Skip to main content

Taggar

LRF Konsult 88 konsult 71 lrf 51 prisstatistik 41 lantbruk 40 Lönsamhet 32 fastighetsförmedling 27 företag 26 skogspriser 16 Småföretag 13 åkermark 11 åker 6 Lönsamhetsbarometern 5 skog 5 skatt 5 maria hallen 5 fastighet 4 bransch 4 byggbranschen 4 Juridik 4 Lantbrukare 3 transport 3 bygg 3 företagande 3 handel 3 logistik 3 personal 3 EU-barometern 3 skogsägare 3 Lantbruksbarometern 3 service 2 utveckling 2 transport och logistik 2 kooperativ 2 handeln 2 skogsmarkspriser 2 servicebranschen 2 transport & logistik 2 skogsmark 2 lönsamhetsbranschen 1 rådgivare 1 rådgivning 1 domslut 1 Arrende 1 lönsamhetbarometern 1 colorama 1 Utmärkelse 1 skogsmarkspriser 2016 1 lrfkonsult 1 colorama pro 1 Hyres- och arrendemål 1 Student 1 arbetsgivare 1 klagorätt 1 Arrendenämnder 1 digital skogsägare 1 fastigheter 1 skatteverket 1 fastighetsbranschen 1 hr 1 värmland 1 srf 1 golf 1 magnus olsson 1 skogsbarometern 1 åkermarkspriser 1 avtalsservitut 1 dalarna 1 Friskvårdsbidrag 1 malmö kommun 1 tjänstepaket 1 skatteregler 1 borlänge 1 lönsamhetsbarometer 1 digitala tjänster 1 rapport skogspriser 1 investering 1 bokföring 1 mälardalen 1 småföretagare 1 grön konkurrenskraft 1 Arrenderådgivning 1 Mönsterås 1 Avdragsgill 1 eu 1 södra sverige 1 servitut 1 växa sverige 1 Bästa arbetsgivare 1 förvärv 1 Gården Byter Ägare 1 vindkraft 1 lrf konsult malmö 1 affärsrådgivning 1 digital företagare 1 gävleborg 1 3.12-reglerna 1 norrland 1 jan lagerroth 1 regionchef 1 fastighetsägare 1 regionchef öst 1 umeå 1 Ekonomer 1 Karriär 1 Friskvård 1 Aktivitetsplan mjölk 1 kvalificerad rådgivning 1 förbundsordförande 1 EU-medlemsländer 1 the multi-national farmers 1 Lantbrukets lönsamhet 1 skatteförslag 1 europeiska lantbrukare 1 rådgivarinsats 1 lantbruksbarometer 1 handelsbranschen 1 Internship 1 generationsskifte 1 Universum 1 mjölk 1 Visa alla taggar
Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 06:00 CEST

​LRF Konsults nionde upplaga av Lönsamhetsbarometern visar på ett rekordår för de svenska småföretagen 2016. Barometern baseras på faktiska bokslut från 2 441 företag med 0–15 anställda för helåren 2012 till 2016. För tredje året i rad ökar lönsamheten, mätt som vinsten före avskrivningar, för de svenska småföretagen.

Migrationspraktik som en väg in i arbetsliv och företagande

Migrationspraktik som en väg in i arbetsliv och företagande

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 06:00 CEST

I samarbete med Arbetsförmedlingen och initiativet Korta vägen erbjuder LRF Konsult nio nyanlända migranter praktikplatser inom ekonomi och administrativt arbete. Målet är att bidra till kunskap och vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom är satsningen ett sätt att underlätta för andra nyanlända att starta företag.

Ny beskattning av fastigheter drabbar fastighetsbranschen

Ny beskattning av fastigheter drabbar fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 15:27 CEST

Enligt det nya skatteförslaget kommer paketerade fastigheter att bli högre beskattade i framtiden. De stora förlorarna på förslaget är de som redan köpt fastigheter i förpackad form och betalat ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde, det vill säga inte har tagit hänsyn till den latenta skatt som fanns i företaget.

Dags att deklarera - fem tips företagare inte får missa

Dags att deklarera - fem tips företagare inte får missa

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 07:00 CEST

Det är deklarationstider och det kan vara snårigt att hitta rätt bland alla avdrag innan deklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 2 maj. För företagare finns det mycket att tänka på för att skattebetalningen ska bli optimal.

LRF Konsult förvärvar Anettes Bokföringstjänst i Mönsterås

LRF Konsult förvärvar Anettes Bokföringstjänst i Mönsterås

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 13:00 CEST

LRF Konsult förstärker sin närvaro i Mönsterås med omnejd och förvärvar Anettes Bokföringstjänst, som den 1 april blir en del av LRF Konsult.

​​Bättre lönsamhet och positiv framtidstro

​​Bättre lönsamhet och positiv framtidstro

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 11:00 CEST

Lantbruksbarometern 2017 visar att lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet i jämförelse med förra året. Fyra av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god. Bäst lönsamhet upplever gris- och nötköttsproducenterna, de enda med positivt lönsamhetsindex. Växtodlingsproducenterna upplever den svagaste lönsamheten, där 28 procent svarat att de har god lönsamhet.

Så påverkar regeringens förslag om nya 3:12-regler dig som småföretagare

Så påverkar regeringens förslag om nya 3:12-regler dig som småföretagare

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 15:32 CET

De s.k. 3:12-reglerna omfattar småföretag som bedrivs via aktiebolag och där ägaren är aktiv, s.k. fåmansföretag. Reglerna bestämmer lite förenklat hur stor del av en aktieutdelning eller kapitalvinst (gränsbeloppet) som kan beskattas som inkomst av kapital istället för som löneinkomst. Regeringen har nu lämnat ett förslag om förändringar.

Strandskyddsdispens beviljad i högsta instans

Strandskyddsdispens beviljad i högsta instans

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 06:00 CET

Mark- och miljööverdomstolen har som högsta instans beslutat att strandskyddsdispens ska beviljas för en satsning på kanotturism på en ö, eftersom verksamheten är till fördel för landsbygdsutvecklingen. Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, företrädde företagaren i domstolsprövningarna.

EU-ersättningar en viktig intäkt för Sveriges lantbrukare – 5 tips för att optimera SAM-stöden

EU-ersättningar en viktig intäkt för Sveriges lantbrukare – 5 tips för att optimera SAM-stöden

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 06:01 CET

Jordbruksverket har öppnat för årets SAM-ansökan. EU-ersättningarna är en viktig del av intäkterna för en lantbruksföretagare och i Sverige görs det 60 000 ansökningar om EU-stöd varje år. Men det komplicerade regelverket gör att det gäller att ha stenkoll när man gör ansökningarna så att man får det stöd man har rätt till.

​​​Internship för redovisningsintresserade ekonomer

​​​Internship för redovisningsintresserade ekonomer

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:00 CET

Att LRF Konsult utsetts till ett av 100 Karriärföretag i Sverige är bland annat ett kvitto på att man erbjuder en rad intressanta karriärmöjligheter till studenter, Young professionals och yrkesverksamma. En av dessa möjligheter är LRF Konsult Internship-program för ekonomistudenter som 2017 genomförs för tredje året i rad. I mars startar ansökningsperioden.

​Svenska lantbrukare bland de mest positiva till den framtida lönsamheten

​Svenska lantbrukare bland de mest positiva till den framtida lönsamheten

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 06:01 CET

Lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-medlemsländer tredje kvartalet 2016 visar att de europeiska lantbrukarnas syn på framtiden ljusnat något. Undersökningen visar även att de är något mer nöjda med sina inkomster trots fortsatta utmaningar. De svenska bönderna är däremot något mer positiva till sin framtida lönsamhet, även om det skiljer sig mellan produktionsinriktningarna.

​​LRF Konsult  utnämnt till ett av Sveriges 100 karriärföretag för andra året  i rad

​​LRF Konsult utnämnt till ett av Sveriges 100 karriärföretag för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 06:01 CET

I hård konkurrens med närmare 6 000 andra arbetsgivare har LRF Konsult blivit utsedd till en av Sveriges 100 främsta arbetsgivare 2017. Det är Karriärföretagen som årligen utser de 100 företag som de anser erbjuda de bästa karriärmöjligheterna och bedriva det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige.

Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Rekordhöga priser på åkermark i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 06:00 CET

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, har summerat försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Statistiken visar att prisbilden för den mest bördiga åkermarken fortsatt stiga medan mindre bördig åkermark sjunkit marginellt i pris.

​​Seger för skogsägarna i frågan om bombmurklan

​​Seger för skogsägarna i frågan om bombmurklan

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 12:45 CET

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i en dom att artskyddsförordningen inte ska tillämpas så att markanvändning försvåras och att skogsbruk stoppas. Domen talar för att markägare som hindras bruka sin mark får rätt till ersättning. LRF Konsults jurist Axel Nordmark har varit ombud för skogsägaren i processen och har tillsammans med LRF drivit frågan som principmål.

Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

Historiskt stor prisskillnad på skogsmark mellan norra och södra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 06:00 CET

När LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, summerar 2016 års försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark stigit till högsta priset någonsin i södra Sverige medan priset sjunkit i mellersta och norra Sverige.

​Mjölkföretagardagarna 2017: Jobba med helheten och ta ut en marknadsmässig lön

​Mjölkföretagardagarna 2017: Jobba med helheten och ta ut en marknadsmässig lön

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 11:07 CET

Sverige är ett land som ligger bra till vad gäller mjölkavkastning, men för att få tillräcklig lönsamhet och vinst i företaget är det viktigt att jobba med kostnaderna. Genom att se företagets hela ekonomi kommer frågan upp om att lantbruksföretagaren inte bara ska ha kostnadstäckning i produktionen utan även måste kunna ta ut en rimlig lön varje år.

Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

Svenska småföretag går mot bästa året sedan 2011

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 06:00 CET

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer för december visar att landets småföretagare går mot det lönsammaste året sedan 2011. I barometern har LRF Konsult analyserat småföretagens lönsamhet utifrån ett branschperspektiv och resultatet visar att fyra av fem branscher går mot den högsta lönsamheten på flera år.

Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

Stor investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 06:00 CET

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare som genomförs på uppdrag av LRF Konsult & Swedbank och Sparbankerna, visar på en hög investeringsvilja bland skogsägarna. En investering i skogsmark ses som lönsam och många skogsägare skulle vilja köpa mer skogsmark om de fick möjlighet. Skogsägarna tror också på stigande priser på såväl skogsråvara som på fastigheter.

Potential att tjäna 30 öre mer per kg mjölk genom 6 enkla nyckeltal

Potential att tjäna 30 öre mer per kg mjölk genom 6 enkla nyckeltal

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:00 CET

Lönsamheten i svensk mjölkproduktion är ansträngd och resultat före avskrivningar minus finansnetto ligger idag på 24%. Det är samma nivå som 2015 och 11% under den nivå som långsiktigt krävs, enligt LRF Konsults rapport om Lantbrukets lönsamhet .

LRF Konsult lanserar digital helhetslösning för småföretag

LRF Konsult lanserar digital helhetslösning för småföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:00 CET

LRF Konsult släpper nu Digital Företagare, ett nytt digitalt tjänstepaket som förenklar vardagen för småföretagare. Den digitala helhetslösningen gör det smidigare för företagare att sköta ekonomin i mobilen, läsplattan eller datorn och på ett enkelt sätt få koll över företaget.