Tags

Stora variationer i lönsamhet i en nedåtgående marknad

Stora variationer i lönsamhet i en nedåtgående marknad

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 06:00 CET

Priserna för både mjölk och spannmål har sjunkit sedan 2013. För alla de studerade driftsinriktningarna är lönsamheten över helåret i stort oförändrat 2014 jämfört med 2013.

LRF Konsult är Sveriges bästa arbetsplats

LRF Konsult är Sveriges bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 11:55 CET

LRF Konsults är utsedd till en av Sveriges Bästa Arbetsgivare i Universums årliga ranking. Det är de egna medarbetarna som bedömer sin arbetsgivare. LRF Konsult placerar sig på plats 17 av totalt 70 listade företag.

Principiell seger för markägare vid övergång från avtalsservitut till ledningsrätt

Principiell seger för markägare vid övergång från avtalsservitut till ledningsrätt

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 10:00 CET

Stormen Gudrun har under många år fått följdverkningar för markägare. Lantmäteriet beslutade 2006 om ledningsrätt som gav E.ON rätt att bredda en kraftledningsgata på två bostadsfastigheter i Borgholms kommun. För fastighetsägarna innebar ledningsrättsbeslutet att det skapades en 35 meter bred ledningsgata på och intill deras fastigheter.

Gå på virtuell visning med LRF Konsults nya ”Köpa gård-app”

Gå på virtuell visning med LRF Konsults nya ”Köpa gård-app”

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:30 CET

- Inspektera ägorna från soffan eller på plats - GPS funktion hjälper dig hitta rätt

Stora summor står på spel när företagare separerar

Stora summor står på spel när företagare separerar

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 11:50 CET

- Cirka 23 000 svenska äktenskap slutar årligen i skilsmässa - Företagare bör vara medvetna om hur deras ekonomi påverkas

Lantbruksbarometern Hösten 2014: Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet

Lantbruksbarometern Hösten 2014: Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 06:00 CEST

Allt fler av Sveriges lantbrukare känner av en pressad lönsamhet, 78 procent av de tillfrågade upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Endast 18 procent av lantbrukarna upplever lönsamheten som ganska god och blott en procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever sig ha mycket god lönsamhet.

Trendbrott: Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

Trendbrott: Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 06:00 CEST

- Småföretag i Dalarna mest lönsamma - Stockholmarna brottas med lägst marginaler

Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 12:50 CEST

Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda regeringen. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare.

Många riskerar att missa nya förgröningsstödet

Många riskerar att missa nya förgröningsstödet

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 07:00 CEST

- Många lantbrukare riskerar hamna fel i planeringen och missa det nya förgröningsstöd som träder ikraft 2015. Störst fara för gårdar i slättbyggd.

Mark- och miljödomstolen gav lantbrukare rätt

Mark- och miljödomstolen gav lantbrukare rätt

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 10:43 CEST

- Bakläxa för Halmstad kommun Mark- och miljödomstolen ger bakläxa åt Halmstads kommun och ger därmed tre växtodlare rätt. Kommunen kan inte begära en femårsprognos över utsläppen av växtnäring.

Media-no-image

Ökande personalkostnader för småföretagare

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 09:55 CEST

De senaste fem åren har personalkostnaderna för småföretag ökat betydligt fortare än för näringslivet som helhet – och ökningen för småföretagen fortsätter

Stabila skogsmarkspriser första halvåret 2014 - ökade regionala skillnader

Stabila skogsmarkspriser första halvåret 2014 - ökade regionala skillnader

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 06:01 CEST

Två år i rad, 2012 och 2013 har priserna på skogsmark i Sverige sjunkit, efter en lång period av stigande priser. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter, summerar första halvåret 2014 visar statistiken att den nedåtgående trenden är bruten.

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn på sin lönsamhet är hotad

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn på sin lönsamhet är hotad

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 15:00 CEST

Enligt undersökningen som är genomförd i nio medlemsstater1 mellan januari och mars 2014 har de europeiska lantbrukarnas syn på sin lönsamhet haft en uppåtgående trend i ett och ett halvt år och når sin högsta notering de senaste fyra åren (se diagram 1). Dock råder stora skillnader mellan länder och produktionsinriktningar.

Media-no-image

Samarbetsavtal mellan LRF Konsult och Mellanskog undertecknat

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 13:14 CEST

Avtal om ett fördjupat samarbete har tecknats mellan LRF Konsult och Skogsägarna Mellanskog och följer den avsiktsförklaring som parterna presenterade 7 maj.

Media-no-image

Nytt förslag på beskattningssystemet får stora konsekvenser för lantbruksföretag

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 13:46 CEST

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Media-no-image

Så påverkar nya beskattningssystemet svenska småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 13:39 CEST

Idag lämnade Företagsskattekommittén sitt förslag på nytt system för beskattning av företag som drivs i bolagsform. Förslaget innebär att ränteavdragen begränsas och ersätts med ett s.k. finansieringsavdrag, av företagets resultat. Syftet är att premiera eget kapital skattemässigt framför lånat kapital vid finansiering av investeringar, frågan är vilka konsekvenser det får?

Media-no-image
Media-no-image

Ridsportens klubbar och medlemmar erbjuds ekonomi- och juridikrådgivning

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 12:00 CEST

LRF Konsult, Svenska Ridsportförbundet och LRF Samköp har inom ramen för LRF Häst tecknat avtal om att erbjuda ett rådgivningspaket till de cirka 900 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Erbjudandet gäller också för enskilda medlemmar i Svenska Ridsportförbundet som driver näringsverksamhet.

Media-no-image

Pengar att tjäna för dig som deklarerar i sista-minuten

Pressmeddelanden   •   2014-04-30 06:00 CEST

I år ska deklarationen vara inne senast 24.00 den 5 maj. För dig som är ute i sista minuten ger LRF Konsult tips på både nyheter och avdrag du inte ska missa.

Media-no-image

Högsta domstolen ger fiskare rätt till ersättning

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 15:15 CEST

Högsta domstolen har för första gången någonsin gett enskilda rätt till ersättning med stöd av grundlagen. Domen öppnar en möjlighet för många markägare som drabbats av inskränkning i sin markanvändning att få ersättning. Det är juristen Jessica Wieslander, på LRF konsult i Umeå som drivit processen för markägarnas räkning.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.