Stödet består av ett antal frågor som hjälper företag och andra aktörer att till exempel identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.
Stödet består av ett antal frågor som hjälper företag och andra aktörer att till exempel identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Pressmeddelande -

Stöd för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster sänds till företag i Sverige

I dag skickade MSB ett planeringsstöd till företag i Sverige för att underlätta arbetet med att planera för bortfall av personal, varor och tjänster med anledning av coronavirussjukdomen covid-19.
- Vi befinner oss i en svår situation. Det påverkar oss alla. Nu behöver vi tillsammans, myndigheter, företag och organisationer, planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera, säger Dan Eliasson, på generaldirektör MSB.

Stödet består av ett antal frågor som hjälper företag och andra aktörer att till exempel identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. Många företag har redan kommit långt i sin planering men för de som precis har börjat finns detta stöd.

En del av ett långsiktigt arbete

Planeringsstödet är ett komplement till det omfattande metodstöd om kontinuitetshantering som MSB har tagit fram tillsammans med andra aktörer. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att en verksamhet ska fungera på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för.

Stödet finns på msb.se/kontinuitetshantering

Ämnen

Taggar


<p>Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.</p>

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig