Skip to main content

Överprövning av utvärdering av leverantörsintyg i Halmstad

Nyhet   •   Jun 19, 2013 07:40 CEST

Martin & Servera överprövar tilldelningsbeslut för Halmstad Kommuns livsmedelsupphandling. Utvärdering av anbud har skett på ett annat och felaktigt sätt än vad som angivits i kommunens förfrågan, framför allt gällande leverantörsintyg för ställda djurskyddskrav.

Vi anser att ett flertal leverantörsintyg från konkurrerande anbud ej ska godkännas. De är inte verifierade och påskrivna av berörd leverantör i enlighet med de krav som kommunen definierat i förfrågan. Den grossist som tilldelats livsmedelsupphandlingen har skriftligen intygat att leverantörsintygen är signerade av varje leverantör, men det stämmer inte.

Leverantörsintyg är idag utformade på många olika sätt men mycket viktiga i utvärdering av anbuden. Om dessa intyg inte utformas och utvärderas på korrekt sätt finns en uppenbar risk att de tappar sitt värde i offentliga upphandlingar. Det skulle i sin tur skapa en osäkerhet för både leverantörer och upphandlande myndigheter i denna och i kommande livsmedelsupphandlingar.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy