Skip to main content

Försäkringskassan vald till Årets bubblare 2015

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 10:25 CET

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare. Utmärkelsen ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år är det Försäkringskassan som tar emot utmärkelsen.

– Försäkringskassan har arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersfrågorna i myndighetens uppdrag och arbete. Det är också positivt att man har en väl utvecklad samverkan med funktionshindersrörelsen, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Regeringen har utsett 22 myndigheter med ett särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken. Dessa myndigheter har satt upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Försäkringskassan har tre delmål: att bidra till delaktighet i arbetslivet och övriga samhällslivet, att öka kunskapen om skillnader i beslut om riktade stöd och att öka den digitala och fysiska tillgängligheten.

Varje år rapporterar myndigheterna till regeringen och Myndigheten för delaktighet om hur de arbetat för att uppnå sina delmål. Den myndighet som gjort störst framsteg under året får utmärkelsen Årets bubblare.

– Det ska bli mycket spännande och intressant att följa Försäkringskassan fortsatta arbete, då myndighetens arbete ju har stor betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras livssituation, säger Anne Holm Gulati.


Motiveringen till Årets bubblare
Försäkringskassan har på ett föredömligt sätt arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersperspektivet i hela myndighetens verksamhet.Myndigheten har utvecklats starkt både vad gäller mätning och insatser för att uppnå sina delmål. Exempel på viktiga ställningstaganden är en systematisk och välfungerande samverkan med funktionshindersrörelsen, att myndigheten gjort webbplatsen mer tillgänglig för alla samt utvecklat en indikator för hur medborgare upplever handläggningen av ärenden.


För mer info kontakta:
Brita Törnell, utredare Myndigheten för delaktighet, mobil och kontor: 08-600 84 70, brita.tornell@mfd.se

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.