Skip to main content

Sten Nordin (M): Alliansregeringens satsning på järnvägen stärker Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:41 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Kommunstyrelsens ordförande Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

I dag onsdagen den 29 augusti presenterade Alliansens fyra partiledare en satsning om 55 miljarder kronor totalt på utbyggt järnvägsnät samt investeringar i drift och underhåll som del i en investeringssatsning för jobb och tillväxt. Stockholms kommunstyrelseordförande, finansborgarrådet Sten Nordin (M), kommenterar regeringens satsning.

– Stockholm behöver bättre förutsättningar i infrastrukturen om vi ska kunna fortsätta välkomna fler att bo och leva här. Därför är regeringens satsning på järnvägen mycket välkommen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Genom bygget av Ostlänken blir pendling mellan Stockholm och exempelvis Linköping snabbare, och beslutet att höja anslaget till drift- och underhåll av järnvägen kommer ge bättre kommunikationer i hela Stockholm-Mälardalsregionen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Alliansens satsning på 55 miljarder till järnvägsnätet knyter samman Östergötland, Södermanland och Mälardalen, och kommer att ge jobb och effektivare pendling till alla de berörda regionerna inklusive Stockholm. Genom anläggandet av Ostlänken öppnas upp för snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, vilket kortar restiden med 40 minuter*.

– Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) visar återigen att hon och regeringen förmår leverera infrastruktur för tillväxt och jobb, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Satsningen från regeringen i korthet:
(regeringen.se)
Ostlänken, 30 miljarder kronor.
Göteborg – Borås, 5 miljarder kronor.
Ökade drift- och underhållsåtgärder, 20 miljarder kronor.

* Källa: ostlanken.se

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222