This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Britta Ramberg och Stefan Löfven

Bild -

Britta Ramberg och Stefan Löfven

Britta Ramberg, enhetschef på MSB, gav statsministern en samlad information om läget just nu.
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1024 x 643, 92,5 KB
Ladda ner

Ämnen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt