Tags

Media-no-image

Tjörns kommun förlorade tvist om servitut på gång och cykelväg i HD

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 14:46 CEST

En av LRF konsults jurister, Lena Rebane i Karlstad, har varit ombud för några markägare, där domstolen gick på den linje som drevs av LRF Konsults jurist.

Media-no-image

Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 06:00 CEST

Den första upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att lönsamheten bland svenska småföretag successivt har minskat sedan 2008. Rapporten är unik i att baseras på verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med 0-15 anställda. Företag i södra Sverige är mest lönsamma och företag i Mellansverige kämpar med högst kostnader.

Lantbruksbarometern 2014: Stora variationer i lönsamhet

Lantbruksbarometern 2014: Stora variationer i lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 09:30 CET

Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet. Skillnaden mellan olika produktionsinriktningar och regioner är stor både vad gäller lönsamhet och framtidstro. Något fler planerar dock att investera det kommande året än för ett år sedan vilket tyder på en spirande framtidstro.

Villrådig lantbrukskonjunktur

Villrådig lantbrukskonjunktur

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 06:05 CET

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2014 på försämrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som fortsätter förbättras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2014 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

Katarina Hedström Klarin blir VD i LRF Konsult

Pressmeddelanden   •   2014-02-19 13:04 CET

Styrelsen för LRF Konsult utsåg idag Katarina Hedström Klarin till verkställande direktör i LRF Konsult. Hon är sedan november 2013 tillförordnad som verkställande direktör i bolaget och sedan 2010 Ekonomi- och finanschef (CFO) i moderbolaget LRF.

Media-no-image

Ny dom i högsta domstolen får stor påverkan vid fastighetsförsäljning

Pressmeddelanden   •   2014-02-18 12:50 CET

Högsta domstolen, HD, meddelade i förra veckan en dom som kommer att ha stor betydelse för många lantbrukare och företagare. Inte minst får domen stora konsekvenser vid försäkringsärenden, försäljning, kreditgivning och arvsskiften.

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

Pressmeddelanden   •   2014-02-13 06:00 CET

Priserna på Sveriges åkermark 2013 är för riket oförändrade jämfört med 2012. Variationen är stor med stigande priser på den mest bördiga marken och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

Pressmeddelanden   •   2014-01-23 08:00 CET

År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att sjunka. Under året har dock köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om prisnivån och LRF Konsult tolkar marknadens signaler som att det andas försiktig optimism.

Majoriteten av Sveriges lantbrukare ser dystert på lönsamheten

Majoriteten av Sveriges lantbrukare ser dystert på lönsamheten

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 08:00 CET

För andra året i rad ger Lantbruksbarometern svar på lantbrukarnas syn på nuvarande lönsamhet och tro på framtiden även på senare delen av året. Och det är en dyster utveckling där andelen som upplever ganska eller mycket dålig lönsamhet ökar. 69 procent av lantbrukarna upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig.

Media-no-image

Grön konkurrenskraft 2013: Effektivt svenskt jordbruk har ändå svårt att konkurrera på världsmarknaden

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 09:00 CET

Friska djur som växer snabbt utmärker svensk livsmedelsproduktion. Samtidigt har Sverige högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med sina konkurrentländer. I den nya rapporten Grön Konkurrenskraft jämförs det svenska jordbrukets konkurrenskraft med jordbruk i andra länder.

Media-no-image

Skogsbarometern 2013: Sämre lönsamhet men fortsatt optimism

Pressmeddelanden   •   2013-11-21 08:00 CET

Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank, visar bland annat att knappt hälften av skogsägarna tycker att lönsamheten är tillfredställande. Skogsägarna dock tror på stigande timmerpriser och stigande priser på skogsfastigheter medan de är pessimistiska om massavedspriserna.

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Pressmeddelanden   •   2013-11-07 07:00 CET

I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. En viss ljusning kan anas för grisköttsföretag, liksom höjda mjölkpriser förbättrar lönsamheten i mjölkföretagen.

Priserna på skogsmark sjönk under våren 2013

Priserna på skogsmark sjönk under våren 2013

Pressmeddelanden   •   2013-08-29 08:23 CEST

15 år av stadig prisuppgång på skogsmark bröts när 2012 års försäljningar sammanfattades. LRF Konsults statistik för första halvåret 2013 visar att nedgången fortsätter, men att priset på skogsmark står sig anmärkningsvärt bra i förhållande till en svag skogskonjunktur. Under första halvåret sjunker snittpriset i landet med fyra procent.

2013 inleds med försiktig optimism i EU:s jordbrukssektor

2013 inleds med försiktig optimism i EU:s jordbrukssektor

Pressmeddelanden   •   2013-06-25 08:00 CEST

The multi-national farmers’ confidence index – spring 2013 är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen på gården. Av EUs medlemsstater är det 10 länder som ställt samma frågor som i den svenska lantbruksbarometern.

Media-no-image

Hur vet du om företagets resultat är bra eller dåligt?

Pressmeddelanden   •   2013-05-10 08:11 CEST

Deklarationstider har fått många företagare att sammanställt fjolårets resultat. Frågan är – är det uppnådda resultatet egentligen bra eller dåligt? Många småföretagare saknar verktyg för att analysera sitt resultat och sätta mål införframtiden.

Media-no-image
Media-no-image
Förhoppning om vändning under 2013 för svenska bönder

Förhoppning om vändning under 2013 för svenska bönder

Pressmeddelanden   •   2013-02-28 07:00 CET

Prognosen pekar på förbättrad lönsamhet i alla grenar utom för växtodling som försämras från ett bra 2012 med lönsamhetsnivå nära till långsiktig lönsamhet, enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet som ger en lönsamhetsprognos för 2013 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Uppgången bruten för åkermarkspriserna!

Uppgången bruten för åkermarkspriserna!

Pressmeddelanden   •   2013-02-14 07:00 CET

Precis som för skogsmark sker nu ett rejält trendbrott i prisutvecklingen för åkermark. Under 2011 fortsatte priserna på åkermark att stiga, trots finansiell oro och sjunkande lönsamhet i jordbruket, men nu verkar lågkonjunkturen få genomslag. För helåret 2012 sjönk priset på landets åkermark med i snitt 4 procent.

15 år av prisuppgång på skogsfastigheter bruten

15 år av prisuppgång på skogsfastigheter bruten

Pressmeddelanden   •   2013-01-24 07:00 CET

Priset på skogsfastigheter sjönk under 2012, framförallt under andra halvåret. Det visar den senaste statistiken från LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogsfastigheter. Därmed är också en 15-årig period av stadig prisuppgång bruten men för den skogskunnige öppnas nu möjligheter till långsiktigt bra fastighetsförvärv.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.