Skip to main content

Taggar

luleå tekniska universitet

forskning

studenter

Media-no-image
Bristande vårdplanering förlänger vårdtiden

Bristande vårdplanering förlänger vårdtiden

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 06:11 CEST

Samordnad vård- och omsorgsplanering är den process som ska koordinera och säkerställa patientens fortsatta vård och omsorg vid förflyttning från slutenvården till öppen hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Ny forskning visar att det finns stora brister i processen som leder till negativa konsekvenser för patienten.

Lyckad pilotanläggning för biodrivmedel läggs ner

Lyckad pilotanläggning för biodrivmedel läggs ner

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 15:40 CEST

Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för framställning av biodrivmedel från skogsrester, läggs ner. Det handlar om den anläggning som Luleå tekniska universitet tog över från Chemrec AB vid årsskiftet 2013/2014.

Indien första anhalt på väg till Mars

Indien första anhalt på väg till Mars

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 08:31 CEST

En prototyp av instrumentet HABIT som just nu byggs vid Luleå tekniska universitet och som ska skickas till planeten Mars 2018, ska testas i fältstudier under en Nasaexpedition till en Marsliknande miljö i norra Indien. I

Distansutbildning för grundlärare blev succé

Distansutbildning för grundlärare blev succé

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 06:05 CEST

Grundlärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet ges sedan hösten 2015 på distans. Trots vissa initiala farhågor har den nya studieformen visats sig framgångsrik och populär med högt söktryck. Distansanpassningen kan till och med vara ett led i att motarbeta lärarbristen.

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fyller 10 år

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fyller 10 år

Pressmeddelanden   •   2016-04-13 12:00 CEST

​I år är det tio år sedan de första studenterna antogs till brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.Brandingenjörsprogrammet är som ingenjörsutbildning relativt bred, med fokus på yrken inom brand- och byggkonsultområdet samt räddningstjänst.

Skidindustrin versus klimatförändringarna

Skidindustrin versus klimatförändringarna

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 06:05 CET

Snö är en värdefull resurs för skidindustrin. Anledningen är enkel; utan snö ingen skidåkning och ingen skidturism. Luleå tekniska universitet kommer med start i år att hålla en årlig konferens med forskare och snöintressenter från hela världen på temat snö. I år är fokus på hur innovation och teknik kan skapa en vit vinter även i framtiden.

Zeolitmembran mot storskalig industri

Zeolitmembran mot storskalig industri

Pressmeddelanden   •   2016-03-16 06:04 CET

Professor Jonas Hedlund har säkrat två miljoner kronor från Vinnova och 500 000 kronor från Längmanska företagarfonden för kommersialisering av sina forskningsresultat kring Zeolitmembran. Nu tas de första stegen mot industriell uppskalning av tekniken och försäljning på marknaden – efter nära 20 års forskning.

Anonym skänker en miljon till orgeln

Anonym skänker en miljon till orgeln

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 12:21 CET

En person som vill förbli anonym har skänkt en miljon kronor till universitetets världsberömda orgel. Den hemliga givaren har inte ställt krav på några som helst motprestationer, på återkoppling eller ens på inbjudan till olika orgelevenemang.

Trafikfarliga växelspakar

Trafikfarliga växelspakar

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 06:03 CET

Pressinbjudan Gradshow 2016

Pressinbjudan Gradshow 2016

Pressmeddelanden   •   2016-03-07 13:53 CET

Genusforskning ska öka konkurrenskraft
Media-no-image

Datacenter värmer växthusodling

Pressmeddelanden   •   2016-03-04 06:05 CET

Svampar odlade i växthus uppvärmda med hjälp av restvärme från ett intilliggande datacenter. Det kan bli verklighet när forskare vid Luleå tekniska universitet tar sig an projektet Green Power.

Vardagsskicklighet blir vetenskap

Vardagsskicklighet blir vetenskap

Pressmeddelanden   •   2016-02-29 10:00 CET

Nanofilter effektiv vattenrenare

Nanofilter effektiv vattenrenare

Pressmeddelanden   •   2016-02-22 06:03 CET

Toppklass- LTU Big Air

Toppklass- LTU Big Air

Pressmeddelanden   •   2016-02-13 23:24 CET

Målet: Sveriges första miniatyrsatellit i rymden

Målet: Sveriges första miniatyrsatellit i rymden

Pressmeddelanden   •   2016-02-10 06:00 CET

Den första svenskregistrerade miniatyrsatelliten i rymden, en så kallad cubesat, kommer att tillverkas av forskare vid Luleå tekniska universitet. Syftet med uppdraget är att få ut mer data om jordens lägre atmosfär för att kunna förbättra de befintliga modellerna av atmosfären.

Nytt labb avslöjar sanningen

Nytt labb avslöjar sanningen

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 06:00 CET

Ett unikt labb i Sverige där forskare kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden håller på att byggas upp på Luleå tekniska universitet. Labbet står färdigt hösten 2016.

Luleå tekniska universitet startar specialistutbildningar för sjuksköterskor inom operation och anestesi

Luleå tekniska universitet startar specialistutbildningar för sjuksköterskor inom operation och anestesi

Pressmeddelanden   •   2016-01-15 06:00 CET

Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom operation och anestesi finns i hela landet. Luleå tekniska universitet har under senaste året fått upprepade förfrågningar från den kliniska verksamheten inom Norrbottens läns landsting om att starta specialistutbildningar för sjuksköterskor inom operation och anestesi. Nu startar dessa utbildningar hösten 2016.

Ny process ger förnybart drivmedel

Ny process ger förnybart drivmedel

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 07:00 CET

LTU Green Fuels som ägs av Luleå tekniska universitet blir först i världen med en ny process där en bioolja "pyrolysolja" används för framställning av förnybara drivmedel.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.