Tags

Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 06:00 CET

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare. Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter.

Lansering av Hästnäringens Företagscentrum – ett samarbete för att vässa hästföretagandets livskraft

Lansering av Hästnäringens Företagscentrum – ett samarbete för att vässa hästföretagandets livskraft

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 10:00 CET

Nu startas Hästnäringens Företagscentrum som ska erbjuda lättillgänglig och kostnadseffektiv utbildning och kompetensutveckling för aktiva och nystartade hästföretag i hela Sverige. Bakom satsningen står Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst, med LRF Konsult och Flyinge som genomförare och samarbetspartners.

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 15:00 CET

Regeringen har beslutat att upphäva Tidaholms kommuns beslut om att inrätta vattenskyddsområde. Det gav Hushållningssällskapet Skaraborg rätt i det överklagande som har drivits av LRF Konsults Christine Andersson.

Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 06:00 CET

Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ.

Dom avkunnad i Slussenmålet

Dom avkunnad i Slussenmålet

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 09:22 CET

Miljööverdomstolen har nu gett sin dom i det sk Slussenmålet som avser en ändring av Mälarens reglering. LRF Konsult företräder 200 lantbrukare vars marker påverkas av ändrade vattenförhållanden.

​​Kammarrätten fattar principiellt viktig dom om djurskydd

​​Kammarrätten fattar principiellt viktig dom om djurskydd

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 14:18 CET

En djurägare i Stjärnhov förbjöds av Länsstyrelsen att hålla klövdjur på en viss fastighet. Efter en lång process upphävs nu Länsstyrelsens föreläggande och förvaltningsrättens dom av kammarrätten som anser att förbudet saknar både tydlighet eller precision.

Energikartläggning - första viktiga steget mot sänkta energikostnader

Energikartläggning - första viktiga steget mot sänkta energikostnader

Pressmeddelanden   •   2014-12-23 09:30 CET

Under de senaste åren har vi upplevt all time high på energipriser liksom dagens bottennoteringar. En sak ska vi dock vara helt klara över och det är att energipriserna sett över tid har ökat konstant och det finns väl ingen som tror att den trenden kommer att brytas även om vi under 2014 haft rekordlåga energipriser främst på el.

Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?- År av stigande lönsamhet kan brytas

Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?- År av stigande lönsamhet kan brytas

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets mindre handelsföretag ökade mellan 2009 och 2013. Prognosen för 2014 pekar emellertid på ett trendbrott där lönsamheten ser ut att plana ut.

Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 11:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen har legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Både intäkter och totala kostnader har ökat under perioden. Trenden för 2014 ser positiv ut, med en lönsamhetsökning om nära 3 procent.

Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland småföretagare inom transport- och logistik har sjunkit mellan 2009 och 2013.

EU-barometern Hösten 2014: Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

EU-barometern Hösten 2014: Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 06:00 CET

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

Skogsbarometern 2014: Förbättrad lönsamhet och optimistisk framtidstro

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:00 CET

​Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökningen bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och Sparbankerna, visar att över hälften av skogsägarna anser att lönsamheten i sitt skogsbruk är tillfredsställande. Skogsägarna tror att virkespriserna och värdet på skogsmark kommer att få en positiv utveckling framåt.

Stora variationer i lönsamhet i en nedåtgående marknad

Stora variationer i lönsamhet i en nedåtgående marknad

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 06:00 CET

Priserna för både mjölk och spannmål har sjunkit sedan 2013. För alla de studerade driftsinriktningarna är lönsamheten över helåret i stort oförändrat 2014 jämfört med 2013.

LRF Konsult är Sveriges bästa arbetsplats

LRF Konsult är Sveriges bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 11:55 CET

LRF Konsults är utsedd till en av Sveriges Bästa Arbetsgivare i Universums årliga ranking. Det är de egna medarbetarna som bedömer sin arbetsgivare. LRF Konsult placerar sig på plats 17 av totalt 70 listade företag.

Principiell seger för markägare vid övergång från avtalsservitut till ledningsrätt

Principiell seger för markägare vid övergång från avtalsservitut till ledningsrätt

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 10:00 CET

Stormen Gudrun har under många år fått följdverkningar för markägare. Lantmäteriet beslutade 2006 om ledningsrätt som gav E.ON rätt att bredda en kraftledningsgata på två bostadsfastigheter i Borgholms kommun. För fastighetsägarna innebar ledningsrättsbeslutet att det skapades en 35 meter bred ledningsgata på och intill deras fastigheter.

Gå på virtuell visning med LRF Konsults nya ”Köpa gård-app”

Gå på virtuell visning med LRF Konsults nya ”Köpa gård-app”

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 09:30 CET

- Inspektera ägorna från soffan eller på plats - GPS funktion hjälper dig hitta rätt

Stora summor står på spel när företagare separerar

Stora summor står på spel när företagare separerar

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 11:50 CET

- Cirka 23 000 svenska äktenskap slutar årligen i skilsmässa - Företagare bör vara medvetna om hur deras ekonomi påverkas

Lantbruksbarometern Hösten 2014: Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet

Lantbruksbarometern Hösten 2014: Åtta av tio lantbrukare upplever dålig lönsamhet

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 06:00 CEST

Allt fler av Sveriges lantbrukare känner av en pressad lönsamhet, 78 procent av de tillfrågade upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Endast 18 procent av lantbrukarna upplever lönsamheten som ganska god och blott en procent av de tillfrågade lantbrukarna upplever sig ha mycket god lönsamhet.

Trendbrott: Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

Trendbrott: Ökad lönsamhet bland Sveriges småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 06:00 CEST

- Småföretag i Dalarna mest lönsamma - Stockholmarna brottas med lägst marginaler

Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Ny skattereform ger stor förenkling för småföretag

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 12:50 CEST

Skatteförenklingsutredningens förslag överlämnades den 8 oktober till den nytillträdda regeringen. Förslaget innebär stora förändringar i beskattningen för de enskilda näringsidkarna och kan närmast beskrivas som en mindre skattereform. Förslaget är goda nyheter för Sveriges närmare 700 000 småföretagare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.