This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stärkt frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade

Pressmeddelande -

Stärkt frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Trycket på kommunerna har ökat när riskgrupper, däribland många äldre, behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma. Därför tar nu MSB ett helhetsgrepp om frivilligstöd till kommuner med coronaisolerade personer. Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner i dag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

– Kommunerna behöver avlastning för att säkerställa att de äldre får hjälp med att stanna hemma. Våra frivilliga vill göra en insats och i organiserade former hjälpa till. Det är människor som dessutom har en bra utbildning för att agera i kriser, säger Georgios Kontorinis, ordförande i Sveriges Civilförsvarsförbund.

Tusentals ideellt engagerade

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.

– Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu också samordna våra frivilliga krafter för att kunna bistå ännu fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för civilsamhället att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset.

– Här finns en möjlighet till samverkan för att klara oss igenom krisen. Frivilligorganisationerna och kommunerna kommer gemensamt kunna förstärka stödet till medborgare som behöver stöd och hjälp, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner.

MSB bedömer att satsningen kommer att ge effekt på kommunernas att förmåga att klara av allvarliga påfrestningar, både på kort och lång sikt.
– Alla dessa ideella organisationer är en mycket viktig resurs och en kraftfull del i vår krisberedskap. När en kris som denna inträffar så måste vi alla vara solidariska och ta vårt ansvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade.

För mer information:

  • Svenska Röda Korset: Isak Hellerup, Isak.Hellerup@redcross.se, 072 361 02 53
  • Svenska kyrkan:Stefan Håkansson, Stefan.Hakansson@svenskakyrkan.se, 076 800 01 02
  • Rädda Barnen: Vendela Rundberg, 073 3 55 34 33, vendela.rundberg@rb.se 
  • Riksidrottsförbundet: Anna Setzman, anna.setzman@rfsisu.se, 070 564 52 16
  • Sveriges Stadsmissioner: Karin Timm Östlund, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se, 0700903937
  • Sveriges Kommuner och Regioner: SKR:s presstjänst 08-452 71 01
  • MSB: MSB:s presstjänst, 010-240 44 44, kommunikation@msb.se

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt