Skip to main content

Sverige leder EU-övning i krishantering – EDREX

Nyhet   •   Okt 05, 2016 17:22 CEST

Sverige leder ett unikt övningsprojekt inom Europeiska unionen med 22 deltagande länder som för första gången övar samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans nationellt, inom EU:s civilskyddsmekanism och internationellt inom FN-systemet.

EDREX står för European Disaster Response Exercise och genomförs på uppdrag av EU-kommissionen. Övningen ger möjlighet att lära, pröva, utveckla och utvärdera den samlade krishanteringsförmågan av ERCC (Emergency Response Coordination Centre), som översatt på svenska kan benämnas som EU:s krishanteringscentral, och övriga deltagande aktörer. Övningen ska också höja kunskapen och förståelsen för vad lagstiftningen, olika länders resurser och systemet kan erbjuda. Syftet med EDREX är också att skapa en plattform för nätverkande och ge möjlighet till ett gemensamt synsätt för krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap.

– Det är en fjäder i hatten för Sverige att MSB har fått förtroendet att projektleda den här EU-övningen, som är ett resultat av Sveriges engagemang i arbetet med EU:s civilskyddslagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2014, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Första övningen av två pågår just nu


Scenariot är utformat för involvera ett brett spektra av aktörer och funktioner. Det första delmomentet, en diskussionsbaserad övning mellan pågår just nu mellan den 3-5 oktober. Övningen tar avstamp i en studie som hela övningskonceptet bygger på, och resultatet från den ska sedan ligga till grund för en simuleringsövning som är planerad att genomföras i mars 2017. Efter dessa övningar kommer en efterföljande utvärderings- och erfarenhetsåterföringskonferens i maj 2017. De som ansvarar för övningen ska i juni samma år lämna en slutrapport med rekommendationer till EU-kommissionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.