Skip to main content

Taggar

Hälso- och sjukvård

Miljö- och klimat

Kollektivtrafik

Regional utveckling

Hbtq

Förebyggande folkhälsoarbete

Stoppa gruvorna

Per Bolund pratar om klimathotet på MP Skånes inspirationsdag

Per Bolund pratar om klimathotet på MP Skånes inspirationsdag

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 13:15 CEST

Hur vill Miljöpartiet lösa klimatkrisen? Vad kan Sverige göra för att få en järnväg att lita på och hur ska elförsörjningen i Skåne garanteras? Det är några av frågorna som diskuteras på Miljöpartiet i Skånes inspirationsdag lördagen den 21 september. Media är välkomna att närvara.

Välkommen på MP:s pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde
Regeringen räddar Region Skåne - storsatsar mot den psykiska ohälsan

Regeringen räddar Region Skåne - storsatsar mot den psykiska ohälsan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 15:09 CEST

Miljöpartiet i Region Skåne välkomnar den satsning på den svenska hälso- och sjukvården som regeringen idag presenterat. Arbetet mot den psykiska ohälsan i Skåne tillförs 154 miljoner kronor. ”De här pengarna är väldigt viktiga för den skånska psykiatrin”, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Mer pengar till psykiatrin i MP:s budget - nej till Alliansens nedskärning

Mer pengar till psykiatrin i MP:s budget - nej till Alliansens nedskärning

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 12:32 CEST

Klimathotet och den växande psykiska ohälsan – det står i fokus i Miljöpartiets budgetförslag för Region Skåne 2020. När den styrande Alliansen tvingar psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden att genomgå ett ekonomiskt stålbad med besparingar på 100 miljoner kronor satsar Miljöpartiet tvärtom på psykiatrin

Alliansen avvecklar HBTQ-utbildningen i Region Skåne

Alliansen avvecklar HBTQ-utbildningen i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 15:52 CEST

Alliansen står fast vid sitt beslut att avveckla den nuvarande HBTQ-utbildningen av vårdpersonal i Region Skåne. På dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beslutades att RFSL får fortsätta utbildningen i år, men att satsningen sedan avslutas.

Alliansen tar inte ansvar för Region Skånes framtid

Alliansen tar inte ansvar för Region Skånes framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:15 CEST

Den skånska hälso- och sjukvården behöver utvecklas och förstärkas – inte drabbas av omöjliga effektiviseringskrav och riktade besparingar. Miljöpartiet ser med stor oro på den budget som den styrande alliansen idag lagt fram, med omöjliga effektiviseringskrav och dolda besparingar.

Miljöpartiet beklagar provborrningarna i Lyby

Miljöpartiet beklagar provborrningarna i Lyby

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 13:18 CEST

Företaget Scandivanadium har fått klartecken av Hörby kommun att sätta igång provborrningarna efter vanadin i Lyby. Miljöpartiet beklagar att lagstiftningen i princip gör det omöjligt att stoppa tillståndet för provborrningarna.

Färre flygresor och minskade utsläpp i Region Skåne förra året

Färre flygresor och minskade utsläpp i Region Skåne förra året

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 14:29 CEST

Antalet tjänsteresor med flyg minskade förra året med 13 procent i Region Skåne. Det är ett av många positiva resultat i miljöredovisningen för förra året. Nu uppmanar Miljöpartiet Alliansen att fortsätta prioritera klimat- och miljöfrågorna.

MP Skåne vill ha Märta Stenevi som partisekreterare

MP Skåne vill ha Märta Stenevi som partisekreterare

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 08:37 CEST

Miljöpartiet i Skåne ställer sig bakom Märta Stenevi som ny partisekreterare för MP. Valet av ny partisekreterare efter Amanda Lind, som numera är kultur- och demokratiminister, sker den 4 maj under Miljöpartiets kongress i Örebro.

Pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde den 25 april

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 16:49 CEST

Miljöpartiet i Region Skåne kallar till presskonferens i samband med torsdagens sammanträde i regionstyrelsen.

Stora underskott i Region Skånes kvartalsrapport

Stora underskott i Region Skånes kvartalsrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 07:56 CEST

Trots Alliansens skattehöjning fortsätter den skånska hälso- och sjukvården att blöda ekonomiskt. Kvartalsrapporten för januari-mars visar att kostnaderna stigit kraftigt sedan Alliansen tog över makten. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och de skånska sjukhusen visar stora underskott.

Miljöpartiet i Skåne har fått ny ordförande

Miljöpartiet i Skåne har fått ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2019 16:21 CEST

Miljöpartiet de gröna i Skåne valde på lördagens årsmöte Anette Mårtensson, Lund, till ny ordförande efter Fredrik Hanell, som inte sökte omval. Anette Mårtensson var tidigare vice ordförande i MP Skåne.

Nej till Mp:s förslag om stärkt HBTQ-utbildning i Region Skåne

Nej till Mp:s förslag om stärkt HBTQ-utbildning i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 13:52 CEST

Alliansen säger nej till Miljöpartiets förslag att ingå ett långsiktigt samarbete mellan Region Skåne och RFSL för att utbilda vårdpersonal i hbtq-frågor och därmed förbättra bemötandet av hbtq-personer i vården. "Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp som många gånger känner sig illa bemötta av vården. De signalerna måste vi ta på allvar", säger Miljöpartiets Mätta Ivarsson.

Delseger för oppositionen – inga prishöjningar på månadskorten

Delseger för oppositionen – inga prishöjningar på månadskorten

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 13:00 CET

Alliansens kraftiga höjning av priset på månadskort i en rad skånska städer stoppas av Miljöpartiet och den övriga oppositionen. Det står klart efter dagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Miljöpartiet kritiskt till sämre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:26 CET

Miljöpartiet reagerar starkt på uppgifterna att Alliansen inte gjort några större förändringar i listan på vilka busslinjer som drabbas av färre turer och borttagna hållplatser. ”Ett svek mot hela Skåne”, säger Kami Petersen, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

MP-krav: Bättre hjälp till förlossningsrädda i Skåne

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:31 CET

Den skånska vården måste bli bättre på att fånga upp gravida med förlossningsrädsla och kvinnor med graviditets- och förlossningsskador. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne satsar på ett nytt arbetssätt där gravida får träffa samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen. Metoden har visat sig minska antalet förlossningsskador och kejsarsnitt.

MP kräver bättre bemötande av hbtq-personer i vården

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 12:47 CET

Den styrande alliansen i Region Skåne drog idag tillbaka ett förslag som i praktiken hade inneburit en nedprioritering i arbetet med att skapa ett bättre bemötande av hbtq-personer i vården. Miljöpartiet välkomnar beskedet i hälso- och sjukvårdsnämnden och har idag lämnat in ett förslag om att Region Skåne ingår ett långsiktigt samarbete med RFSL, ett så kallat idéburet offentligt partnerskap.

Skånsk idrott och kampen mot narkotikan drabbas av Alliansens nedskärningar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 14:55 CET

Alliansstyret i Region Skåne drar ner på stödet till skånsk idrott och minskar samtidigt de ekonomiska bidragen till föreningar som arbetar mot spelberoende och narkotikamissbruk. Miljöpartiet vänder sig mot beslutet som idag togs av regionala utvecklingsnämnden.

Miljöpartiet kräver tydligare nej mot gruvor på Österlen

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 13:14 CET

Region Skåne måste tydligare säga nej till den planerade provborrningen efter vanadin och andra mineraler på Österlen och i delar av mellersta Skåne. Därför vill Miljöpartiet att Alliansstyret inleder en dialog med viktiga aktörer som idag förespråkar gruvdrift.