Tags

Mäklarinsikt

mäklarinsikt 230 bostadsmarknaden 170 fastighetsmäklare 165 fastighetsmarknaden 130 mäklare 115 småhus 110 bostad 97 bostadsaffär 89 mäklarsamfundet 83 bostadsrätter 80 fritidshus 30 bostadsenkät 28 räntan 27 nedtonad höstprognos 22 mäklarinsikt 2011:3 22 sveriges fastighetsmäklare 22 mäklarinsikt april 2009 21 köpintresse 21 mäklarinsikt 2011 21 fastighetsmäklarna 18 sommarstuga 17 säljer villan bäst 13 arbetsmarknaden 13 nytt badrum 12 utbud 9 norrbotten 8 stockholm 8 småhuspriser 8 jämtland 8 ränta 8 kalmar 8 halland 8 dalarna 8 gävleborg 7 skåne 7 södermanland 7 drömboende 7 örebro 7 blekinge 7 gotland 7 jönköping 7 arbetsmarknad 7 östergötland 6 säsong 6 värmland 6 västernorrland 6 kronoberg 6 uppsala 6 västerbotten 6 utlåning 6 nytt kök 5 västmanland 5 sommarhus 5 västra götaland 5 balkong 5 media 4 norge 2 köpintresset 2 drömvillan 2 nordic housing insight 2 nytt badrum och kök 2 sverige 2 hiss 2 riksbanken 2 bostadsmarknaden. 2 danmark 2 bostadsbrist 2 villa 2 mäklarmässan 1 bostadsfrågor 1 höjningen var väntad 1 villapriser 1 almedalen 1 nordens optimister 1 optimism 1 rapport 1 fastighet 1 politikerveckan 1 osäkerhet 1 vårpropositionen 1 drömvilla 1 trädgård 1 familjeskäl 1 efterfrågan 1 boende 1 familjeförhållanden 1 röligheten 1 ekonomi 1 västermanland 1 nytt badrum och nytt kök 1 arbesmarknaden 1 balkongen 1 västra götalands län 1 oförändrat pris 1 tomt 1 normalpriset 1 räntebeslut 1 reproräntan 1 trädgårdstrender 1 accepterat pris 1 bostadsrättspriserna 1 öppen spis 1 norden 1 mäklarinsikt special 1 försäljningspriset 1 börsen 1 Visa alla taggar
Bostäder är hjärtefrågan som ger stress och glädje

Bostäder är hjärtefrågan som ger stress och glädje

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 08:00 CEST

Bostaden är en hjärtefråga som lägger grunden för vägval och möjligheter i livet. Det undgår ingen att tankar om bostäder ger både stress och glädje. Detta blir tydligt i frilansjournalisten Ulrika Beck-Friis berättelser om bostadens betydelse i våra liv som presenteras idag. I Almedalen låter vi #BostadsGlädje bli startskottet för samtal om den mänskliga dimensionen i boendet.

Media-no-image

Ändrade familjeförhållanden bakom jakt på ny bostad - tillökning och skilsmässa i topp

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:00 CEST

I Mäklarinsikt Special ställer vi frågor som kan variera mellan årets olika undersökningar. Denna gång har vi följt upp de vanligaste skälen till varför man vill förändra sitt boende och frågor som rör fritidshusmarknaden. Det är stor enighet bland mäklarna och majoriteten bedömer att såväl priser, utbud som efterfrågan kommer vara ligga kvar på oförändrad nivå det kommande kvartalet.

Media-no-image

Litet utbud besvärligt för bostadsbytare

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:00 CEST

Det är en samstämmig bild av bostadsmarknaden som ges av Sveriges fastighetsmäklare och som presenteras i Mäklarinsikt nr 2, 2014 idag. Pris, utbud och efterfrågan bedöms ligga kvar stabilt på både villa och bostadsrättsmarknaden. Ett litet utbud fortsätter att toppa listan över vad som påverkar bostadsmarknaden mest just nu.

Media-no-image

Nordic Housing Insight – stark tro på bostadsmarknaderna

Pressmeddelanden   •   2014-05-09 08:00 CEST

Nordic Housing Insight presenterar en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga.

Media-no-image

Fakta om fastighetsmäklare och bostadsmarknaden 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 08:00 CEST

Alla behöver en bostad. Därför väcker bostadsfrågor intresse, engagemang och känslor hos de allra flesta. Att köpa eller sälja sin bostad är ett av livets största ekonomiska åtaganden. Idag presenterar Mäklarsamfundet rapporten Fastighetsmäklare, Fakta & nyckeltal 2014, där senast tillgängliga årsfakta samlas på ett och samma ställe.

Media-no-image

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 08:00 CET

Det är en enig bild som ges av Sveriges fastighetsmäklare i årets första Mäklarinsikt. Pris, utbud och efterfrågan kommer att ligga kvar på oförändrad nivå eller öka under årets andra kvartal. Litet utbud har passerat bankernas restriktiva utlåning som den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest just nu.

Media-no-image

Med konsumenten i fokus

Pressmeddelanden   •   2014-03-08 08:00 CET

Mäklarsamfundets Kundombudsman samtalar dagligen med bostadskonsumenter och ger information och vägledning om sådant som rör köp och försäljning av bostäder. I dag presenteras rapporten Konsumentinsikt som bygger på konsumenternas egna frågor.

Media-no-image

Nio av tio anlitar fastighetsmäklare när villan ska säljas

Pressmeddelanden   •   2014-02-23 14:10 CET

Aktuella siffror från Värderingsdata visar att andelen villaförsäljningar som förmedlas av fastighetsmäklare uppgår till 91 procent 2013, vilket är samma nivå som 2012. Det är en ökning med 14 procentenheter sedan 2001. Priserna var i genomsnitt 7 procent högre vid mäklade försäljningar än vid privata försäljningar, vilket är något mer än 2012.

Media-no-image

Så bedömer nordiska fastighetsmäklare första kvartalet 2014

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 08:00 CET

Stor samsyn i Sverige och Danmark om bostadsmarknadens utveckling och mer delade meningar inför framtiden i Norge visar årets första Nordic Housing Insight.

Media-no-image

Valår med stark bostadsmarknad och ny färgtrend

Pressmeddelanden   •   2014-01-03 08:00 CET

Bostadsmarknaden kommer att utvecklas starkt under 2014 bedömer landets fastighetsmäklare. Bostadsrättsmarknaden bedöms få en något mer gynnsam utveckling än småhus. 43 procent av mäklarna bedömer att priset på bostadsrätter kommer att öka och 47 procent bedömer att utbudet kommer att öka. Motsvarande bedömning för småhus är att 34 procent bedömer ökade priser och 44 procent bedömer ökat utbud.

Media-no-image

Fortsatt het bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   2013-12-20 08:00 CET

Landets fastighetsmäklare bedömer att den höga aktivitet som präglat bostadsmarknaden under 2013 fortsätter under första kvartalet 2014. Priserna bedöms öka på både småhus och bostadsrätter och bankernas krav fortsätter att vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Detta visar årets sista Mäklarinsikt som presenteras idag.

Media-no-image

Vinnare av Årets Mäklarprofil 2013

Pressmeddelanden   •   2013-11-23 08:00 CET

Under fredagen samlade Mäklarsamfundet branschen på Stockholm Waterfront för årets mäklarhappening, det vill säga Mäklarmässan 2013, en dag full av inspiration, möten och utbildning. I samband med Mäklarmässan korades Olga Munoz till Årets Mäklarprofil 2013. Priset delas ut till någon som är en bra förebild för branschen och som jobbar i linje med Mäklarsamfundets värderingar.

Media-no-image

Lägre flyttskatter bra för Sverige!

Pressmeddelanden   •   2013-11-22 12:30 CET

Vid dagens bostadspolitiska seminarium BostadsForum på Stockholm Waterfront presenterade Mäklarsamfundet en ny rapport ”Lägre flyttskatter – vägval för en sundare bostadsmarknad”. Bostäder är den bostadsfråga som debatteras mest just nu följt av sysselsättning och landets ekonomi. Det är inte så konstigt! Många saknar en bostad men vartannat hushåll bor dessutom fel.

Media-no-image

Mäklarsamfundet samlar branschen på årets Mäklarmässa

Pressmeddelanden   •   2013-11-22 08:00 CET

Idag samlar Mäklarsamfundet branschen på årets Mäklarmässa. Det blir en dag full av möten, inspiration, nyheter, utbildning, diskussioner och utdelning av priset Årets Mäklarprofil.

Media-no-image

Tydligast genomslag för Accepterat pris i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2013-11-15 08:00 CET

Spannet mellan begärt pris och slutpris är betydligt lägre idag än då Accepterat pris infördes. Särskilt tydligt är detta i Stockholm även om vi sett en liten ökning under 2013. Bristen på bostäder, billiga bolån kombinerat med en stark tro på bostadsmarknaden med starkt stigande priser har gjort det vanligare med budgivning och snabba avslut.

Snabba beslut vid köp av bostadsrätt

Snabba beslut vid köp av bostadsrätt

Pressmeddelanden   •   2013-10-03 08:00 CEST

I Mäklarinsikt för kvartal 4 har vi bland annat tittat närmare på hur lång tid det tar att sälja och om det har blivit vanligare att småhus och bostadsrätter säljs innan visning ägt rum. Svaren visar tydliga skillnader mellan småhus och bostadsrätter, men också mellan olika län.

Fortsatt tro på stark bostadsmarknad

Fortsatt tro på stark bostadsmarknad

Pressmeddelanden   •   2013-10-03 08:00 CEST

Den höga aktivitet som präglat bostadsmarknaden under året väntas fortsätta men i något dämpad takt. Var fjärde fastighetsmäklare tror på stigande priser på småhus och 11 procent tror på sjunkande priser. En majoritet, två av tre, räknar med oförändrade priser. Bilden är likartad för bostadsrätter. Detta är några av de siffror som presenteras i Mäklarinsikt nummer 3 som presenteras idag.

Media-no-image

Lånebedrägerier med bostadsrätter

Pressmeddelanden   •   2013-09-25 15:38 CEST

Många söker ettor nu

Många söker ettor nu

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 08:00 CEST

Nu i augusti ser vi en ökning i efterfrågan på ettor. På de stora universitets- och högskoleorterna har sökintresset ökat markant mellan juli och augusti och ligger över rikssnittet. Ökningen uppgår till exempel till 96 procent i Stockholm och till 73 procent i Umeå. I en majoritet av dessa orter har också sökintresset ökat betydligt jämfört med i fjol.

Media-no-image

Fortsatt styrka på den nordiska bostadsmarknaden kvartal 3 – men inbromsning i Norge

Pressmeddelanden   •   2013-09-09 08:00 CEST

Det är en fortsatt stabil bedömning av bostadsmarknaden som presenteras för kvartal 3 i Nordic Housing Insight. En majoritet av fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark förutser en oförändrad eller något förbättrad marknad både för småhus och för bostadsrätter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.