Skip to main content

Ändrade rekommendationer om eldningsförbud

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2018 16:58 CEST

MSB har under dagen omprövat rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om ett skärpt eldningsförbud som meddelades den 25 juli. Enligt en tidigare bedömning skulle det skärpta förbudet gälla till och med den 1 augusti.

På grund av den nuvarande brandriskprognosen, som visar på stora lokala och regionala variationer, återtar nu MSB denna rekommendation.

Det är viktigt att allmänheten fortsatt håller sig informerad om eldningsförbud och brandrisken där man befinner sig.

Framöver kommer brandriskvärdena fluktuera kraftigt både över tid och geografi. Osäkerheter föreligger kring prognosernas utfall då eventuellt regn kommer falla lokalt.

– Brandriskprognosen skiljer sig stort över landet och gemene man måste även fortsättningsvis iaktta stor försiktighet. Det är viktigt att allmänheten tar del av den senaste lokala och regionala informationen via kommunens eller länsstyrelsens websida. Hänvisning kan även hittas på krisinformation.se, säger Britta Ramberg, operativ chef på MSB.

Då djupare markskikt är kraftigt uttorkade föreligger fortfarande risker för omfattande mark- och skogsbränder. Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna återigen snabbt stiga till mycket höga värden.

– Med tanke på att brandrisknivåerna snabbt kan stiga igen så är det viktigt att ha beredskap för att snabbt skärpa eldningsförbuden vid behov, avslutar Britta Ramberg.

Kontakt: 

MSB:s presstjänst
E-post: kommunikation@msb.se
Telefon: 070 - 321 88 74

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.