Skip to main content

NY BOK - om hur du undviker att bli lurad

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2016 17:32 CEST

Äntligen avslöjas knepen!

Nu kommer boken "Det är sant - det stod ju i tidningen" - en bok om hur du undviker att bli lurad, där författarna Mattias Lundberg och Stefan Söderfjäll avslöjar de knep som olika påverkare använder för att få politiker, inköpare, media och den enskilde individen att älska deras budskap.

I en tid när informationen flödar och det kan vara svårt att sålla mellan vad som är sant och falskt ges du här redskapen för att avslöja bluffarna. Boken går på ett enkelt sätt igenom skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap och hjälper läsaren att ställa de kontrollfrågor som behövs för att avslöja om någon överdriver eller förvanskar sanningen.

Här får du svaren på vad det egentligen betyder när du hör eller läser:

-”…forskning visar att…”

-”…det funkar för mig, så det borde funka för dig…”

-”…vår diplomerade personal…”

-”…100000 nöjda kunder tycker…”

”…det är statistiskt säkerställt att…”

Boken är skriven på ett sätt som ska passa alla, med många och tydliga exempel från aktuella företeelser där författarna inte drar sig för att skriva vad de tycker om en del företag, organisationer och varumärken och på vilket sätt de marknadsförs.

Boken passar såväl inköpare inom såväl privat som offentlig verksamhet som möter försäljare som hävdar att deras produkt och tjänst är så mycket bättre än andras, som redaktörer och journalister som ständigt för förslag på saker att skriva om. Boken vänder sig även till lärare och till elever som tidigt bör kommunicera och lära sig om hur man utvecklar ett sunt kritiskt tänkande. 

__________________________________________

"Den här boken är ett fantastiskt verktyg för att inte bli lurad i onödan och borde ingå som obligatorisk läsning i både grundskola och gymnasium”

Björn Ferry, Olympisk guldmedaljör och Miljödebattör

”En bok precis i rätt tid! Vi lever i ett informationssamhälle, med all världens kunskap och åsikter via ett klick på datorn. Behovet av källkritik är större än någonsin. Här får du tips på hur du ökar medvetenheten och tänker själv.”

Lotta Gröning, Journalist

"Läs boken! Det här kan vara det viktigaste någon har skrivit på länge. Behovet av den här boken i den tid vi lever i är enormt – tyvärr. Använd boken som verktygslåda och lita på din egen förmåga till kritiskt tänkande."

Torbjörn Sjöström, VD Novus

__________________________________________

Boken kan med fördel diskuteras med följande ingångar:

-Källkritik och informationsdiskussion i skolan - från lågstadium till universitet

-Politik och vetenskap - är vetenskapen bara bra då den stöder den egna politiken?

-Offentliga upphandlingar - ryms vetenskaplighet där?

-Pseudovetenskap i offentlig verksamhet - allt från skolan till inköp av ledarskapsutbildningar och liknande.

-Är alla forskningsresultat verkligen en nyhet? - Om medias förmåga att värdera-

-Individen - hur mycket ansvar ställer samhället på denne och vilket är samhällets ansvar?

__________________________________________

Mer information:
-Mattias Lundberg, 070-3154078, mattias@aplato.se

-Stefan Söderfjäll, 073-0801488, stefan.soderfjell@ledarskapscentrum.se

-För pressbilder och recensionsexemplar, kontakta Mattias Lundberg

-Utgivningsdatum 160825

-Recensionsdatum 160818

___________________________________________________________________________

Om författarna:

Mattias Lundberg är legitimerad psykolog, docent i psykologi vid Umeå universitet och författare. Han har tidigare utkommit med bland andra Den Lyckliga Pessimisten (2014) och Psykologi på jobbet (2014).

Stefan Söderfjäll är filosofie doktor i psykologi och författare. Han driver företaget Ledarskapscentrum i Umeå och har tidigare utkommit med bland andra Behovsanpassat ledarskap (2012) och To team or not to team (2016).

Båda författarna har under många år varit aktiva i debatten kring vetenskap kontra pseudovetenskap och inte minst användandet av det senare inom ramen för offentlig verksamhet.