This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från Wuhan

Pressmeddelande -

MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från Wuhan

Utrikesdepartementet fattade beslut om ytterligare en assisterad hemresa i helgen för svenskar från Wuhan i Kina. Även denna gång har MSB bistått med stöd.

Under helgen genomfördes en assisterad hemresa för ytterligare fyra svenskar som befann sig i Wuhan i Kina. Även till denna hemresa efterfrågade Utrikesdepartementet, UD, stöd från MSB. Precis som förra gången deltog även Folkhälsomyndigheten med stöttning så att resan genomfördes utan risk för smittspridning samt att de tog emot personerna inom ramen för deras ansvar i Sverige.

Så har MSB stöttat

Precis som vid förra insatsen så bestod MSB:s stöd av flera delar. Dels kommunikationssamordning mellan de berörda myndigheter som arbetat med hemresan för att underlätta hanteringen, dels med personal med medicinsk kompetens som följde med på del av resan, som stöd till hemresenärerna. Efter ankomst till Sverige bistod slutligen MSB med hjälp av resenärernas transport till hemadressen.
– Insatsen har gått bra och berörda personer befinner sig väl. Förberedelsearbetet inför deras ankomst till Sverige har skett i mycket god samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, säger Jakob Wernerman, operativ chef för händelsen på MSB.

Frågor och svar

Var i Sverige bor personerna?

Med hänsyn till individernas integritet, så svarar inte MSB på frågor om var individerna är hemmahörande.

Sätts MSB:s personal som deltagit i insatsen i frivillig karantän, även om de inte upplever sjukdomssymtom?

Nej, MSB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att karantän inte är motiverat på friska personer.

Hur säkerställer MSB insatspersonalens hälsa?

MSB har, som vanligt när det gäller personal som åker på internationella insatser, haft ett förberedande hälsosamtal med dem. Personalen genomgår även alltid en hälsoundersökning inför avresa för att säkerställa god hälsa.  Vid hantering efter insatsen utgår vi ifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende coronaviruset. Det innebär att personalen har fått instruktioner att kontakta 1177 om de får sjukdomssymtom som hosta och feber. De ska informera 1177 om symtomen och vad de har arbetat med samt följa de instruktioner som där ges.

Myndigheternas information om coronaviruset

‪krisinformation.se finns bekräftad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. Alla frågor som rör själva smittan hänvisas till Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även frågor om karantän.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt