Skip to main content

MSB skickar ett basläger och personal till skogsbrandsdrabbade Bolivia

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2019 11:42 CEST

Bilden visar ett tidigare basläger som MSB byggde i Nigeria 2017.

Med anledning av de kraftiga skogsbränderna som härjar i Amazonas har MSB via EU:s civilskyddsmekanism fått en förfrågan från Bolivia att ge tillfälligt boendestöd till räddningsarbetare. MSB har startat arbetet och hoppas att kunna skicka material och personal över Atlanten under veckan.

− Bränderna i Amazonas är allvarligare än på flera år och räddningstjänsterna och myndigheterna är under hård press. Därför jobbar vi för fullt att kunna stötta vår systermyndighet i Bolivia. Det Bolivia har efterfrågat och som Sverige nu ska ge stöd med är tillfälligt boendestöd till räddningspersonal samt stöd till samordning i form av ledningscentraler, säger Per Velandia, som arbetar på Enheten för insatser vid MSB.

− Att bygga boendelösningar är något MSB är bra på, och de basläger vi planerar för att sända kan rymma uppemot 200 personer. De kommer att placeras i nära anslutning till brandhärdarna så att räddningspersonalen kan få utrymmen att vila sig på. De jobbar otroligt intensivt för att släcka bränderna och behöver avlastning. Vi planerar även för att komplettera med mindre mängd efterfrågad skyddsutrustning, däribland skyddsmasker. Vi hjälper alltså de som hjälper, säger Per Velandia.

MSB genomför insatsen samordnat med EU:s civilskyddsmekanism och insatsen finansieras av MSB:s krisberedskapsanslag för internationell verksamhet via Regeringskansliet samt EU:s katastroffinansiering.

MSB har mångårig erfarenhet av att samarbeta med och ge stöd till andra organisationer, både i katastrof- och konfliktsituationer. MSB har tidigare skickat olika typer av basläger framför allt i stöd till FN:s verksamhet. Exempelvis efter jordbävningarna på Haiti 2010 och Nepal 2015, i konfliktområdet och i norra Nigeria 2016. 

MSB planerar, transporterar, bygger upp och förbereder anläggningarna – sätter upp tält, iordningsställer sov-, arbets-, mötesplatser etcetera. När baslägret är färdigbyggt kan MSB lämna över driften till lokala myndigheter och dess personal. Lägret är i första hand avsett för den mest intensiva perioden och är planerat för omkring tre månaders användning, men kan användas längre tid om behov finns.

För mer information kontakta MSB:s presstjänst på 070-321 88 74 eller kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.