Skip to main content

Häv avtalet med Samtrans

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:32 CET

Moderaterna har den 15 december 2015 lämnat in en skrivelse till Stockholms stads servicenämnd om att häva avtalet med turbundna resor med Samtrans om avtalet inte följs. Avtalet innebär att barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta sig till sina skolor och daglig verksamhet. Det har inkommit klagomål under en längre period om att Samtrams inte håller avtalade tider och ibland har även skjuts uteblivit. Autism & Aspergerföreningen har nu anmält Staden till Skolinspektionen för att bristerna i skolskjutsen äventyrar skolgången för barn med asperger eller autism som är beroende av rutiner för att fungera i vardagen.

- Det är anmärkningsvärt att staden har förbisett en kvalitetsuppföljning trots återkommande klagomål under en längre period. När en verksamhet inte fungerar, är det viktigt att politiken tar ansvar och åtgärdar de problem som har uppstått. Staden måste ta krafttag och häva avtalet med Samtrans om det inte följs. Vi anser att ett nytt valfrihetssystem ska införas för barn och vuxna så att de själva ska kunna välja utförare inom färdtjänstområdet. Det här handlar om enkla saker som ska fungera i människors vardag. Den rödgrönrosa majoriten sviker särskilt barnen när man svarar ”att man hoppas på en förbättring under nästa år”, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Att kunna lämna sina barn och veta att de infinner sig på rätt plats vid rätt tid är helt avgörande för att skapa trygghet hos föräldrar och en säker miljö för barnen. Det är inte rimligt att barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, som dessutom är beroende av samhällets tjänster och inte alltid själva har möjlighet att påverka, tvingas bli stående på gatan för att deras färdtjänst inte kommer på utsatt tid eller uteblir, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222