Skip to main content

Pressinbjudan: Svenska nationella ambulansflyget övas med flygning från Visby till Arlanda

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 08:10 CET

Vid pressträffen medverkar MSB:s överdirektör Nils Svartz, inrikesminister Anders Ygeman och Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande, Region Gotland som kort presenterar resursen det Svenska nationella ambulansflyget och syftet med övningen. Därefter erbjuds media möjlighet att gå ombord på flygplanet för att genomföra enskilda intervjuer, fotografera, filma, träffa MSB:s expert på SNAM, Anna Karin Hamrén samt läkare och sjuksköterskor från Västerbottens läns landsting som bemannar flygplanet. I samband med att pressträffen avslutas finns också möjlighet att fotografera och filma då planet avgår.


Fakta om Svenska nationella ambulansflyget
Det är MSB som ansvarar för det Svenska Nationella Ambulansflyget, som är en nationell förstärkningsresurs som kan användas vid större olyckor, katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade både nationellt och internationellt om samhällets ordinarie resurser inte räcker till. SNAM är en flygande intensivvårdsavdelning bestående av ett passagerarplan av modellen Boeing 737-800 som ägs av SAS samt bemannas av sjukvårdspersonal från Västerbottens läns landsting. Efter det att beslut är taget tar det sex timmar att bygga om passagerarflygplanet till en flygande intensivvårdsavdelning med sex intensivvårdsplatser och flertalet platser för patienter som inte behöver intensivvård.

Fakta om övningen
I övningen deltar MSB, Region Gotland, som är värd för övningen, Socialstyrelsen, Swedavia, SAS, Västerbottens läns landsting och Stockholms läns landsting. SNAM övas i 2-årsintervaller och den senaste övningen genomfördes i samband med en större norsk övning på Svalbard 2014. Anledningen till att övningen är förlagd till Gotland är den geografiska avskildheten, vilket i händelse av ett stort skadeutfall med många drabbade ställer krav på tillgång till ambulansflyg för transporter till större sjukhus på fastlandet. Scenariot är ett fiktivt flygplanshaveri på Visby flygplats med fokus på transporter av skadade som av resursskäl behöver omfördelas från Visby lasarett till mottagande sjukhus i Stockholm.

Mottagande av internationell hjälp
Under övningen deltar även ett finskt flygplan från den finska försvarsmakten som ska hämta finska patienter som skadats vid flygplanshaveriet. Av den anledningen övas också mottagande av internationell hjälp, varför MSB:s förstärkningsresurs värdlandsstöd också finns på plats. Dess syfte är att stödja, i det här fallet, Region Gotland, med mottagande och koordinering av internationell hjälp samt hjälpa till så inkommande resurser fungerar på ett bra sätt tillsammans med den svenska insatsen.

Tid:Onsdagen den 9 november kl. 12.00. Observera att tiden som anges kan komma att förändras på grund av övningstekniska skäl, trafikstörningar eller väder och att antalet platser för att gå ombord på flygplanet är begränsade.

Plats och vägbeskrivning: Visby Airport, Sjöfartsverkets hangar (blå byggnad) belägen på flygplatsområdet cirka 100 meter söder om avgångsterminalen nära parkeringsplatsen. Besöksbrickor fås mot uppvisande av ID-kort vid hangarens entré. Obligatorisk säkerhetskontroll. Koordinater: 57.658932, 18.337617

Föranmälan och ackreditering: Flygplatsen har status skyddsobjekt och för att få beträda flygplatsområdet och hangarer krävs föranmälan samt presslegitimation eller motsvarande. Föranmälan med fullständigt namn, medieföretag och personnummer skickas senast den 7 november kl. 14.00 till: kommunikation@msb.se

För mer information: Kontakta MSB:s presstjänst på telefon 070-321 88 74 eller e-posta till kommunikation@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy