Skip to main content

Taggar

LRF Konsult 100 konsult 76 LRF 52 lantbruk 44 prisstatistik 41 Lönsamhet 35 fastighetsförmedling 29 företag 28 skogspriser 16 Småföretag 13 åkermark 11 Skatt 6 åker 6 Juridik 6 Skog 6 Lönsamhetsbarometern 5 Fastighet 5 maria hallen 5 bransch 4 byggbranschen 4 Skogsägare 4 bygg 3 Lantbruksbarometern 3 EU-barometern 3 Lantbrukare 3 transport 3 personal 3 logistik 3 handel 3 företagande 3 Internship 2 växa sverige 2 service 2 servicebranschen 2 skogsmarkspriser 2 Friskvård 2 rådgivning 2 transport och logistik 2 affärsrådgivning 2 handeln 2 skogsmark 2 utveckling 2 fastigheter 2 kooperativ 2 transport & logistik 2 klagorätt 2 HR 2 fastighetsägare 2 Domslut 2 fastighetsbranschen 1 värmland 1 vägledande dom 1 förbundsordförande 1 EU-medlemsländer 1 srf 1 golf 1 magnus olsson 1 jurister 1 the multi-national farmers 1 skogsbarometern 1 åkermarkspriser 1 Lantbrukets lönsamhet 1 skatteförslag 1 avtalsservitut 1 dalarna 1 europeiska lantbrukare 1 Friskvårdsbidrag 1 köttföretag 1 malmö kommun 1 tjänstepaket 1 eu-stöd 1 rådgivarinsats 1 lantbruksbarometer 1 Markus Helin 1 skatteregler 1 borlänge 1 lönsamhetsbarometer 1 handelsbranschen 1 framtidsfullmakt 1 principmål 1 återkrav 1 Styrelseuppdrag 1 generationsskifte 1 Universum 1 digitala tjänster 1 elmia wood 1 mjölk 1 rapport skogspriser 1 mjölkföretag 1 lönsamhetsbranschen 1 investering 1 djurförbud 1 bokföring 1 mälardalen 1 småföretagare 1 grön konkurrenskraft 1 växtodling 1 Mönsterås 1 Styrelsearvoden 1 rådgivare 1 Arrenderådgivning 1 Elmia 1 Avdragsgill 1 eu 1 södra sverige 1 servitut 1 Bästa arbetsgivare 1 företagsledning 1 svea hovrätt 1 förvärv 1 Praktik 1 Sälja fastighet 1 ekologisk produktion 1 Gården Byter Ägare 1 vindkraft 1 lrf konsult malmö 1 Arrende 1 lönsamhetbarometern 1 digital företagare 1 företagsutveckling 1 gävleborg 1 3.12-reglerna 1 colorama 1 norrland 1 Utmärkelse 1 affärsutveckling 1 jan lagerroth 1 skogsmarkspriser 2016 1 ekonomi 1 regionchef 1 lrfkonsult 1 regionchef öst 1 detaljplan 1 colorama pro 1 Hyres- och arrendemål 1 Student 1 umeå 1 LRF Konsult vinner mål 1 arbetsgivare 1 Ekonomer 1 Jakob Söderberg 1 högsta förvaltningsdomstolen 1 Arrendenämnder 1 Karriär 1 digital skogsägare 1 Aktivitetsplan mjölk 1 kvalificerad rådgivning 1 högsta domstolen 1 skatteverket 1 proportionalitetsprincipen 1 Visa alla taggar
Konsekvenserna av HFD:s dom om beskattning av styrelseuppdrag

Konsekvenserna av HFD:s dom om beskattning av styrelseuppdrag

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2017 14:01 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen avgjort frågan om det är möjligt att bolagisera styrelseuppdrag. Avgörandet har begränsat möjligheten att fakturera styrelsearvode via eget bolag och fortsättningsvis kommer styrelsearvoden endast undantagsvis att kunna beskattas via ett eget aktiebolag.

Golf som motionsförmån – nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Golf som motionsförmån – nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 16:46 CEST

En vanlig förmån till företagets personal är subvention för motion och friskvård. Motionsförmånen kan vara en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde. Nu är det avgjort i Skatterättsnämnden att golfspel på en pay and play-bana och driving range som betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år räknas som en skattefri friskvårdsförmån.

​Framtidsfullmakt ger ökad valmöjlighet

​Framtidsfullmakt ger ökad valmöjlighet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 06:00 CEST

Den 1 juli 2017 införs den sk framtidsfullmakten. Genom en framtidsfullmakt blir det möjligt att själv utse den person som ska ta hand om de personliga och ekonomiska angelägenheterna vid den framtida tidpunkt när man inte längre kan fatta egna beslut. Den nya fullmakten kommer både underlätta och öka valmöjligheterna.

​​22 studenter antagna till LRF Konsults internship hösten 2017

​​22 studenter antagna till LRF Konsults internship hösten 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 06:01 CEST

Nu är det klart att LRF Konsult kommer att ta emot 22 stycken drivna och kvalificerade praktikanter till Internship på 19 kontor i landet med start hösten 2017.

​Positiv start på 2017 för svenska småföretag

​Positiv start på 2017 för svenska småföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 06:01 CEST

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar på en stark start på året för landets småföretagare medan lönsamheten bromsade in något under 2016. Mest lönsamma var återigen fastighetsbranschen medan handeln hade den relativt största positiva uppgången och det mest lönsamma året 2016 sedan 2012.

​Högre lönsamhet med ekologisk produktion

​Högre lönsamhet med ekologisk produktion

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:01 CEST

LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet Ekospecial visar att den ekologiska mjölkgården och växtodlingsgården har en bättre lönsamhet än de med en konventionell produktion. Dessutom visar rapporten att den ekologiska mjölkgården har en högre bruttovinst. Däremot når fortfarande varken konventionella eller ekologiska företag de nivåer som krävs för att ha en långsiktig lönsamhet.

Åtta av nio i arbete efter avslutat migrationsprojekt

Åtta av nio i arbete efter avslutat migrationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 06:01 CEST

Under våren inledde LRF Konsult ett migrationsprojekt där man under 3-6 månader erbjöd nio nyanlända praktikplatser inom ekonomi och administration. Efter avslutad praktikperiod kan vi konstatera att 8 av 9 praktikanter erbjudits en fast anställning på något av LRF Konsults 130 kontor.

LRF Konsult nominerade till årets HR-team 2017

LRF Konsult nominerade till årets HR-team 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 06:01 CEST

LRF Konsult är nominerade till priset Human Growth Award och utmärkelsen årets HR-team 2017 som delas ut av Wise Group. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram nytänkande HR-team som bidrar till att skapa engagemang och utveckling hos ledare och medarbetare och därmed till organisationens framgång.

LRF Konsult vinner mål i Svea hovrätt om återkrav av EU-stöd

LRF Konsult vinner mål i Svea hovrätt om återkrav av EU-stöd

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 06:00 CEST

Som en konsekvens av att Jordbruksverket inte följt gällande regler och inte bevakat sin fordran om återbetalning av EU-stöd till Kronofogdemyndigheten i samband med beslut om skuldsanering, ansåg hovrätten att myndigheten förlorat sin rätt att göra fordringen gällande. Johan Håkansson, jurist på LRF Konsult, företrädde lantbrukaren i målet.

Nya digitala tjänstepaket och exklusiva erbjudanden för skogsägare på Elmia Wood

Nya digitala tjänstepaket och exklusiva erbjudanden för skogsägare på Elmia Wood

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 06:01 CEST

Den 7-10 juni deltar LRF Konsult tillsammans med LRF på Elmia Wood som är världens största mässa inom skogsnäringen. På mässan lanseras för första gången Digital Företagare för Skogsmaskinsentreprenörer, ett specialpaket med tjänster specifikt sammansatt för att passa skogsentreprenörers behov.

LRF Konsult vinner mål om klagorätt i Högsta domstolen

LRF Konsult vinner mål om klagorätt i Högsta domstolen

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 16:26 CEST

Högsta domstolen har bestämt att en fastighetsägare har rätt att överklaga en detaljplan som avgör placeringen av en framtida trafikled, utan att detaljplanen i övrigt påverkar fastigheten. Avgörandet tydliggör att när en stegvis planläggning genomförs måste man i ett tidigt stadium ta hänsyn till de intressen som kommer att beröras av efterföljande detaljplaner.

Så ökar man värdet på sin gård — tio tips

Så ökar man värdet på sin gård — tio tips

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 06:03 CEST

Hur man ökar värdet på sin villa eller bostadsrätt inför en försäljning finns det mycket information om. Bor man på en gård är det däremot svårare att hitta information om ämnet. Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult, ger här 10 tips som handlar om både byggnader och mark.

Bästa tiden att sälja fastigheten

Bästa tiden att sälja fastigheten

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 06:01 CEST

När man som fastighetsägare står inför att sälja sin gård vill man ofta sälja när man får som mest betalt. En vanlig föreställning är att våren är den bästa tiden för en försäljning eftersom skog och mark då står i vacker grön skrud och människor blir på allmänt gott humör. Men, är det verkligen så att våren är den bästa tiden på året att sälja sin fastighet? Vår Chefsmäklare Markus Helin svarar.

Strategisk rekrytering till LRF Konsults satsning på rådgivning

Strategisk rekrytering till LRF Konsults satsning på rådgivning

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 07:29 CEST

LRF Konsult har rekryterat Jakob Söderberg som ny tjänsteområdeschef för Affärsrådgivning. Med sin långa och breda erfarenhet inom affärsrådgivning, företagsutveckling och företagsledning liksom kunskap om småföretagarnas villkor, ska han vara med och ta LRF Konsults rådgivning till nästa nivå.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde djurförbud i principiellt viktigt mål

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde djurförbud i principiellt viktigt mål

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 06:00 CEST

Kristin Skeppsby, jurist på LRF Konsult, har företrätt en lantbrukare som efter att ha meddelats djurförbud nu fått rätt i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen är vägledande eftersom den slår fast att man ska ta hänsyn till proportionalitetsprincipen när domstolen prövar ärenden om djurförbud. Fler djurförbud har redan upphävts som följd.

Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

Högsta lönsamheten sedan 2012 för svenska småföretag

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 06:00 CEST

​LRF Konsults nionde upplaga av Lönsamhetsbarometern visar på ett rekordår för de svenska småföretagen 2016. Barometern baseras på faktiska bokslut från 2 441 företag med 0–15 anställda för helåren 2012 till 2016. För tredje året i rad ökar lönsamheten, mätt som vinsten före avskrivningar, för de svenska småföretagen.

Migrationspraktik som en väg in i arbetsliv och företagande

Migrationspraktik som en väg in i arbetsliv och företagande

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 06:00 CEST

I samarbete med Arbetsförmedlingen och initiativet Korta vägen erbjuder LRF Konsult nio nyanlända migranter praktikplatser inom ekonomi och administrativt arbete. Målet är att bidra till kunskap och vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom är satsningen ett sätt att underlätta för andra nyanlända att starta företag.

Ny beskattning av fastigheter drabbar fastighetsbranschen

Ny beskattning av fastigheter drabbar fastighetsbranschen

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 15:27 CEST

Enligt det nya skatteförslaget kommer paketerade fastigheter att bli högre beskattade i framtiden. De stora förlorarna på förslaget är de som redan köpt fastigheter i förpackad form och betalat ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde, det vill säga inte har tagit hänsyn till den latenta skatt som fanns i företaget.

Dags att deklarera - fem tips företagare inte får missa

Dags att deklarera - fem tips företagare inte får missa

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 07:00 CEST

Det är deklarationstider och det kan vara snårigt att hitta rätt bland alla avdrag innan deklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 2 maj. För företagare finns det mycket att tänka på för att skattebetalningen ska bli optimal.

LRF Konsult förvärvar Anettes Bokföringstjänst i Mönsterås

LRF Konsult förvärvar Anettes Bokföringstjänst i Mönsterås

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 13:00 CEST

LRF Konsult förstärker sin närvaro i Mönsterås med omnejd och förvärvar Anettes Bokföringstjänst, som den 1 april blir en del av LRF Konsult.