Skip to main content

Satsning på ökad kunskap om förberedelser för kris och krig rapporteras till regeringen

Nyhet   •   Mar 01, 2018 10:19 CET

Välinformerade och förberedda invånare är en grund för att samhället ska kunna hantera svåra påfrestningar. På uppdrag av regeringen gör nu MSB därför flera satsningar för att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. I dag lämnar MSB sin slutredovisning av uppdraget.

Vårens stora satsning blir broschyren Om krisen eller kriget kommer. Den skickas ut till alla hushåll i Sverige i samband med den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet.

– Det kan vara allt från extremt väder och allvarliga olyckor till it- attacker och militära konflikter. I broschyren ger vi konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar, säger ansvarig Christina Andersson.

Följer tradition utifrån nya förutsättningar

I Sverige finns en tradition av att informera alla invånare om vår gemensamma säkerhet och beredskap. Senast en broschyr skickades ut till alla hushåll var under kalla kriget. Då hette den Om kriget kommer och motsvarande information fanns även i telefonkatalogen.

– Vi anspelar på de tidigare broschyrernas titel, men risker och hot ser naturligtvis annorlunda ut idag. Nu beskriver vi hur vår gemensamma säkerhet är uppbyggd och hur du själv kan bidra om något hotar den, säger Christina Andersson.

Fördjupning för den som vill veta mer  

Som ett komplement till informationen i broschyren kommer webbplatsen www.dinsäkerhet.se att erbjuda film, poddradio, checklistor och översättningar.

Uppföljning av effekten av informationen  

Broschyren kommer följas upp med en undersökning om vilken effekt informationen har haft. Frågor om höjd beredskap, totalförsvar och hur många som förbättrat sin egen krisberedskap ingår där.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.