Skip to main content

Trots låg riskmedvetenhet känner människor ansvar inför samhällskriser

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 12:07 CET

Nästan halva befolkningen (45 procent) har inte gjort några förberedelser för att klara ett långvarigt elavbrott. Ungefär lika många (47 procent) har aldrig ens tänkt på hur de skulle påverkas om elen försvinner en längre tid. Det visar en undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort.

Det är undersökningsföretaget Markör som på uppdrag av MSB har intervjuat 2 000 personer i åldrarna 18-84 år om hur de ser på sin egen beredskap inför samhällskriser. Svaren bygger på människors uppskattningar av den egna beredskapen vid ett scenario med ett långvarigt elavbrott vintertid. Som en konsekvens fungerar inte vatten- och värmeförsörjning, fast och mobil telefoni liksom exempelvis bensinpumpar och bankomater.

Bland de som inte har gjort några beredskapshöjande åtgärder inför ett långvarigt elavbrott är det cirka hälften som motiverar det med att de inte tänkt på att händelsen kan inträffa. 30 procent svarar att de tror att det är mycket liten risk att det kommer att hända dem. Här är personer mellan 18 och 29 år överrepresenterade.

Trots en relativt låg riskmedvetenhet och beredskap uppskattar 66 procent att de skulle klara sig utan samhällets stöd i tre dygn eller längre om de skulle drabbas av ett långvarigt elavbrott. 39 procent uppskattar att de skulle klara sig en vecka eller längre. Män bedömer i högre utsträckning än kvinnor att de skulle klara sig en vecka eller längre utan offentliga insatser.

– Det är intressant att det ändå är så stor andel av befolkningen som bedömer att de kan klara sina egna behov av mat, vatten, värme och information så länge. Det finns en tendens att myndigheter och andra aktörer underskattar människors förmåga, säger Christina Andersson som arbetar med riskinformation vid MSB.

Drygt 70 procent anser att de har stort eller mycket stort eget ansvar för att vara förberedda på att klara ett långvarigt elavbrott. Kvinnor bedömer i något högre utsträckning än män att de har ett sådant ansvar.

– Många människor känner naturligt ett ansvar för sin egen och andras säkerhet. Däremot behöver vi jobba mer för att skapa riskmedvetenhet och insikt om att enskilda har mycket att vinna på att förbereda sig, säger Christina Andersson.

Övriga resultat från undersökningen:

  • 73 procent tror att det är osannolikt att det kommer att inträffa ett långvarigt elavbrott inom de närmaste fem åren.
  • Den vanligaste förberedelsen som människor har gjort inför att långvarigt elavbrott är tillgången till en alternativ värmekälla (27 procent)
  • 60 procent har höga eller mycket höga förväntningar på att personer i sin närhet ska stödja det egna hushållet vid ett långvarigt elavbrott. Omvänt visar undersökningen att viljan att hjälpa personer i ens närhet är stor.

Hela undersökningen och mer information finns på msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy