Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Pilotprojekt med motorcykelburna parkeringsövervakare för ökad framkomlighet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 05:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Med start i dag inleds ett pilotprojekt i Stockholms stad med motorcykelburen parkeringsövervakning för ökad framkomlighet. Den MC-burna parkeringsövervakningen kommer att fokusera på att bevaka sträckor längs med stombussgator där fel- och dubbelparkerade fordon i dag stör framkomligheten.

– Parkeringsövervakning är en viktig del av framkomlighetsarbetet i Stockholm. Satsningen med MC-buren parkeringsövervakning är en riktad åtgärd för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för framför allt kollektivtrafiken och cyklister i Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden.

Som en del av pilotprojektet skall SL:s bussentreprenör kunna komma i direktkontakt med patrullerna för att informera om hindrande fordon till vilka patrullerna snabbt kan ta sig för att få fordonet avlägsnat eller bötfällt. Projektet innebär sammantaget en satsning om 200 000 kronor för Trafikkontoret i Stockholms stad.

– I ett Stockholm som växer blir marginalerna i trafiksystemet allt mindre. Därför måste vi förnya arbetssätten och ha moderna lösningar på problemen, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Högupplösta pressbilder:

På bilderna Ulla Hamilton (M) med Anna Edler, parkeringsbevakare hos Svensk Bevakningstjänst som kör MC i det nya pilotprojektet, finns för nedladdning på länk:
https://www.dropbox.com/sh/28op3dzth18twzk/B9cRq26sZP
Vid publicering, uppge (Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad)

Pilotprojektet i korthet:

  • SL:s bussentreprenör kommer att kunna komma i kontakt med patrullerna för att informera om hindrande fordon till vilka patrullerna snabbt kan ta sig för att få fordonet avlägsnat eller bötfällt.
  • Två patruller kommer att patrullera ett antal prioriterade gator som trafikeras av stombusslinjerna , exempelvis buss 1,2,och 4. Exempel på gator som omfattas är S:t Eriksgatan, Odengatan, Fleminggatan, Kungsgatan och Hornsgatan.
  • Det rör sig – givet att detta är ett 3 månader långt pilotprojekt som ska utvärderas före ev. utveckling – om två motorcyklar som kommer att patrullera det preliminära området som också kan komma att justeras.
  • Försöket kommer att påbörjas 2012-08-29 och kommer att pågå under tre månader under förutsättning att väderleken tillåter framförande av motorcykel.
  • Tidigare genomförda försök med en intensifierad parkeringsövervakning har visat att en minskning av feluppställda fordon har en positiv inverkan på stombussarnas framkomlighet, vilket är ett viktigt fokus för Stockholms stad och SL, vilket också är fastslaget i stadens framkomlighetsstrategi.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222