Skip to main content

Miljömärke för fisk värnar om fåglarna i Östersjön

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 07:35 CEST

Sedan östersjötorsken kom tillbaka har vi kunnat handla torsk från östra Östersjön med gott miljösamvete. För två år sedan blev det östra östersjötorskfisket MSC-certifierat. Nu har den del av fisket som bedrivs med långrev fått sitt certifikat indraget. Anledningen är att de inte har redovisat om det förekommer fåglar som bifångst.

Certifikatet som är indraget gäller endast den del av det svenska torskfisket i Östersjön som använder långrev, vilket utgör 3,14 procent av hela det svenska MSC-certifierade fisket. Dykande havsfåglar är vanliga längs Östersjöns kuster och kan fastna på långrevarnas krokar. Om fisket påverkar havsfågelstammen måste åtgärder vidtas.

– MSC arbetar ständigt med att förbättra fiske, och därmed sätts vilkor (som t.e.x insamling av data, byte till mer selektiva redskap) vid en certifiering. Följs inte MSC:s miljöstandard som i detta fall krävde att de rapporterar all bifångst, så dras certifikatet in. Indragningen av MSC-certifikatet visar att kontrollen av MSC-certifierade fisken fungerar, säger Minna Epps, verksamhetschef för Marine Stewardship Council (MSC), österjöområdet.

Yrkesfiskare bidrar till forskning

MSC har utformat regler som alla MSC-certifierade fisken lever upp till. Långsiktighet är en av grundpelarna i certifieringen och därför måste yrkesfiskarna hjälpa till att samla in fakta som blir underlag till forskning.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ansvarar för insamlingen av data för bifångst genom regelbundna besök hos fiskarna i Östersjön. Långrevsfiskebåtarna är dock för små för att ta med externa övervakare och fiskarna ska därför själva rapportera in vilka sjöfåglar och hur många som fångas i fisket. På så vis bidrar fiskarna till ökande kunskap vad gäller omfattningen av bifångst och dess betydelse för fågelbeståndet.

SLU kunde förra året rapportera att bifångsten av fisk för detta långrevsfiske var 0,04 procent och bestod av flundra och rödspätta. Då inga rapporter om bifångst av fågel var ifyllda kunde de inte utvärdera fiskets miljöpåverkan fullt ut. Nu får fisket 90 dagar på sig att rätta till problemet med insamling av data.

– Vi hoppas att problemet rättas till så snart som möjligt, så att de återfår sitt certifikat innan årets slut, säger Bengt Gunnarsson ansvarig för de yrkesfiskare som genom Fiskbranschens Riksförbund anslutit sig till MSC:s miljöprogram.

Från nästan utfiskad till MSC-certifierad

Efter problemen på 1990-talet med utfiskning och minskade bestånd av torsk i Östersjön gjorde man slag i saken och satte upp gemensamma riktlinjer för ett hållbart fiske. Yrkesfiskarna reglerade allt från redskapens utformning till hur man ska underlätta leken för torsken. Efter ett decennium var torsken tillbaka och för två år sedan kunde fisket bli MSC-certifierat. Fisket följs noga och årliga revisioner görs av en tredjepart, ett certifieringsföretag, för att säkerställa att fisket är hållbart.


Information om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. FAO:s  riktlinjer för miljömärkning av fisk och fiskprodukter från havsfiske kräver att ett trovärdigt certifieringsprogram innehåller:

·  Objektiva, tredjepartsutlåtanden om fisket baserade på vetenskaplig bevisning;

·  Transparenta processer med inbyggda system för intressentkonsultation och objektiva arbetsmetoder;

·  Standarder baserade på hållbarhet för nyckelarter, ekosystem och förvaltningsrutiner.

MSC har kontor i London, Seattle, Tokyo, Singapore, Sydney, Haag, Glasgow, Berlin, Kapstaden, Paris, Madrid, Köpenhamn och Stockholm.

Totalt sett är mer än 300 fisken involverade i MSC-programmet. Över 200 av dessa är certifierade och runt 100 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning. www.msc.org/se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.