Skip to main content

Jag är less på myterna om mindfulness och självkänsla! #psykologi

Blogginlägg   •   Okt 29, 2012 09:35 CET

I onsdags så, om än inte dödades, blev en av de vanligaste av alla myter inom psykologin kraftigt ifrågasatt. Den om att kvinnan är bättre än mannen på att göra två saker samtidigt. En forskningsstudie av Timo Mäntylä på Stockholms universitet, visade att myten kvinnans överlägsenhet i simultankapacitet var just en myt.

Denna forskningsstudie, som var en av de första som på vetenskapligt sätt undersökt frågan visade på vikten av att studera psykologiska fenomen som genom lång och trogen tjänst blivit ”sanningar”.

Nu är det dags att använda vetenskapen till att avslöja fler myter. Det är det vetenskapen är till för. Att visa vad som verkligen är sant och vad som är en myt, uttryck för slump, eller rent av bondfångeri

Inom psykologin, och kanske främst inom populärpsykologin så finns det en hel del myter som levt i flera decennier utan att blivit ifrågasatta.

De senaste åren tenderar tiden för en idé från uppkomst till ”sanning” att bli kortare och kortare. En av de mest aktuella är ”mindfulness” som på bara ett par år blivit svaret på allt. Med mindfulness har populärpsykologiska företrädare fått oss att tro att räddningen på det mesta är här.

Nu är det så att Mindfulness sannolikt inte löser jordens alla problem. Inte heller KBT, som var föregångaren till mindfulness i popularitet hos mytskaparna. Inte heller där finner vi lösningen till allt. Men så länge man inte bevisat motsatsen så förväntas vi tro det.

En annan modern populärpsykologisk myt är den om självkänsla. Självkänslans lov och hur den skall byggas upp har varit dominant inom populärpsykologin under några år, men ofta går det budskapet stick i stäv med forskningen. Se exempelvis Magnus Lindwalls tydliga genomgång av i ämnet i detta klipp från UR

Det spelar ingen roll hur många gånger Mia Törnblom ställer sig på en scen och ropar Självkänsla NU! Det är inte automatiskt sant!

Myterna skapas genom att ett antal röststarka företrädare sjunger dess lov och påvisar framgångar hos enstaka patienter/klienter. Att Mindfulness kan fungera är troligt och KBT likaså. Att självkänsla är viktigt och eftersträvansvärt är lika troligt.  Men inte förrän vi testat det på ett strukturerat vetenskapligt sätt, kan vi vara säkra på det.

Det är dags att vrida till synen på kunskap, från ett mytskapande där vem som hävdar myten, hur många som hejar på myten och hur många spaltmetrar som skrivs om myten avgör hur sann den är – till en syn där vetenskapen får en tyngre roll och där man mer kritiskt bör förhålla sig till hastigt påkomna begrepp och mirakelkurer.