06:00 CET

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, har summerat försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Statistiken visar att prisbilden för den mest bördiga åkermarken fortsatt stiga medan mindre bördig åkermark sjunkit marginellt i pris.

​​Seger för skogsägarna i frågan om bombmurklan

​​Seger för skogsägarna i frågan om bombmurklan

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 12:45 CET

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i en dom att artskyddsförordningen inte ska tillämpas så att markanvändning försvåras och att skogsbruk stoppas. Domen talar för att markägare som hindras bruka sin mark får rätt till ersättning. LRF Konsults jurist Axel Nordmark har varit ombud för skogsägaren i processen och har tillsammans med LRF drivit frågan som principmål.

Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 06:00 CET

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2016 års försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit till högsta priset någonsin i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige.

​Mjölkföretagardagarna 2017: Jobba med helheten och ta ut en marknadsmässig lön

​Mjölkföretagardagarna 2017: Jobba med helheten och ta ut en marknadsmässig lön

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 11:07 CET

Sverige är ett land som ligger bra till vad gäller mjölkavkastning, men för att få tillräcklig lönsamhet och vinst i företaget är det viktigt att jobba med kostnaderna. Genom att se företagets hela ekonomi kommer frågan upp om att lantbruksföretagaren inte bara ska ha kostnadstäckning i produktionen utan även måste kunna ta ut en rimlig lön varje år.

Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 06:00 CET

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot det lönsammaste året sedan 2011. I barometern har LRF Konsult analyserat småföretagens lönsamhet utifrån ett branschperspektiv och resultatet visar att fyra av fem branscher går mot den högsta lönsamheten på flera år.

Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 06:00 CET

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare som genomförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna, visar på en hög investeringsvilja bland skogsägarna. En investering i skogsmark ses som lönsam och många skogsägare skulle vilja köpa mer skogsmark om de fick möjlighet. Skogsägarna tror också på stigande priser på såväl skogsråvara som på fastigheter.

Potential att tjäna 30 öre mer per kg mjölk genom 6 enkla nyckeltal

Potential att tjäna 30 öre mer per kg mjölk genom 6 enkla nyckeltal

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:00 CET

Lönsamheten i svensk mjölkproduktion är ansträngd och resultat före avskrivningar minus finansnetto ligger idag på 24%. Det är samma nivå som 2015 och 11% under den nivå som långsiktigt krävs, enligt LRF Konsults rapport om Lantbrukets lönsamhet .

LRF Konsult lanserar digital helhetslösning för småföretag

LRF Konsult lanserar digital helhetslösning för småföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:00 CET

LRF Konsult släpper nu Digital Företagare, ett nytt digitalt tjänstepaket som förenklar vardagen för småföretagare. Den digitala helhetslösningen gör det smidigare för företagare att sköta ekonomin i mobilen, läsplattan eller datorn och på ett enkelt sätt få koll över företaget.

LRF Konsult - en av Sveriges tio bästa arbetsgivare

LRF Konsult - en av Sveriges tio bästa arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 06:00 CET

LRF Konsult är utsedd till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2016 i Universums årliga mätning och placerar sig på topp tio. Det är de egna medarbetarna som bedömer sin arbetsgivare och LRF Konsult klättrar från plats 18 till plats 10.

​​Uppåt för grisköttsföretagens lönsamhet

​​Uppåt för grisköttsföretagens lönsamhet

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 06:00 CET

LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet visar att grisköttsföretagen har en klart förbättrad lönsamhet medan nötkött- och mjölkföretagen visar på oförändrad lönsamhet för 2016 jämfört med 2015.

Ändrade skatteregler slår hårt mot småföretagare

Ändrade skatteregler slår hårt mot småföretagare

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 14:35 CET

Idag lämnade Justitierådet Christer Silfverberg över ett betänkande till regeringen med förslag till ändrade regler för beskattning av utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna innebär till stor del försämrade regler för de småföretagare som valt att bedriva sin näringsverksamhet via ett aktiebolag ägt av ett fåtal personer.

HD ska pröva fastighetsägares rätt att överklaga detaljplan

HD ska pröva fastighetsägares rätt att överklaga detaljplan

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 06:00 CEST

Södertälje kommun antog år 2014 en ny detaljplan för en skola med kringliggande väg som överklagades. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg inte att fastighetsägaren hade rätt att överklaga detaljplanen och avvisade överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen ansåg dock att fastighetsägaren hade klagorätt. Klagorättsfrågan ska nu efter kommunens överklagande prövas i Högsta domstolen.

Fler lantbrukare anser att lönsamheten har blivit bättre - men skillnaden mellan olika produktionsgrenar är mycket stor

Fler lantbrukare anser att lönsamheten har blivit bättre - men skillnaden mellan olika produktionsgrenar är mycket stor

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 11:00 CEST

Lantbruksbarometerns höstsiffror tyder på en förbättring av lönsamheten för delar av Sveriges lantbrukare. Fortfarande är det fler lantbrukare som anser att lönsamheten är dålig jämfört med de som tycker att den är god. Lönsamhetsindex i höstens barometer är minus 25, vilket kan jämföras med hösten 2015 då lönsamhetsindex var minus 47 och våren 2016 då det var minus 43.

Ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholm och norra Norrland

Ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholm och norra Norrland

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 06:00 CEST

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på en stabil lönsamhet över landet och en kraftigt ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholmsregionen och norra Norrland. Högst lönsamhet ser småföretagen i Gästrikland & Hälsingland ut att uppnå.

Katarina Hedström Klarin är ny förbundsordförande i Srf konsulterna ​

Katarina Hedström Klarin är ny förbundsordförande i Srf konsulterna ​

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 06:00 CEST

Vid Srf: s kongress den 12 oktober utsågs LRF Konsults VD, Katarina Hedström Klarin, till ny förbundsordförande i Srf konsulternas förbund. Katarina har varit ledamot i Srf konsulternas förbundsstyrelse sedan 2014.

Samverkan kring rådgivning mjölk för att möta framtiden

Samverkan kring rådgivning mjölk för att möta framtiden

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 09:30 CEST

Fem mjölkbönder per vecka tvingades lägga sina gårdar 2015 och trenden har fortsatt 2016. Något måste göras och mjölkbönderna har efterfrågat stöd för att få bättre lönsamhet. Så växte Aktivitetsplan Mjölk fram – en samordnad ekonomi- och produktionsrådgivning som Växa Sverige och LRF Konsult tagit initiativ till.

EU-barometern 2016: Europeiska lantbrukare har tappat tron på lönsamhet medan de svenska är mer positiva

EU-barometern 2016: Europeiska lantbrukare har tappat tron på lönsamhet medan de svenska är mer positiva

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 05:59 CEST

Lönsamhetsundersökningen som genomförts i elva EU-medlemsländer under första halvåret visar att de europeiska lantbrukarna är missnöjda med sina inkomster och förhoppningarna om ett ekonomiskt uppsving har falnat. Trots utmaningar på den svenska marknaden är svenska unga bönder mer positiva till framtida lönsamhet.

Skogsmarkspriser första halvåret 2016 - Stigande priser i söder och viss avmattning i mellersta och norra Sverige

Skogsmarkspriser första halvåret 2016 - Stigande priser i söder och viss avmattning i mellersta och norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 06:40 CEST

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar försäljningarna för första halvåret 2016 visar statistiken att priset på skogsmark fortsatt att stiga i södra Sverige samt att prisbilden dämpats i mellersta och Norra Sverige.

Kan man använda friskvårdsbidraget för att spela golf på pay-and-play-banor och hyra golfbollar på drivingrangen?

Kan man använda friskvårdsbidraget för att spela golf på pay-and-play-banor och hyra golfbollar på drivingrangen?

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 08:54 CEST

De anställda på LRF Konsult kan som personalvårdsförmån få bidrag till motion och annan friskvård. Urban Rydin jobbar som Skattechef på LRF Konsult och som skatteansvarig sitter Urban Rydin även med i olika utredningar och ansvarar för att skattereglerna blir så bra som möjligt för landets småföretagare.

Rekordhög lönsamhet för småföretagare i byggbranschen

Rekordhög lönsamhet för småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 06:02 CEST

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare i byggbranschen är rekordhög. Under 2015 uppgick lönsamheten till 24,1 procent och för 2016 indikerar prognosen en fortsatt lönsamhetsökning.