Skip to main content

Pressinbjudan: MSB utforskar nya lösningar för en samlad lägesbild: Internationellt samverkansexperiment i Revinge

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 11:01 CEST

MSB anordnar och deltar i europeisk simulerad samverkansövning i Revinge den 26-28 april. Experimentet From Preparedness to Response är en del av EU-projektet DRIVER och syftar till att öka kunskapen om lösningar för gränsöverskridande resursplanering och prioritering i händelse av en kris.
Experimentet pågår i tre dagar i form av en simuleringsövning där scenariot är en fartygsolycka som berör krisberedskapsorganisationer i Sverige och Polen.

Deltagande organisationer kommer att utifrån rollen som krishanterare använda olika tekniska och processbaserade lösningar utifrån ett användar- och tillämpbarhetsperspektiv. Ett antal ledningsfunktioner kommer att sättas upp i Sverige och Polen. Dessa ledningsfunktioner ska sedan under experimentet hantera händelsen med stöd av olika visualiseringsverktyg och annat tekniskt ledningsstöd.

Experimentet innebär tillfälle att undersöka två viktiga förmågor för att hantera samhällsstörningar:

• Samverkan för att skapa en samlad lägesbild
• Prioritering av resurser kopplat till uthållighet

Dessa mål är i linje med de mål som MSB har identifierat i myndighetens övningsmål för 2014-2016.
Experimentet är ett led i att inom ramen för projektet och tillsammans med svenska aktörer utveckla MSB i rollen som plattform i en framtida europeisk testbädd. Målsättningen är att MSB kan utgöra en ändamålsenlig och hållbar komponent i en sådan europeisk – men också svensk – miljö för forskning, utveckling, komplex träning och övning inom krisberedskapen.

Vad är DRIVER?
DRIVER - Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience - är ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga kriser, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. Projektet ska bygga på och förstärka redan existerande krishanteringslösningar och system.

Under projektets gång ska en europeisk testbädd byggas som består av olika demonstrationsplattformar där krishanteringslösningar ska testas och utvärderas. DRIVER:s testbädd kommer att utvecklas – och användas – av myndigheter, biståndsorganisationer, industri och universitet och andra projektpartners under projektets gång.

37 aktörer från 15 länder deltar i DRIVER som pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

DRIVER finansieras med medel från European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under Grant Agreement n°607798. Budgeten för DRIVER är 46 miljoner €. Projektets hemsida: http://driver-project.eu/

Inbjudan till media

Välkommen till Experiment 43! Media har möjlighet att träffa deltagande aktörer samt göra en kort rundvandring i övningsanläggningen vid MSB i Revinge.

Tid: 27 april, kl. 09.30 – 12.00
Plats: MSB Revinge, Södra Sandby

Anmälan sker i receptionen i MSB Revinges huvudbyggnad
GPS-koordinater: N 55º 43.500 E 013º 27.961

För mer information och anmälan

Andreas Nilsson, kommunikatör på MSB.
Mail: andreas.c.nilsson@msb.se
Tel: 010-240 26 38
Mobil: 076-788 88 16

MSB:s presstjänst, 070-321 88 74, infober@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.