Tags

LRF Konsults Jan Lagerroth prisas för årets rådgivarinsats!

LRF Konsults Jan Lagerroth prisas för årets rådgivarinsats!

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 12:01 CEST

Jan Lagerroth, affärsrådgivare på LRF Konsult i Skara, har enligt lantbrukarna gjort årets rådgivarinsats Priset instiftades av Branschrådet Lantbrukets Rådgivningsföretag tillsammans med lantbrukets affärstidning ATL.

Sveriges största skogsfastighet blir din för 150 miljoner kronor

Sveriges största skogsfastighet blir din för 150 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 14:54 CEST

Med ett utgångspris på 150 miljoner kronor är den välskötta skogsegendomen utanför Katrineholm den största och en av de absolut högst värderade egendomar av detta slag, som finns till salu i Sverige idag. Fastighetsmäklare är LRF Konsults Thomas Nordén som berättar att det redan efter några få dagar finns seriöst intresserade spekulanter.

LRF Konsults klient fick rätt i det uppmärksammade ”Agilitymålet”

LRF Konsults klient fick rätt i det uppmärksammade ”Agilitymålet”

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 10:52 CEST

Det s.k. ”Agilitymålet” har fått ett avgörande och förvaltningsrätten har gett företagaren, som representeras av LRF Konsult, rätt i frågan om agility är en fysisk aktivitet som ska betraktas som en idrott även i skattehänseende.

Ökade arbetsgivaravgifter slår hårt mot jord- och skogsbruksföretag

Ökade arbetsgivaravgifter slår hårt mot jord- och skogsbruksföretag

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 12:00 CEST

Regeringen förverkligar i dagens vårproposition sin tidigare aviserade höjning av arbetsgivaravgifter för ungdomar, dvs. de som är under 26 år. Enligt LRF Konsults beräkningar innebär det en årlig kostnadsökning på hela 13 procent för de lantbrukare som vill behålla sina unga anställda.

Ökade arbetsgivaravgifter slår hårt mot småföretagen

Ökade arbetsgivaravgifter slår hårt mot småföretagen

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 11:30 CEST

Regeringen förverkligar i dagens vårproposition sin aviserade höjning av arbetsgivaravgifter för ungdomar, dvs. de som är under 26 år. Enligt LRF Konsults beräkningar innebär det en årlig kostnadsökning på närmare 30 000 kr för småföretag som vill behålla sina unga anställda.

Ökad lönsamhet för Sveriges småföretagare

Ökad lönsamhet för Sveriges småföretagare

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 06:00 CEST

Den tredje upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer – baserad på verkliga siffror från en databas med drygt 40 000 företag med 0-15 anställda – visar att lönsamheten bland Sveriges småföretagare ökade under helåret 2014. Småföretagare i Södermanland och på Gotland var mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Norrbotten och Västerbotten brottades med lägre marginaler.

Mark- och miljödomstolen ger lantbrukare rätt mot Halmstads kommun

Mark- och miljödomstolen ger lantbrukare rätt mot Halmstads kommun

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 15:25 CET

Mark- och miljödomstolen har nu meddelat domar för de många lantbrukare i Halmstads kommun som under två långa år har kämpat för att få en rättssäker och rättvis prövning av sina tillståndsansökningar avseende bekämpningsmedel och växtnäring inom vattenskyddsområde.

Tufft år väntar men lantbrukarna tror på lönsamhetsförbättring

Tufft år väntar men lantbrukarna tror på lönsamhetsförbättring

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 10:00 CET

Årets barometer visar att många svenska lantbruksföretag pressas av dålig lönsamhet. Flera företagare planerar dock lönsamhetsförbättrande åtgärder och det finns en tro på försiktigt förbättrad lönsamhet om ett år.

Prognos om förbättrad lönsamhet - men mjölkbönder har det fortsatt tufft

Prognos om förbättrad lönsamhet - men mjölkbönder har det fortsatt tufft

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 09:35 CET

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet pekar prognosen för 2015 på förbättrad lönsamhet i alla grenar utom för mjölkproduktion som beräknas försämras. Rapporten är en lönsamhetsprognos för 2015 inom driftsinriktningarna växtodling, griskött, mjölk och nötkött.

Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

Trots vikande lönsamhet för lantbrukare stiger priset på åkermark!

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 06:00 CET

Många är de rapporter som belyser lönsamhetsproblematiken för lantbrukare. Trots detta steg priset på åkermark 2014 med fyra procent på riksnivå enligt färsk statistik från LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter.

Lansering av Hästnäringens Företagscentrum – ett samarbete för att vässa hästföretagandets livskraft

Lansering av Hästnäringens Företagscentrum – ett samarbete för att vässa hästföretagandets livskraft

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 10:00 CET

Nu startas Hästnäringens Företagscentrum som ska erbjuda lättillgänglig och kostnadseffektiv utbildning och kompetensutveckling för aktiva och nystartade hästföretag i hela Sverige. Bakom satsningen står Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst, med LRF Konsult och Flyinge som genomförare och samarbetspartners.

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

Regeringen upphäver beslut om vattenskyddsområde

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 15:00 CET

Regeringen har beslutat att upphäva Tidaholms kommuns beslut om att inrätta vattenskyddsområde. Det gav Hushållningssällskapet Skaraborg rätt i det överklagande som har drivits av LRF Konsults Christine Andersson.

Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 06:00 CET

Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ.

Dom avkunnad i Slussenmålet

Dom avkunnad i Slussenmålet

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 09:22 CET

Miljööverdomstolen har nu gett sin dom i det sk Slussenmålet som avser en ändring av Mälarens reglering. LRF Konsult företräder 200 lantbrukare vars marker påverkas av ändrade vattenförhållanden.

​​Kammarrätten fattar principiellt viktig dom om djurskydd

​​Kammarrätten fattar principiellt viktig dom om djurskydd

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 14:18 CET

En djurägare i Stjärnhov förbjöds av Länsstyrelsen att hålla klövdjur på en viss fastighet. Efter en lång process upphävs nu Länsstyrelsens föreläggande och förvaltningsrättens dom av kammarrätten som anser att förbudet saknar både tydlighet eller precision.

Energikartläggning - första viktiga steget mot sänkta energikostnader

Energikartläggning - första viktiga steget mot sänkta energikostnader

Pressmeddelanden   •   2014-12-23 09:30 CET

Under de senaste åren har vi upplevt all time high på energipriser liksom dagens bottennoteringar. En sak ska vi dock vara helt klara över och det är att energipriserna sett över tid har ökat konstant och det finns väl ingen som tror att den trenden kommer att brytas även om vi under 2014 haft rekordlåga energipriser främst på el.

Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?- År av stigande lönsamhet kan brytas

Ska julhandeln rädda året för småföretagare inom handel?- År av stigande lönsamhet kan brytas

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 12:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets mindre handelsföretag ökade mellan 2009 och 2013. Prognosen för 2014 pekar emellertid på ett trendbrott där lönsamheten ser ut att plana ut.

Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

Stabil lönsamhet bland småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 11:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom byggbranschen har legat på en stabil nivå mellan 2009 och 2013. Både intäkter och totala kostnader har ökat under perioden. Trenden för 2014 ser positiv ut, med en lönsamhetsökning om nära 3 procent.

Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

Vikande lönsamhet för landets småföretagare inom transport och logistik

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland småföretagare inom transport- och logistik har sjunkit mellan 2009 och 2013.

EU-barometern Hösten 2014: Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

EU-barometern Hösten 2014: Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 06:00 CET

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.