Skip to main content

MSB:s stöd till motsvarande myndighet i irakiska Kurdistan

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 17:00 CET

Stödet har lett till instiftandet av den krishanterande institutionen Joint Crisis Coordination Centre (JCC). MSB har rådgivare på plats och genomför utbildningar och samarbetar med personalen på JCC.

- Vi har mycket att lära av varandra. MSB ger stöd inom eget kompetensområde och får samtidigt viktig kunskap tillbaka i den situation som just nu föreligger, säger Jakob Wernerman, biträdande chef för enheten för insatser på MSB.

Möjlighet till intervju på plats
Projektledaren Fredrik Djurklou finns på plats i irakiska Kurdistan under söndag 13/11, måndag 14/11 och tisdag 15/11 och är tillgänglig för intervjuer. För information om exakt plats och tider, kontakta MSB:s presstjänst.

Bakgrund
I samband med att IS intog delar av norra Irak i juni 2014, drabbades den kurdiska regionen i Irak av en enorm flyktingström. Från den kurdiska regionala regeringen fanns ett stort behov av en institution för krishantering och krissamordning. Man ville även att institutionen skulle finnas kvar med ett allriskperspektiv inför kommande kriser.

MSB:s pågående insats
Ett samarbetsprogram genomförs inom områden som motsvarar delar av MSB:s ansvar inom krishantering och samordning i Sverige:

• Insamling och bearbetning av information
• Analys och riskbedömningar
• Koordinering mellan aktörer

Samarbetet förväntas leda till att kapaciteten inom civil krishantering hos den kurdiska regionala regeringen stärks, för att bättre kunna möta kriser, såsom som den som kan förväntas följa efter offensiven mot Mosul.

- Givet den humanitära situationen i regionen ser vi att MSB:s samarbete med JCC faktiskt har möjlighet att göra reell skillnad för den drabbade befolkningen. En fungerande civil krishanteringsförmåga är grundläggande för att kunna analysera och hantera konsekvenserna av situationen, avslutar Jakob Wernerman.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy